Великденски подарък

Великденски подарък

Откъс от беседата „Великденски подарък“, държана от Учителя на Великден през 1927 г.:Кой е най-добрият начин за отпразнуване на Великденския празник

Откъс от беседата „Великденски подарък“, държана от Учителя на Великден през 1927 г.:

Кой е най-добрият начин за отпразнуване на Великденския празник? Всичко, каквото има човек, трябва да се тури в действие.

Сега за вас, младежите, могат да се правят големи реформи. Ако вие не се свържете със законите на Природата, ще имате същите резултати както възрастните. Трябва да започнете с тялото си. Например, знаете ли какво е набиране на пикочна киселина в човешкия организъм или какво е слабо дишане. После, знаете ли на какво се дължи оная вътрешна инертност, онзи мързел у човека. Има един „Свещен” мързел у човека. Хората го наричат свещена почивка или свещен покой – да няма мъчнотии и страдания. Човек иска да е тих и спокоен, да се намира в бездействие. И тъй, на вас, младите, казвам – за да бъдете силни и здрави, трябва да използвате сутрешния въздух и слънчевите лъчи. Защото утре, като заболее човек, той може 10-20 лекари да вика, но положението няма да се подобри. Ще мине година, две, три и той ще изгуби способността да се учи и да бъде сръчен. Болестите разрушават организма. Всички лекари са турени да пазят от болести човека, но до днес не са успели.

Животът на човека трябва да се измени коренно. Аз забелязвам по вашите лица, по строежа на кръвоносните съдове, една неправилност. Млади хора, на 22 години, а имате едно преждевременно остаряване и това преждевременно остаряване произтича от натрупване на известно количество пикочна киселина и отрови в организма на човека. После, набирането на вар. Тази вар се втвърдява в организма и се образува склероза. Артериите се втвърдяват, вените, мозъкът, не може да мисли. Дробовете се втвърдяват и най-сетне целият организъм и човек заминава за другия свят…

„Ама трябва да ядем всичко, каквото намерим.“ В такъв случай храната е само приток за ускоряване на тези болестни състояния. За да яде правилно човек, в яденето трябва да вземе участие целият организъм, умът, сърцето, волята и всяка клетка.

Живата природа е направила къщата на човека с много прозорци. Турила е милиарди прозорци, през които да прониква прана и жизнена енергия, за да се обновява постоянно организмът на човека. Тези прозорци трябва да бъдат чисти и отворени, а не задръстени.

Натрупването на прах става не само по кожата, но и във вътрешните органи чрез натрупване на киселини и отрови. И ако у вас няма една трезва мисъл, казвам ви, става едно вътрешно подпушване на клетките и на порите.

Та, първото нещо, трябва да отворим порите на тялото, а тези пори се отварят чрез вода. Най-първо ще научите магнетическото свойство на водата. Без вода не може да има никаква култура. Сега, вие, младите, знаете ли колко вода трябва да употребявате? Тя е проводник на магнетизма. Когато изучавате темпераментите, забелязвате, че у нервните хора кожата става суха. В сухите хора стават бързи изпарения, вследствие на което тази влага в организма изчезва. При силните изпарения се ражда сухият темперамент. Човек става нервен, неспокоен, не може да спи спокойно, не може да мисли спокойно. Затова ще употребявате вода. При това водата, която трябва да остане във вашия организъм, трябва да бъде най-чистата вода. Има известни мускули, известни части на тялото, които трябва да бъдат абсолютно чисти…

Сега, да се освободите от тези мисли, симптомите на болестите, ще мислите за благотворното влияние на водата. Аз не обичам да говоря за лошите влияния, за да не се запечатат в съзнанието ви и дето ходите, постоянно да мислите за болестите. Но казвам сега на вас, през този сезон, от Великден нататък, всяка сутрин излизайте всред природата и употребявайте най-малко един-два часа в дълбоко дишане, в приемане на вода и храна с най-добри мисли. Ако искате да бъдете здрави и силни, туй ще правите всеки ден. Като се върнете у дома, ще започнете една сериозна работа, ще учите. Непременно ще го направите. Научете се да дишате правилно, широко и дълбоко…

Научете се да бъдете господари, да управлявате своето дишане. Някой път усещате като че ли някой ви противодейства. За да бъде дишането ви пълно, трябва да си отворите всички пори. А това ще стане чрез водата.

Дишането не трябва да става само чрез дробовете, но и чрез кожата и чрез всяка една клетка – туй е здрав човек. Според ирисовата диагноза, всички болести започват от там, че порите на човека са запушени и заболяват известни органи. С тия нечистотии се запушват каналите на гръбначния стълб. Щом се запушат тия каналчета, жизнеността на човека се губи… Тогава се образуват тези болестни състояния – нервност, съмнение, подозрение. После става подпушване на кръвообращението или в артериалната или във венозната системи. В артериите няма достатъчно чиста кръв за хранене, а вените са подпушени изцяло. Нечистотиите, вместо да се изхвърлят навън, остават в кръвта и сега млади хора на 25 години, у тях има едно натрупване на нечистотии. Това натрупване не е органическа жива материя, но това са слоеве на мазнини, непотребни полуорганични вещества, които при най-малки условия дават възможност на различни микроби да навлязат в кръвта и тъй се явяват разни болести. Затова вие ще се попипвате зад ушите. Тази пълнота трябва да изчезне. После, гуша от вас никой не трябва да има. Тази част на костта зад ушите трябва да се вижда, да не се напълни с мазнини. Всички трябва да се предадете на един спартански режим. Ще работите върху тялото си, за да бъдете здрави и силни. Ако вие, като окултни ученици, не можете да дадете един образец на света, какво ви струва окултната наука?

