Златни правила на здравословния живот (част 2): Ограничаване на вредните навици

Златни правила на здравословния живот (част 2): Ограничаване на вредните навици

Продължава от Златни правила на здравословния живот (част 1): Основи на природосъобразното храненеМесоядството:Месото е оказвало дълго време о

Продължава от Златни правила на здравословния живот (част 1): Основи на природосъобразното хранене

Месоядството:

Месото е оказвало дълго време огромно влияние в животa на човечеството. От една страна то ни е изхранвало до известна степен, защото е лесен и концентриран източник на хранителни вещества, но от друга страна енергията, която то внедрява в нас, е една от причините съвременните хора да достигнат до сегашното си състояние на безверие и егоизъм.

При животните има изградена нервна система и те също изпитват чувства като нас. И също както при хората, така и при животните всичко, което изживяват в своя живот, се кодира на клетъчно ниво вътре в самите тях и всяка една клетка от тялото им помни всичко! Особено по време на смърт животните излъчват огромен заряд негативна енергия, предизвикан от болката, страха и ужаса от убийството им. Всички духовни течения (като започнем с Йога и минем през школите на Заратустра, на Хермес, на Питагор, на Есеите, на Манихеите, на Богомилите, на Розенкройцерите и т.н.) са били единодушни, че храненето с месна храна е вредно за здравето на тялото. Колкото до духовното ни развитие – там месоядството в огромна степен обезсмисля всички останали наши усилия, като ни привързва към Земята и ни отдалечава от Небето.

Мнозина оправдават нарушаването на Божията заповед „Не убивай.” с това, че Исус е хранил хората с риби, но забравят, че всеки стих в Библията е символ на един духовен факт. И споменаването точно на риби неведнъж в Евангелието, е ясен знак, че дадените събития са свързани с космическата епоха под знака Риби, която пък предшества епохата на Водолея.

Друго заблуждение е да твърдим, че „като си купуваме месо, ние не участваме в убиването и сме невинни”. Дори по светските закони, ако платим на някого за дадено убийство (независимо дали преди или след извършването му), ние сме най-малкото съучастници. А в духовен аспект, когато чрез нашите пари изкушаваме един човек да убива, за да изкарва собствената си прехрана, грехът е още по-голям, а оттам и кармата, която си навличаме за животи напред чрез тези убийства.

* * *

След потопа, причинил потъването на Атлантида, и представен в Библията като историята с Ной, човечеството е изпаднало в такива условия, при които месоядството е било допустимо, и дори желателно, за да навлезе съзнанието на хората още по-дълбоко в материята и да се отдалечи от духовните светове.

Причината за това е била, че човек е трябвало първо да се откъсне от всички връзки с Небето и да се почувства като индивидуално същество, за да може да развие Любовта в душата си и един ден да се завърне в своето Небесно отечество с нови опитности и добродетели. Затова и в Битие 9:1-4 се казва:

„И благослови Бог Ноя и синовете му и им рече: плодете се и се множете, и пълнете земята (и я владейте); да се боят и да треперят от вас всички зверове земни (и всичкият земен добитък) и всички небесни птици, всичко, що се движи по земята, и всички морски риби: във ваши ръце са те предадени; всичко, що се движи и живее, ще ви бъде за храна; като злак тревист давам ви всичко; само плът с душата й, сиреч с кръвта й, не яжте.”

В наши дни обаче тази практика е „отменена” от съвременните пророци, които оповестяват Божията Воля сред човечеството. Затова Учителя казва:

„По-рано, в първичния живот, хората не са били месоядци. Щом природата е допуснала месната храна, тя е имала някаква крайна цел, някакъв замисъл, но ние влизаме в една нова фаза, в която не е позволено вече да ядем месо. Всички животни и птици носят сега в себе си зараза. Много от болестите и главно неврастенията се дължат на прекалената употреба на месо. Житото, царевицата, овесът, оризът и всички зърнени храни заместват по сила, жизненост и качества месото, без да съдържат отровите му. А плодовете са най-прекрасната храна за съвременния човек.”

