За истинските и самозваните Учители

За истинските и самозваните Учители

Приятели, неотдавна получих един коментар през сайта и реших да използвам случая да отговоря в отделна публикация, защото може би много хора си зад

Приятели, неотдавна получих един коментар през сайта и реших да използвам случая да отговоря в отделна публикация, защото може би много хора си задават същия въпрос като тази сестра. Коментарът гласеше:
 
„Чудесна статия. Напълно съвпада с моето мнение. Но т.к. съм християнка, а в Библията пише – „Да нямаш друг учител освен Христос“, не мога да приема поучения от „учителя“ Дънов.“
 
А ето и моето скромно мнение, или по-точно отговорът от гледна точка на Езотеричната традиция, като разбира се започвам преди всичко с думите на Главата на Бялото Братство – Христос:

 

„И падаха в съблазън поради Него. А Иисус им рече: никой пророк не бива без почит, освен в отечеството си и у дома си.“

(Матей 13:57)

 

„Ако Стопанина на къщата нарекоха Велзевул, то колко повече домашните му?”

(Мат 10:25)

 

„Помнете словото, що ви казах Аз: няма слуга по-голям от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако Моето слово спазиха, и вашето ще спазят.”

(Йоан 15:20)

 

„Ще ви гонят от синагогите; настъпва дори време, когато всякой, който ви убие, ще мисли, че принася Богу служба. И тъй ще постъпят с вас, защото не познаха нито Отца, нито Мене.”

(Йоан 16:2-3)

 

„Блажени ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят и изхвърлят името ви, като лошо, заради Сина Човечески.”

(Лука 6:22)

 

 

Ако четем Свещените Писания по буквата, ние лесно можем да влезем в съблазън и да не прозрем, че когато Христос казва „Недейте (сами) се нарича учители; защото един е вашият Учител – Христос“ (Матей 23:8), той визира самозваните учители, докато в същото време почти в прав текст призовава своите ученици да бъдат учители и да възвестяват Неговото Учение. 

Например тук: „И като се приближи Исус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт на Небето и на Земята. И тъй, идете, научете всички народи… като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал.” (Матей 28:18-20)

 
И Апостол Павел в своето Послание към Ефесяните 4:11 ни учи на същото: „И Той даде едни да са апостоли, други – пророци, други – благовестители, други – пастири и учители.”
Ако погледнем малко по-дълбоко и се запознаем с Учението, изнесено от Беинса Дуно (със светското име Петър Дънов), вместо да го четем по буквата, бързо ще се окаже, че на Учителя и през ум не му е минавало да се поставя на мястото на Христос, нито на неговото величие, а ясно заявява: „Винаги ще съм предан раб на Господа Исуса Христа, Син Божи“.
И още:  „Важният въпрос е: Поставихте ли Христа на Неговото място? Аз не съм ви казвал мене да поставите на Христовото място. Христос не е нещо, което може да се поставя отвън, а Христос е един принцип! Поставете Христа вътре във вашите сърца!“ („Що е това“, 24.02.1924г.)

Един Учител има в света.

Един е Учителят, който носи истинското Знание. Той има много проявления в Живота, но по същина е само един. Намери ли човек един от моментите на Неговата проява, едновременно с това ще намери и себе си…Учител в света може да бъде само Бог. И когато Христос казва на учениците Си: „Един е вашият Отец”, той подразбира Великия, Единия Учител. Учителят – това е Бащата. Бог се превръща в Баща и взема известно отношение към нас по закона на Мъдростта. Ето защо под Учител, в универсален смисъл на думата, ние подразбираме великата Божия Мъдрост, която внася истинското Знание в света, която внася всички нови идеи, всички нови форми, всички нови чувства и импулси в Живота.

И така, един е Великият Учител в света, макар и много да са неговите проявления.

Защото казал съм ви и пак ви казвам: 
Едно е Знанието, една е Светлината. Но Знанието от едно място не идва и Светлината през един прозорец не влиза. Неизброими са пътищата на Знанието, неизброими са прозорците на Светлината…

Ако някой си позволи самоволно да учителства и осакати духовно някои души, ще отговаря пред Великия закон. Великият закон е благ, но и справедлив. Всички самозвани учители биват хвърлени в затвор, и след като излежат своето наказание, чак тогава ще поемат правия път на своето развитие. А знаете ли колко хиляди години са потребни за това?