Най-благоприятното време е сега. Нищо повече. Всеки ден от април струва десет златни лева за вас. Или, туй, което може да вземете от април, никъде не можете да го вземете, в никоя друга аптека не се намира. Ами че вие сега вода газите, жадни ходите. Вие сега, в един месец отгоре, можете да наберете такава енергия, да станете толкова свежи, жизнени, радостни, пълни с идеи, че, където ходите, да носите нещо свежо със себе си…

В човека трябва да се роди желание да работи за приложението на тези методи.

Сега, като излизате сред природата, вие стоите отпуснати, заемате едно пасивно положение и като вървите, пак ходите отпуснати. Така не бива, трябва да се научите да ходите с будно съзнание. После, съзнателно трябва да вземате участие във всяко нещо…

И сега като се съберете, образува се едно натегнато състояние. А то трябва да бъде на жизненост, на здраве, на богато разположение. Ще се образува едно течение, общ подтик между всички. А сега, като се покажат на някой болезнените състояния, той ще се уплаши. Но ние ще почнем от здравата страна.

Ако имате разтупване на сърцето, това показва натрупване на отровни газове, пикочна киселина и млечна киселина. Тогава вътрешната природа на човека казва: „Слушай, вода ти трябва. Трябва да филтрираш тия отрови – киселини и газове.” А хората казват: „Сърцебиене имам.” Хм, сърцебиене!

Или сте неспокоен, не можете да заспите. Станете, стоплете вода, изпийте една, две, три, четири, пет чаши вряла вода и когато се изпотиш, вземи суха кърпа и направи едно хубаво търкане – тъй, хубаво по цялото тяло – по ръцете нагоре, по тялото надолу, тъй хубаво да се масажираш; ще се облекчиш и пак ще изпиеш една чаша вряла вода. Може да капнеш десет капки лимон, за да се възстанови топлината.

Направете този опит да видите какво ще бъде вашето състояние. Ще го направите не веднъж, не два пъти, но всеки ден – най-малко два пъти през седмицата.

През този сезон трябва да го направите. Нали искате да се чистите. По този начин ще се отворят всички пори на тялото ви, ще се подобри кръвообращението ви и ще дойде едно прииждане на прана у вас. И след това седнете тихо и спокойно и започнете да дишате. Концентрирайте си мисълта нагоре и започнете да приемате тия магнетични течения от пространството. Може изведнъж да нямате успех, но като постоянствате месец, два, три да дишате и да пиете гореща вода, ще се усетите освежени.

Човек трябва да излиза навън на чист въздух и да диша. И всякога, когато ви остане свободно време – половин час, използвайте го да дишате. Можете ли отнякъде да вземете най-хубавата вода – да не ви мързи. Може да е на десет километра далеч, но идете и си вземете един литър от най-хубавата вода. Вие сега ходите на Витоша, защо всеки не си вземе по една манерка вода.

В света болести не съществуват, а има само болезнени състояния. На съвременните хора и на цялото човечество задачата е да се освободят от своите натрупвания и нечистотии. Затова са препоръчали древните миене и чистене. Ще пиете 4-5 чаши вряла вода, докато се изпотите хубаво. После, трябва да имате една гъба и една кърпа да се измиете от потта. Всеки в стаята си може да направи едно обтриване 2-3 пъти в седмицата най-малко и ще придобиете приятна свежест. Туй ще правите като един наряд. След туй, с една кърпа ще си изтриете тази влага хубаво.

Туй ще го правите десет седмици – от 25 април до 4 юли. След десет седмици ще видите какъв резултат ще имате. Туй ще се прави или сутрин, или вечер. С топлата вода това е хубавото, че няма опасност да се простудите. За фрикциите, кой когато има време, тогава ще ги прави. Вдишките ще ги правите час и половина най-малко, за да можете да наваксате енергия за през зимата.

Помнете едно: Никакъв мързел. Сутрин като ставате, няма да казвате: Спи ми се.“ Това е леност.

Като изпълните този наряд, ще се яви едно изтъняване. Именно това е хубавото. Аз искам да изтънеете. Това да не ви плаши. Това е оформяне на тялото.

Духовната страна на упражнението: през тези два и половина месеца за никакви болести няма да мислите. Ще мислите за един свят дето няма болести. Цялата природа диша живот и свежест. Слънцето е пълно с живот, който изпраща на Земята. Тези упражнения трябва да станат един навик.

Как се познава здравето? Като се срещнат двама здрави хора, винаги се сприятеляват. Човек, който обича, е здрав човек. И щом дойде до едно състояние да не може да обича, ще знаете, че това е едно болезнено състояние, макар че още не е органически болен.

Трябва да има едно разширяване, да обичаш всичко живо, трябва да се образува една обмяна на обич. Свещено правило е: Никой няма да търси да го обичат, но всеки ще търси да обича. И като обича, да се радва, че е проявил нещо. Всеки може да обича. Стани положителен. Всички хора, които обичаш, са положителни във възходяща степен. Да любиш, значи да бъдеш като Бога. Законът на Любовта е: Като Бога да бъдеш. Бог взема инициативата във всичко. В света ще въплътим Бога в себе си. Работите ще вървят. Тогава ще употребиш същите качества на Бога. Ще се стремите да обичате и да сте доволни, че проявявате туй свещено правило.

(Учениците: Хубав подарък ни дадохте. Благодарим!)

Ще го приложите. Като влезете в света трябва да се отличавате. Да имате за помагане комуто и да е. Една ваша опитност ще бъде това.

COMMENTS

WORDPRESS: 0