(„Там ще бъде и слугата Ми“, 05.11.1933)

„При сегашните условия на живота, за предпочитане е човек да бъде вегетарианец. Месната храна внася в организма на човека отрицателни елементи, с които той мъчно се справя. Те се отразяват вредно върху физическия и психическия му живот.”

(„И рече Исус“, 06.04.1930)

 

„Ако се храните с месо, вие не можете да имате онзи, идеалния живот. Днес само разглеждат хранителните вещества. Не! Аз разглеждам доколко храната е проводник на живота.”

(„Път, истина и живот“, 07.10.1936)

 

„Човек може да си вземе малко медец от пчелата, вълна от овцата, мляко от кравата, но не и да ги коли, за да ги яде.”

(„Медицински и окултни правила – том 1“, 1924-1925)

 

„Месоядството води към страдания, нещастия и болести. За да се излекува от тях, препоръчват на човека вегетарианска храна. Следователно вегетарианството не е нищо друго, освен метод за лекуване.”

(„Огън на пречистване“, 01.12.1935)

 

„Първата причина за аномалиите в живота се дължи на онази неестествена храна, която туряте в стомаха си. Бог е направил човека да се храни с плодове, а вие ядете месо. Месната храна е внесла такива отрови във вашия организъм, че той днес представлява сбор от нечистотии. Ако бяхте имали обоняние непокварено, вие бихте бягали далеч един от друг – такъв смрад се носи от ония, които ядат месо. Ако някой боледува, то първото условие, за да се промени, е да промени храната си. Плодната храна, както и месната, съдържат в себе си различни елементи, които предизвикват две различни състояния, които в далечното бъдеще на нашия живот ще произведат два различни резултата.”

(„Гърбавата жена“, 08.06.1919)

„Колкото по-чиста и по-здравословна храна употребява човек, толкова по-велико бъдеще си приготвя той. За да се очисти храната от отровите, които идат от земята, от една страна и от самите животни – от друга страна, тя трябва да се пречисти. Никакъв химически начин или физически не е в състояние да пречисти храната от психическите отрови, освен мислите и чувствата на човека. Най-много психически отрови се съдържат в месната храна. Страхът и отвращението, което животните изпитват, когато ги колят, внасят в организма им тия отрови. Като употребяват месото, хората ги възприемат и се разстройват.”

(„И рече Исус“, 06.04.1930)

 

„Ако обърнете погледа си към природата, ще видите, че хранителните елементи, които се съдържат в месото на млекопитаещите, се срещат в зеленчуците и плодовете даже в по-голямо количество, в по-чисто състояние. Човек трябва да знае как да използва енергията на природата, да я приема от нейния първичен източник, а не от животните. Днес животните възприемат първичната енергия от природата, а хората от тях. Друго щеше да бъде здравословното състояние на човека, ако той по един разумен и съзнателен начин сам би използвал енергията на природата.”

(„Мисъл и действие “, 15.06.1922)

 

„Като се храни с месо, човек възприема качествата на животното, което е ял.”

(„Новораждане “, 19.08.1939)

 

„У някои хора се явява известно стълкновение в стомаха и те казват: не ни понася нещо вегетарианството. Човек трябва да бъде вегетарианец по убеждение. Тогава той ще може да асимилира правилно храната, която приема.”

(„Положителни и отрицателни черти на живота “, 26.08.1929)

 

„Аз отричам месната храна, защото зная, че всички престъпления се дължат само на нея. Тази е причината, за да не се яде месо. Месото носи всички престъпления в себе си. Който яде месо, непременно ще пострада. С докосването си до месото, ти вече възприемаш лошото в него.”

(„Божествен импулс“, 05.02.1933)

 

„Ако си вегетарианец и носиш кожени обувки, това е престъпление. Природата има един строг, неизменен морал, който се прилага еднакво към всички хора. Дали съзнаваш кое е морално или не, не е важно. Един ден говедата ще те държат отговорен за кожата, от която си носил обувки. Че си купил готови обувки, няма да те оправдаят. Щом носиш обувки от кожата на говедата, ти взимаш участие в престъпленията на онези, които са ги клали. Вдълбочи се в себе си и се запитай: От крадена кожа ли са обувките ти, или не. Ако са от крадена кожа и без пари да ти ги дават, не ги взимай.”