Благ е великият Закон, но и справедлив!

Да ви припомня ли случая с Мойсей? Мойсей се е учил при най-добрите учители в Египет. Учил е дълго време и е минал през известна школа. И наистина чудесата, които той е направил пред фараона, показват, че той е имал известни знания. Но заради една постъпка – убийството на египтянина, абсолютно забранена за един ученик на Бялото братство, той трябваше да отиде на уединение цели четиридесет години в пустинята, за да изкупи своя грях. За едно убийство, той трябваше да учи и изкупва цели четиридесет години. Чак след това той получи ново посвещение. Като ви напомням голямата отговорност, която има един посветен за една направена грешка, искам да ви наведа на мисълта, колко голяма отговорност поемат онези самозвани учители, които осакатяват човешките души. Затова Христос с такава предупредителност наставя учениците Си:Не се наричайте учители!“

А Сам Христос ни даде много ясен метод как да разпознаваме истинските учители от учителите-менте:
 
„Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители: по плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей?
Тъй, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове: не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън. И тъй, по плодовете им ще ги познаете..“
(Матей 7:15-20)
* * *
Макар в космичен план Учителя да е ученик на Христа, за хората на Земята той е Учител в пълния смисъл на тази дума. Именно изразът „Учител на човечеството“ се използва и от ясновидеца Рудолф Щайнер, когато говори за 12-те напреднали Същества (Бодхисатвите), които осъществяват връзката между Христос и земното човечество, като дори изрично казва, че едно от тези 12 Същества е било инкарнирано на Земята и е проповядвало в началото на миналия век.

Хората, които с лека ръка отхвърлят Учителя, без да изчели дори една книга с негови беседи, силно ми напомнят на начина, по който едно време фарисеите са поругавали Христос, отричайки го с довода, представен в Евангелието от Йоан (9:29-30):

„Те го изхокаха и рекоха: … Ние знаем, че на Мойсея е говорил Бог; а Този не знаем откъде е.“
 
И ако погледнем непредубедено назад към историята, лесно ще видим, че винаги Божите пратеници са били отхвърляни и хулени на общо основание, и винаги след това хората са плащали скъпо за своята самонадеяност. Христос НИКОГА не е проповядвал, че след него няма да има пророци и Учители, дори напротив:

„Имам още много да ви говоря; ала сега не можете го понесе. А кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина; защото от Себе Си няма да говори, а ще говори, каквото чуе, и ще ви възвести бъдещето. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще вземе и ще ви възвести.”

(Йоан 16:12-14)

* * *

„Като чуха това, те взеха да се късат от гняв и замисляха да ги убият.

Но в синедриона стана един фарисеин, на име Гамалиил, законоучител, уважаван от цял народ, и заповяда да изведат апостолите за малко време; а тям каза: мъже израилтяни! помислете си добре, какво ще правите с тия човеци.

Защото преди няколко време бе се явил Тевда, който говореше за себе си, че е нещо, и присъединиха се към него около четиристотин души: той бе убит, и всички, които го бяха последвали, се разпръснаха и изчезваха.

След него, когато беше преброяването, яви се Иуда Галилеец и увлече след себе си доста народ; но и той загина, и всички, които го бяха последвали, се разпиляха.

И сега казвам ви: Оставете се от тия човеци и не ги закачайте; защото, ако тоя замисъл или това дело е от човеци, ще се разруши; ако ли пък е от Бога, вие не можете го разруши. Пазете се да не би да излезете и богоборци.”

(Деяния на апостолите 5:33-39)

Още по темата:

Съвременните лъжеучения (част 4): Вълците в овчи кожи

Да намериш Учителя…

COMMENTS

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar

  Бих добавил:
  „А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.“
  Ев.И. 14;26.

 • comment-avatar

  Истина, истина ви казвам, който приеме онзи, когото Аз пращам, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.

  Йоан 13:20