Заложбите в човешката душа

Заложбите в човешката душа

Откъс от беседа на Учителя, публикувана в "Разговори при седемте рилски езера":Светия – това е фаза, през която ще мине всеки човек. Всеки човек е к

Откъс от беседа на Учителя, публикувана в „Разговори при седемте рилски езера“:

Светия – това е фаза, през която ще мине всеки човек. Всеки човек е кандидат за светия.

Всеки ден носи своите възможности. Те са Божествените възможности за душата. Сега трябва да развиете дарбите, скрити във вас. Имате много дарби, които трябва да развиете. Не се обезсърчавайте. Всеки, какъвто талант има, трябва да го развива. И най-малката дарба не трябва да я пренебрегва.

Искате да бъдете герои, а като дойде някое противоречие, се обезсърчавате.

Знанието ви зависи от тези Божествени способности, които има в душата ви. Като се събудят те, ще изучавате Природата обективно. Има много работи за изучаване, които стоят пред вас. Разкрива се нов, велик живот. Пред вас се открива велико бъдеще. Това, което сте придобили досега, е нищо в сравнение с онова, което в бъдеще ще придобиете…

Онова, което желаеш дълбоко в душата си, ща го постигнеш, но трябва да чакаш, има време за всичко. Не можеш от дете да станеш мъдрец. От дете ще пораснеш постепенно, ще плачеш, ще влизаш в коритото, ще има пръчица по някой път.

Всеки от вас може да развие в себе си тези заложби, с които да влезе във връзка със силите, които действат в Природата. В плана на Битието влиза да влезем във връзка с Разумността, която е в Природата. Всеки човек е израз на Природата. Ти, като познаеш един човек, познаваш Природата, която работи в него. Човек може със своята мисъл да движи камък, закачен с конец. С концентрацията на мисълта е възможна и левитацията. Това са само примери, за да се покаже какви мощни сили крие човешката мисъл! Вие сте много богати хора, но не знаете как да разработите капиталите си.

Вътрешните условия – това са способностите, дарбите, които човек носи със себе си. Всеки човек е надарен с нещо. Човек на Земята прилича на динамичен център, който разумно трябва да се развива. И онези хора, които знаят да използват благородните пориви на своя ум и сърце, те са разумни, силни хора, хора на културата, велики хора, поети, музиканти, архитекти – хора, които помагат на човечеството…

В бъдещата култура хората ще виждат светлината, която излиза от светещите хора. Сега имате пет сетива, а всичките сетива са дванадесет. Като се развие шестото сетиво, ще видите и други хора, ще се учудите, че толкова много хора са живели при вас и не сте ги виждали.

Ако си ясновидец, Господ ти е дал тази дарба, за да помагаш на другите. Бих желал да използвате всички дарби, които имате.

В човека постоянно се градят нови органи. В шестата раса хората ще имат нови органи, ще виждат света разширен. Човек ще вижда това, което сега не вижда. Ще видите Земята с всичките ѝ градове, държави, ще виждате какво става в Америка, Сахара, по цялата Земя.

Човек трябва да работи при тези условия, които има, а не да очаква специални условия. Той трябва да стане слуга и да учи.

В тялото, в мозъка се крият сили, които трябва да разработите. Всеки сам може да ги разкрие. Достатъчно е да употребявате по един час на ден за размишление върху велики духовни въпроси, за да прогледнете.

Ще дойде време да се запознаете с Великите Души.

Ако цялото човечество направи връзка с Възвишените Същества, това ще бъде новата епоха. И тогава човек ще получава съзнателно знания от другия свят. Когато му дойде времето, всеки човек ще влезе във връзка с Напредналите Същества. В присъствието на един ангел ти ще почувстваш в себе си голям преврат, ще имаш желание да живееш за велик идеал. Когато човек се пробуди, ще говори с ангелите, онзи свят ще бъде отворен за него.

Отсега нататък ще се запознаете с Напредналите Братя, с Белите Братя.