(„Живот и благо“, 18.11.1932)

Рудолф Щайнер:

„Това, което извършва човек в своя организъм, преработвайки растителната храна, пробужда в него сили, които се разпространяват из цялата Слънчева система, затова в своята физическа обвивка той тогава става участник в действието на силите на цялата Слънчева система и по такъв начин не се откъсва от тях… Лекотата на организма, която човек получава, хранейки се с растителна храна, го издига над тежестта на Земята; тя събужда в човешкия организъм някаква вътрешна способност на преживяване, която постепенно преминава в известно вкусово усещане, благодарение на което човек действително чувства, че заедно с растенията той вкусва като, че ли самата слънчева светлина, произвеждаща в растенията значителна работа.“

(из „Антропософска енциклопедия“, Г. Бондарев)

 

„Месото, което ние ядем, е пронизано от астралното тяло на животното. Затова в неговото смилане трябва да участва нашето астрално тяло, което отнема от него доста много сили и тогава то не може да решава своите проблеми: да твори образи. Към това се добавя затруднението, поради което то не може през нощта правилно да напуща етерното тяло, оказвайки се ужасно силно приковано към него. Така астралното тяло започва да пречи на етерното тяло да решава своята нощна задача: да възстановява жизнените сили.”

(из „Антропософска енциклопедия“, Г. Бондарев)

Учителя за цигарите:

„На окултния ученик не се позволява да пуши! … Пушенето на тютюн, пиенето на вино психологически всякога са свързани с известни недъзи на човешката психология.“

(„Малките случаи“, 05.02.1923 г.)

 

„Докато пуши, човек не е дошъл още до съзнание, да различава доброто от злото.“

(„Органична и неорганчна материя“, 28.03.1930г.)

Рудолф Щайнер за цигарите:

„Човек прави средно 18 вдишвания в минута и 72 удара на пулса. Ако той пуши, то неговият пулс се учестява, да кажем до 76 удара. Благодарение на това при него се нарушава правилното съотношение между ритъма на пулса и дишането. Доколкото при всеки удар на пулса определено количество кислород трябва да се съедини с кръвта, то вследствие на пушенето кръвта започва да изпитва недостиг на кислород. Вследствие на никотиновото отравяне се явява желание кръвта да получи доста голямо количество кислород, т.е. кръвта изисква повече кислород. Дишането не му дава толкова много. В резултат на това се получава неголямо задушаване. То естествено е толкова малко, че не се забелязва…. Това съвсем малко задушаване предизвиква при всяко вдишване чувство на страх. Така действа никотина, той развива незабелязано, но болезнено чувство на страх. Пушещият непрекъснато с изпълнен с него и от това започва силно да бие сърцето. Неговият мускул се увеличава извънредно много, започва да притеснява и другите органи и да нарушава циркулацията на кръвта. Доколкото сърцето е свързано по най-тесен начин с бъбреците, дотолкова то започва да нарушава и тяхната дейност. Самият страх отслабва силата на мислене. Пушещият ходи доста бързо, а понякога тази скорост възбужда мания за преследване. Така пушенето погребва човешкото здраве.“

(из „Антропософска енциклопедия“, съст. Г. Бондарев)

Алкохол:

„Да се държим благоприлично, без да се предаваме на срамни гощавки и пиянство…“

(Послание на ап. Павел до Римляните 13:13)

 

„Виното е присмехулко, сикерът (алкохолна напитка) – размирник; и всеки, който се увлича от тях, е неразумен.“

(Притчи Соломонови 20:1)

Учителя:

„Влизате в една кръчма, и кръчмарят ви дава една чаша ракия. Той ви казва: „Вземете тази чаша ракия, тя ще ви даде сила, тя ще ви направи човек.“ Вие я изпивате, приятно ви е. След това вземете втора, трета, четвърта, пета чашка и започвате неговото учение. След няколко години вашият организъм съвсем се разнебити. Кръчмарят не ви е казал Истината. Ракията не е храна, тя е човешко изобретение.“

(„Истинната лоза“, 14.06.1925г.)

