Златни правила на здравословния живот (част 4): Полезни практики

Златни правила на здравословния живот (част 4): Полезни практики

Златни правила на здравословния живот (част 1): Основи на природосъобразното храненеЗлатни правила на здравословния живот (част 2): Ограничаване на

Златни правила на здравословния живот (част 1): Основи на природосъобразното хранене

Златни правила на здравословния живот (част 2): Ограничаване на вредните навици

Златни правила на здравословния живот (част 3): Водата – носителка на Живота

Дишане:

„Човекът се нуждае от дишане не само за да приема въздух, но и за да храни своя етерен двойник. Въздухът съдържа особена енергия, наречена от индусите прана. Някои учени я наричат животворно електричество или животворен магнетизъм. Важното е, че дробовете приемат праната от въздуха най-добре сутрин и когато тя бъде усвоена, веднага се разпространява по цялото тяло и внася сила, живот, здраве и обнова.”

(Учителя Петър Дънов, „Основни правила на хигиената“, 19.07.1939)

 

„Всички болести и неразположения се лекуват с дълбоко и съзнателно дишане.”

(„Закон за дишането“, 04.09.1940)

 

„Три пъти на ден – сутрин, на обед и вечер – по 10-15 минути човек трябва да диша съзнателно, като поблагодари на Великото разумно начало в света за въздуха. А пък мнозина са заети с друго: мислят за тефтерите, за парите, за щастието си, а пък на туй, отдето иде щастието им, не обръщат внимание!”

(из „Учителят за дишането“, Боян Боев)

 

„Ако не диша правилно, човек скъсява живота си. Ако диша добре, ще го задържат 120 години на Земята. За всеки, който диша добре, казват, че е добър наемател и го задържат в квартирата. Дългият живот на човека зависи от правилното му дишане.”

(из „Акордиране на човешката душа“)

 

„Ако човек не може да приложи дишането правилно, другите процеси остават безпредметни. Те се прилагат още по-трудно… Този човек се намира в положението на пътник, за когото се казва: „Вода гази, жаден ходи” … Някои хора имат постижения в това направление. Те задържат въздуха до три минути. В това направление човек трябва да започне от малко и да достигне известен успех чрез упражнения. Той може да започне със задържане на въздуха 20 секунди и всеки няколко деня да увеличава времето на задържането с една-две секунди. Постигне ли това увеличение на времето на задържането, човек лесно ще се справи с мъчнотиите и противоречията. Те ще се стопят като лед. Който може да задържи въздуха в дробовете си по-дълго време, той е богат човек. Богатството само иде в него.”

(„Дишането на човека и на животните“, 21.01.1931)

„Ако човек диша 1 – 2 години наред правилно и дълбоко, той ще развие в себе си известни дарби и способности. Той ще стане по-търпелив, по-разсъдлив, ще развие въображението си, ще придобие по-голямо спокойствие.”

(„Живата наука“, 14.03.1928)

 

„Сега аз не искам да изнеса за вас една система на противоречие, но казвам: съвременната раса не трябва да върви по пътя на индусите, понеже те вървят по инволюционен път – път на слизане. Когато европейските народи са употребили индуските методи за дишането, всякога са имали пакости.”

(„Вечният порядък“, 29.05.1932

Движение и връзка с Природата:

„Вие седите вкъщи 2-3 дни и, разбира се, ще имате неразположение. Може и да се скарате с десетина души. Тази енергия е насъбрана във вас, трябва да излезе навън.”

(„Реални величини“, 12.06.1940)

 

„Който се стреми към природата и желае да се свърже с нея, нека всяка сутрин, особено през месец май, да става рано и да излиза на разходка на чист въздух, преди да е изгряло Слънцето. Същевременно ще се ползвате от ранните слънчеви лъчи, които действат благотворно върху организма. Ставайте сутрин рано, преди изгряването на Слънцето, за да приемете неговото благословение, и след това започнете работата си. Възстановете връзката между организма си и Слънцето, както между душата си и Бога.”

(„Бог е съчетал“, 13.05.1917)

 

„Добре е да се греете на Слънцето през ранните часове, най-късно до обяд. Пазете се от следобедните слънчеви лъчи. Когато искате да се лекувате със слънчеви лъчи, най-добри часове са от 8–10 часа.”

(„Три категории ученици“, 30.03.1922)

„Чудни са хората, които и при най-малко неразположение търсят лекар да им прави масажи и нагревки. Бог е поставил Слънцето на небето човек да се грее на него. А той търси да се нагрява изкуствено, това не е лекуване. Ако се грее човек всеки ден по половин час на Слънцето съзнателно, с участието на мисълта, ще придобие повече, отколкото да търсите лекарите какво казват по този въпрос.”

(„Послушание“, 20.10.1943)

 

„Наистина, няма по-добри масажи от тия, които Слънцето прави на гръбначния стълб на човека. По-добър масажист от слънчевите лъчи, които действат от сутрин до обяд, няма в света.”

(„Жена кога ражда”, 19.11.1939)

 

„Даже и в облачно време можете да излизате преди изгряването на Слънцето и да концентрирате мисълта си в посока на изгряващото Слънце. Облаците пречат само да видите Слънцето, но неговите жизнени енергии минават през тях.”

(„Ранните лъчи“, 24.10.1926)

 

„Хвърлете черните очила от очите си! Човек трябва да гледа направо през очите си, ясно, без прегради. Душата да е отворена и свободна, на всичко да се радва.”