Когато някой виртуоз свири на пиано, всички клавиши са доволни от хармонията. А когато някое дете свири, клавишите не са доволни. Когато Напредналите Същества работят върху вас, вие сте разположени. Те свирят добре на вашето пиано. Някой път низше същество свири на вашето пиано и всичко се обърква. Вие сте скръбни, недоволни.

В живота всички страдания, даже като излезе човек от ада, остават като сън, изчезват, а ти мислиш, че никога няма да ги забравиш. Това остава, като приятна история. Ти си доволен, че си минал през тези мъчнотии, за да дойдеш до хубавото. Така всички страдания се оправдават за благото, което добиваме. Другояче не бихме добили това благо.

Някой казва: „Защо са тези страдания?“ Зад страданията седи Великото. Който от вас развие своите психични сили, ще може да излиза от тялото си. Не всички може да го направите, но който е готов, може да напусне тялото си, да отиде в Китай, Япония, Америка и т. н. и да се върне.

Ако човек има по-будно съзнание, когато спи, може да види тялото си. Това ще е по-близко до реалността. Един приятел ми разправяше следното:

„Обядвам и лягам да си почина. След това виждам, че съм прав сред стаята, а на леглото е тялото ми. Един човек ми казва като посочва леглото: „Това си ти.“ Тогава аз казах: „Ако онзи съм аз, аз, който гледам, кой съм?“.

Той е бил излъчен. Казах му: „Ти втори път и да искаш такова нещо, не можеш да имаш.“ Питаш гъсеницата с какво се храни. Тя казва: „С черничеви листа.“ Обаче представете си, че тя става пеперуда. Станало е чудо с нея. И тя не знае как. Техните философи са проповядвали, че някой път се случва, щото на една гъсеница да ѝ израснат крила. И всички гъсеници са писали, спорили: „Възможно ли е това? Не е възможно, както сега сме създадени, да ни пораснат крила.“ Първата гъсеница се излюпва, израстват ѝ крила. Тези, на които израстват крила казват на другите: „Ние вече се отказваме от черничевите листа.“ Аз ви цитирам един факт, който е верен.

Отношението между човека и ангела е същото. Човек е гъсеница, а ангелът пеперуда. Нищо повече. Този, който седи на по-висок уровен в развитието, се отличава със своята храна, със своята обстановка. Такива са законите на Природата. Ако вие не можете да измените на своята мисъл, ако не можете да внесете поне една нова мисъл в своя ум и ако не можете да я задържите в себе си поне една минута, от вас нищо не може да стане.

Светът е още в материално състояние. Той не е подготвен да разбере духовния свят. Но един ден от онзи свят ще има поща, телефон….

Най-първо човешкият ум трябва да се пречисти от старите възгледи.

В шестата раса човек ще може да посещава планетите и Слънцето. Там ще се учи в университети и ще се връща. Там ще учи науката как се е образувала Слънчевата Система. И като се върне от Слънцето, ще донесе известни технически съоръжения. На Слънцето живеят интелигентни същества, които образуват известни енергии и ги пращат на Земята. Каква интелигентност имат слънчевите същества, че пращат енергии не само на нашата планета, но и на другите планети.

Слънцето е фокус на енергии. Съществата там приемат космични енергии. Съкровищницата, от дето иде енергията към Слънцето, е друго едно Слънце.

Някой казва: „Да умра.“ Като отидеш на Небето и видиш един ангел, той ще те разбере и ще ти помогне. Той има голяма интелигентност. Ако си способен, ще те учи; ако не си способен, ще те прати пак на Земята.

Душата има много работи да учи! В бъдеще това ще бъде обективна наука.

Хората ще изучават планетите, като ги посещават.

Обърнете вечер погледа си към звездите. Това е великото бъдеще, което ви чака. Всичко това ще го пребродите. И като живеете по сто милиона години във всяка слънчева система – а те са милиони слънчеви системи – пак ще се срещнем и ще ми разправите великото, което сте видели.

COMMENTS

WORDPRESS: 0