 

„Докато вие ядете кокошки и пиленца, докато пиете винце и други питиета, никакъв дух не може да се пробуди във вас.“

(„Откъде ида“, 13.12.1925г.)

 

„Хора, които пиянстват, това показва, че организмът им се нуждае от повече вода. Който обича да пие, за оправдание пред другите, той често казва: Водата не е за хората, тя е за жабите. Обаче, ако вие успеете да убедите този човек да пие вода, вместо спиртни питиета, той ще престане да пиянства, и в скоро време здравословното му състояние ще се подобри. Казвате: Как може да се лекува пиянството? Заставете пияницата да изпива на ден по две-три кила вода, и той ще се излекува. В процеса на лекуването си той трябва да започне от най-малкото количество вода и постепенно да увеличава: първият ден да изпие една чаша вода, вторият ден – две чаши, третият ден – три чаши, после – четири, пет, шест чаши, докато достигне до 15-20 чаши на ден. Ако изпълнява тези наставления, в скоро време той ще се откаже от употребата на спиртни питиета. Когато пияницата обикне водата, той ще престане да пие вино и ракия. Той търси в тях онова, от което организмът му се нуждае. От какво се нуждае организма му? От вода. Следователно, накарайте пияницата да обикне водата, и той ще задоволи нуждата на своя организъм по естествен начин.“

(„Оскърбените“, 25.09.1927г.)

 

„Тебе майка ти и баща ти те родят добре, здрав…  Тебе ти е добре, но един ден ти се прииска да пиеш студена бира. Изпиеш половин кило, едно кило бира. Казваш: Не зная какво ми стана, развали ми се стомаха. Че как няма да ти се развали? Господ не те е създал да пиеш студена бира.“

(„Новият човек“, 29.09.1940г.)

„Ако някой от вас иска да стане медиум, да пийне ракийца – едно наркотично средство. Всеки човек като се напие, той е медиум. Като дойде на себе си, вече не е доволен. Ракията привлича не възвишените духове, но нисши духове привлича. Като изтрезнее, човек е недоволен, понеже е станал проводник на нисшите духове, които ядат и пият в него и оставят нечистотиите си, той да се справя с тях.“

(„Умни, добри и силни“, 13.10.1943г.)

 

„Ако е за предпочитане, по-добре е да се изяде една кокошка печена, отколкото да се изпие едно кило вино.”

(„Медицински и окултни правила, том 2 – 1933-1934”)

Рудолф Щайнер:

„Имало е епохи в историята на човека, когато виното не е било познато. В дните на Ведите то бе практически непознато. В епохите, когато не се пиеше алкохол, идеята за предишно съществуване и за много животи се изповядваше всеобщо; никой не се съмняваше в нейната истинност. След като човекът започна да пие вино обаче, познанието за прераждането бързо западна; накрая то напълно изчезна от съзнанието на човека. То съществуваше само сред Посветените, които не пиеха алкохол. Алкохолът има особено силен ефект върху човешкия организъм, особено върху етерното тяло, което е седалището на паметта. Алкохолът помрачава интимните дълбини на паметта. „Виното предизвиква забрава” – така казва поговорката. Забравата не е само повърхностна или краткотрайна, а дълбока и постоянна и се получава умъртвяване на силата на паметта в етерното тяло. Ето защо, малко по-малко, хората загубиха своето инстинктивно знание за прераждането, когато започнаха да пият вино…

Когато наближи ерата на Християнството, за човека бе предопределено да навлезе в епоха на концентриране върху земните усилия; той щеше да работи в посока подобряване на земното съществуване, за развитието на интелекта, на логическото и научно разбиране на Природата. Познанието за прераждането, следователно, щеше да бъде загубено за две хиляди години и виното бе средството за тази цел.”

