Учителя за взаимното почитание и уважение

Учителя за взаимното почитание и уважение

Откъс от беседата „Дойде да послужи“, държана от Учителя на днешния ден преди 101 години:Взаимно почитание и уважение се изисква заради Господа. Тоз

Откъс от беседата „Дойде да послужи“, държана от Учителя на днешния ден преди 101 години:

Взаимно почитание и уважение се изисква заради Господа. Този въпрос трябва да се постави ребром, заради Любовта. Ако обичаш мъжа си или жена си, ще обичаш заради Господа. Ще проявиш всичката си Любов, не за човека, а заради Господа. Това значи истински живот. Желая, жените да бъдат нежни с мъжете си. Когато мъжът се връща от работа, жената да му се усмихне и да не казва: „Их, иде си вече! Защо се ожених?“ — Не, ще го погледнеш весело и ще си кажеш: „Иде моят възлюбен!“

Любовта е велика, съзнателна сила. Всички същества, големи и малки, добри и лоши, са готови да направят заради нея всичко, каквото тя пожелае…

Приложете новото учение! То е лично учение за всеки отделно, но трябва да се приложи. Не се питайте един друг кой го е приложил, и кой не. Всеки сам да го приложи по вътрешно разположение. Питат ме, защо аз не ви наложа новото учение. Нека всеки направи това, което Бог му е казал вътре, по своя лична воля. Бог казва: Ако следвате закона на Любовта, всичко ще ви се нареди добре. Страданията ще ви напуснат, противоречията ви ще се разрешат. Ако не вървите по закона на Любовта, страданията ви ще се увеличат, но няма да ви напуснат. Докато дойдете до Любовта, понасяйте страданията си с търпение и смирение. Не се спъвайте от своето минало. Не се страхувайте от страданията. — Не може ли без страдания? — Само умрелите могат без страдания. — Без хляб може ли? — Само умрелите могат без хляб…

Син Человечески трябва да дойде на Земята, да ни запознае със Своето учение. Христос дойде на Земята, но поругаха Го, биха Го, докато най-после Го разпнаха. Знаете ли, как понесе Той страданията? Римските войници нанасяха удари върху Него, но Той остана тих и спокоен. Велико търпение прояви Христос. Герой беше Той! Цял легион римски войници се гавреха с Христа и Го наричаха „цар юдейски“. В едно предание се казва, че нанесли на Христа 80 хиляди удара. Даже хиляда да са, не са малко. Днес и най-големият герой едва издържа 50 удара. Тежък беше кръстът на Христа! Колцина от вас могат да понесат този кръст?

Някои религиозни казват: Господи, приеми ни в рая, при ангелите; да ни облекат с бели дрехи, да ни свирят с арфи и с китари, — И това може, но, преди него, камшикът трябва да играе по гърба ви. Първо, ще минете през страдания, а после — през радости. Първо, през противоречията, а после — през Любовта. Който не може да понесе страданията, не може да издържи и на Любовта. Един момент на Любовта се равнява на сто страдания. Следователно, щом минеш през сто страдания, ти ще можеш да издържиш една усмивка на Любовта. Знаете ли, какво нещо е усмивката на Любовта? Ако Христос ви се усмихне само един път, вие никога няма да забравите Неговата усмивка. Всичко друго ще забравите, но тази усмивка — никога! Това значи, да придобиеш радостта и веселието. Това носи новото учение…

Днес аз говоря за морала, но не за този на църквата. Казано е в Писанието: „Бог не гледа на лице, но на сърце.“ Значи, чистота се иска от човека. Какъвто и да е той — лекар, адвокат, учител, метач — чистота му е нужна. Може да си метач, но праведен човек. Ще метеш улиците и ще мислиш, че метеш и чистиш греховете на хората. Който живее на улица, метена от праведник, ще се благослови. Всички хора, живеещи там, ще се разберат и братски ще живеят…

Вслушвайте се в тихия глас, който говори на сърцата ви. Това е гласът на Бога, на Христа. Няма човек на Земята, на когото този глас да не говори. Той шепне: Любов към Бога! Любов към ближния и към себе си! Милост, благост, истина! Възлюбете всички! Хиляди години може да ме слушате, но ако нямате любов, нищо няма да придобиете. Ако приложите любовта, още сега животът ви ще се подобри: ангели ще почнат да ви посещават, и всеки ден ще ви носят по едно писмо от вашия Велик Баща. Той пише: „Радвам се, че сте се поправили, че животът ви се е подобрил.“

Христос казва: „Голяма е радостта на небето, когато една душа се обърне към Бога.“ И аз казвам: Голяма е радостта на небето, когато една душа — мъж или жена, се реши да живее по великия закон на Любовта. Голяма е радостта и на ангелите, като видят, че една душа решила да приложи закона на великата любов в живота си…

Слушайте тихия глас на Бога и на Христа, Който говори на душите ви. Той ще ви изведе на виделина и ще ви покаже правия път. Това е гласът на Любовта. Това е учението на Христа.

COMMENTS

WORDPRESS: 0