Законът на Любовта

Законът на Любовта

Откъс от беседата „Като младия син“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 75 години:Българинът, аз изпитвах колко е щедър, каква е

Откъс от беседата „Като младия син“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 75 години:

Българинът, аз изпитвах колко е щедър, каква е щедростта на българина. Когато правих своите научни изследвания, всичко даром правех. Казвам: „Каквото обичаш, остави.“ Някой остави половин лев, някой оставя десет стотинки, двайсет стотинки, два лева, пет лева, то е много. Пет златни лева, то са много. Единственият българин в дванайсетгодишни изследвания даде петдесет лева. Дойде при мене, и ги остави… Казва ми: „Господин Дънов, да знаеш, аз съм семеен човек, деца имам. Искам да ме измериш, но деца имам, жена имам.“ Той ми казва това, понеже мисли, че много може да му искам. Седя сериозен, той ме гледа. Казвам: „Аз даром го правя…“ Щом казах, че без пари ще му направя наблюдението, веднага казва: Ти си благороден човек, благородно дело е…

Болестите се явяват от безлюбие, невежеството се явява от безлюбие. Всичко туй се ражда, когато не изпълняваме закона на Любовта. Писанието казва: „Когато пътищата на един човек са благоприятни на Бога, Той го примирява с враговете му.“ Когато служим на Бога по закона на Любовта, Бог ни примирява с враговете ни. Най-първо, когато служим на Бога с любов, ние сме победители на злото. Той подчинява злото. Казвам, каква велика задача имаме. Туй, което сега ви говоря, да не мислите, че в един ден може да стане или в една седмица може да стане, или в един месец, или в година? Може би в десет години не може да стане. Ние трябва да бъдем добри…

Та сега ви казвам: „Аз съм Пътят, Истината и Животът“ – тия думи казва Христос, значи: Аз съм Пътят, по който всичките богатства идват, казва Христос. Аз съм Пътят, по който всичката Свобода иде. Аз съм Пътят, по който всичкото знание иде. И Животът е онова, което всеки човек иска. Всичко иде по тия трите пътя. Човек, който върви по пътя на Любовта, всичките блага идат. Благата на Любовта идат, благата на Мъдростта идат и благата на Истината идат, благата на Свободата идат. Какво повече от това човек трябва да желае? От Любовта иде Животът…

Един стимул на вас ще ви дам. Всеки човек, който влезе в пътя на любовта, той, най-първо, ще стане един скъпоценен камък, който, ако е момък, ще го носи една мома, и то най-любящата мома, на пръста си. Ако е мома, ще го носи най-красивият момък, и то най-любящият. И те, без да знаят, ще носят и ще го поглеждат. Сега бих желал да бъдете такива скъпоценни камъни на пръста на най-хубавите моми и на най-хубавите момци.

Кажете: „Господи, и 120 години да ни вземе, в този път ще вървим.“

COMMENTS

WORDPRESS: 0