(Събр. съч. 92)

 

„Алкохолът би трябвало да оказва точно определено действие на човешкия организъм. Той е имал определена мисия в хода на човешкото развитие; той е имал задача – как удивително звучи това – да препарира човешкото тяло по такъв начин, че то да се откъсне от връзката с Божественото и така би могло да излезе напред личното „аз съм“…. Подобно действие оказва алкохолът и сега…. алкохолът е имал задачата така силно да вмъкне човека в материята, че да стане той егоистичен, че неговият Аз да се съобразява само със себе си. Сега човек трябва отново да намери връзката с духа и алкохола става недопустим.“

(из „Антропософска енциклопедия“, съст. Г. Бондарев)

„Медитацията извежда духа от тялото, алкохолът го вмъква в тялото. Месната храна дава възможност на тялото да увисне на духа.“

(из „Антропософска енциклопедия“, Г. Бондарев)

 

„Определено, упражненията за медитация и концентрация са главно нещо, но не е маловажно как се храни един стремящ се човек, когато започва преобразуването на астралното тяло. Преди всичко е важно да се избягва алкохол във всякаква форма; дори сладките бонбони, пълни с алкохол, имат много разрушителен ефект. Алкохолът и духовните упражнения водят до най-лошите пътища.”

(Събр. съч. 266/1)

 

„От прекалената употреба на алкохол човешкото потомство би могло да стане толкова слабо, че телата просто да се окажат негодни за въплъщение на душите.“

(из „Антропософска енциклопедия“, Г. Бондарев)

 

„Последицата от това, когато жената пие е, че детето, което трябва да се изгради, ще стане прекалено тежко, също и вътрешните негови органи няма правилно да се развиват. То ще се оформи вътрешно, но ще има своите вътрешни органи не в ред. И в тези вътрешни органи ще се прояви вредното действие на пиенето на алкохол при жената.

При мъжа става така, че при пиенето на алкохол по съответен начин се повлияват белите кръвни телца. И тогава, когато под влияние на алкохола настъпи оплождане, или когато оплождането е заразено от прекомерно количество алкохол, тогава семето на алкохолиците ще бъде развалено по такъв начин, че то ще стане извънредно подвижно… И без друго тези сперматозоиди са изключително подвижни, но чрез алкохола стават още по-подвижни. А последствието на това ще бъде, че, когато мъжът пие, се увреждат нервната и когнитивната система на детето му. Когато жената пие, ще бъдат повредени вътрешните му органи. Цялата деятелност на детето, когато израсне, ще бъде увредена, а иначе би трябвало да бъде наред.

Можем да обобщим: Чрез жената, която пие, се разрушава земното в човека, а чрез мъжа, който пие, се разрушава подвижното, въздушното, което е в околността на земята и което човек носи в себе си. С други думи — човек може да бъде разрушен и от две страни, ако двамата му родители пият. Естествено, в такъв случай съвсем нямаме обикновено оплождане; самото оплождане е напълно възможно, но не е възможно нормалното израстване на плода…

Не е ли истина, че когато едно дете се роди с „вода в мозъка” (хидроцефалия), по правило човек не прави проверка дали оплождането е станало точно в нощта, в която майката е била на вечеря и е пила червено вино; защото истината ще бъде прекалено непоносима, ако детето се роди с хидроцефалия. А когато, от друга страна, детето се роди с тикове на лицевата мускулатура, отново по правило не се проверява, дали бащата е пил нещо силно през вечерта, когато е извършил оплождането. Нещата, които са малки, бих казал, са нещата, които човек не проверява. И заради това хората вярват, че пиенето не оказва никакво влияние. А влиянието е винаги там. Това са напълно вредните влияния, които стават при навика да се пие…

При тези неща човек трябва да съблюдава винаги, как малки количества вещества имат огромно въздействие на човешкото развитие.“

(Лекция, държана на 08.01.1923 г.)

Следва продължение…

COMMENTS

WORDPRESS: 0