(„Дойде на себе си“, 12.06.1927)

 

„В 1914 година аз исках да дам едно благо на хората, за което им препоръчах да се греят на Слънцето и те така изопачиха това нещо, че вместо да се греят, някои от тях започнаха да се кланят на Слънцето. Няма защо да се кланя човек на Слънцето, освен на Бога. Само Първата Причина, само Вечният, Който регулира всички неща, само Той е достоен да Му се кланя човек. Иначе нито на Луната, нито на Месечината, нито на когото и да е, трябва човек да се кланя. Човек може да се кланя на когото иска, но това не е право. Поклонението, служенето на Бога се отличава по това, че онзи, който се кланя на Бога, Той му дава живот.”

(„Красна като Луната и чиста като Слънцето“, 26.11.1933)

Рудолф Щайнер:

„Слънцето не може никога да изпраща само физическа светлина на Земята. Най-горещото и пламенно чувство на обич невидимо се намира в слънчевата светлина. С нея към Земята се излъчват силите на престоли, серафими, херувими и всички йерархии на висшите същества, които обитават Слънцето и нямат необходимостта да притежават друго тяло, освен светлината.”

(Събр. съч. 106)

 

„В слънчевата светлина се излъчва духовност към Земята. Тази духовност, ако можем да схванем не само слънчевото тяло, но също и слънчевия дух, е любовта, която протича надолу към Земята. И хората са затова тук, да поемат в себе си топлата любов на божествеността, да я развият и да ѝ отвърнат.”

(Събр. съч. 103)

Планини:

„Всяко изкачване по планините дава вътрешен импулс на човека. На големи височини Черната ложа е безсилна.”

(из „Имам дом неръкотворен, т.1“, Влад Пашов)

 

„Ние сме дошли на планината, за да разберем Волята Божия и да я изпълним; да се облагородим и да се върнем обновени. Ние сме дошли на планината, за да образуваме връзка между физическия и духовния свят. Ако мислите, че никой няма на планината, много се лъжете. Цялата планина е пълна с очи; където минавате, те ви гледат. Ако ви се отворят сега очите, ще видите тук пред себе си един друг свят.”

(„Подражатели на Бога“, 27.07.1932)

„Докато сте на планината, ходете боси по 2-3 часа на ден. Когато Слънцето грее, тревата е топла и камъните са напечени. Използвайте тези часове да се свържете с енергиите на Земята.”

(„Упътвания и наставления“, 15.08.1930)

Музиката:

„В сегашния живот големите тревоги и тия бързи промени, които минавате, от едно радостно настроение в едно скръбно, оставят известни утайки от отрови. Затова музиката се употребява като едно средство против тия отрови. Когато музиката завладее света, няма да има болести; дори и да има болести, чрез музиката лесно ще се освобождавате от тях. Когато пеете, Божественият свят се отваря и вие приемате Божествения живот. Ако не пеете – губите. Каквото и да ви се случи – пейте.”

(„Отношение на ума и сърцето“, 05.12.1941)

 

„Ако болният иска да оздравее, той непременно трябва да пее; от неговото пеене зависи дали той ще оздравее, или не. Който не обича да пее, от него човек не може да стане. Ако детето никога не пее, от него човек не може да стане.”

(„Няма тайно“, 13.03.1927)

 

„Казвам: Който не иска да свири и пее, ще остане за дълго време на Земята; такъв човек не може да влезе в Царството Божие. Като говорим, че всеки човек трябва да свири и да пее, ние не разбираме да стане музикант или певец, като съвременните музиканти и певци. Ние говорим за музика и за пеене, в които душата се излива.”

(„Новата Земя“, 13.02.1927)

„Всички стари мантри от най-дълбока древност са вложени в песните, които съм ви дал. Ако ги пеете, както трябва, ще се ползувате. Тези песни са създадени по законите на бъдещата музика. Това са песни, които не умират. Сега ли мислите се създават те?”

(„Изгрява Слънцето“, 18.02.1942)

Паневритмия:

 „Чрез паневритмията ще се покаже на хората как могат да приемат силите на природата. Ние правим тия упражнения сутрин, понеже тогава има най-благоприятни условия. Те трябва да се правят от 22 март до 22 септември… Когато правите упражненията, мисълта ви да бъде концентрирана. Движението е живот. Без движение животът не може да се прояви… Някои считат за тягост да се упражняват. Това е неразбиране…

Каквито и да са упражненията, щом те могат да координират в човека енергиите на Земята и

При паневритмията мисълта се свързва с музиката и с движението. Трябва да играете, за да се подмладите.

С паневритмията човек постепенно придобива мекота. Тези движения на паневритмията са разумни. Те са подготвителни движения. Те имат магическа мощ и влияят върху целия свят, а не само върху нас. Тези движения са взети от природата, от целия всемир и са в хармония с космичния ритъм.”

(из „Разговори при седемте рилски езера“)

В това видео може да научите повече за дишането според Учителя, както и няколко лесни дихателни упражнения:

А в това видео ще научите повече за принципите на здравословното хранене:

Следва продължение…

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar
    Мирослав 4 години

    Прочетох ,че учителят е казал за слънчевите лъчи , че са лековити до 10 часа , а следобедните да бъдат избягвани. Има ли повече информация, защо реално лековитостта изпратена от слънцето, реално може да навреди ако е приета в по – интензивни количества.