Въпроси и отговори с Учителя

Въпроси и отговори с Учителя

Разговор с Учителя, публикуван в "Акордиране на човешката душа":Само неща, които не се казват, стават. Неща, които се казват, никога не стават. Това

Разговор с Учителя, публикуван в „Акордиране на човешката душа“:

Само неща, които не се казват, стават. Неща, които се казват, никога не стават. Това е правило. На сто казани неща едно става, а на сто неказани – деветдесет и девет стават. Този закон е много естествен. Ако посадите сто ореха и никой не ги знае, деветдесет и девет ще израснат, но ако посадите сто ореха и кажете това, колко ли ще израснат? Децата ще отидат, ще ги изровят един по един и ще ги изядат. Поставяйте нещата на тяхното място, употребявайте ги правилно, защото иначе ще ги вземат. Щом някое Напреднало същество види, че си турил някоя дарба не на място, т.е. не я употребяваш добре, тя ти се взема.

Ти не се безпокой за това, което имаш, понеже никой не може да ти го отнеме. Ако го вземат, то ще дойде по какъвто и да е начин, ако имаш Любов.

Ние имаме добри желания и нека им дадем условия да се проявят. Ние можем да допринесем за поправянето на света. Една трета зависи от нас, една трета – от Ангелите и една трета – от Бога.

Лошият човек не може да ти пречи, тъй като слиза надолу; той се отдалечава от теб. Ако ти мислиш постоянно за неговата лошавина, то и ти заедно с него отиваш надолу.

Една сестра запита: „Защо нашият Събор става през август?“

Началото на физическата година е 1 януари, началото на Духовната година е 22 март, а началото на Божествената година е през август. Тогава става Събор на Слънцето с представители от всички планети, затова ние правим нашия Събор през август, има най-благоприятни условия за него.

Един брат запита: „Вие бяхте дали задача в Младежкия клас да си изберем някои звезди и да ги наблюдаваме всяка ясна нощ. Какво духовно значение има гледането на звездите?“

В Природата има Същества, които могат да осветляват света навред. Има много видове лъчи. Можеше да се направи ние да възприемаме някои други видове лъчи, чрез които през нощта да ни е светло, обаче Провидението нареди да има ден и нощ и през нощта да е тъмно, за да виждаме звездите, защото това действа възпитателно. Чрез гледане на звездите ние се свързваме с Вечното, с един свят на велика хармония и красота, с мислите на Светлите същества, които ги населяват. И това ни повдига и облагородява. Това ни дава подтик да живеем за нещо възвишено.

Стана въпрос за земетресенията.

Европа се движи към екватора и вследствие на това стават размествания, земетресения. Слънцето ще почне да изгрява от друго място, което ще стане след много време. Всички хора се плашат много от земетресение, понеже са плашени хиляди пъти. Друга причина за земетресението е постепенното издигане дъното на Великия океан, където се образува нов континента на Шестата раса.

Един брат запита: „Какво е влиянието на каменните въглища?“

Една от причините за войната е силата, която е излъчена от каменните въглища.

* * *

Защо пие човек вода? Не само за да приеме материалната, течна вода, но за да приеме чрез нея електричество и магнетизъм.

Както Маркони запали електрическите крушки в Италия и Сидни – в Австралия, също така могат да се запалят слънцата, само като се завърти един бутон. Някое Напреднало същество, като прати енергия, може да направи планетата ни да светне като слънце…

Стана въпрос за търсене на подземни води.

За тази цел могат да се наблюдават растенията. Растението може да усеща влагата, която е 20-30 метра под него. Където има подземна вода, там тревата е по-буйна, дърветата са по-кичести. За търсене на вода може да помогне наблюдението на пластовете, да се учи геология. Науката радиестезия се занимава с търсене на вода и чрез пръчка.

Каква велика целесъобразност има в Природата! Забележете, нечистата вода, колкото и да се чисти, даже да се пречисти чрез дестилиране, пак запазва известни флуиди, които химически не могат да се констатират. За да се получи идеално чиста вода, Природата прибягва до следното: водата, като отиде в горните атмосферни слоеве, се разпада химически на своите съставни части, а после, като слиза надолу, пак става вода.

Един брат запита: „Как се обяснява нестинарството?“

Като туриш краката си в огъня, ще ти бъде неприятно, но повишиш ли трептенията на твоя организъм – да бъдат по-силни от тези на огъня, няма да изгориш. Това е обяснението на нестинарството. На нестинарите тялото им трепти по-силно, отколкото трептенията на огъня и затова не ги гори…

Една сестра запита: „Как да подобря паметта си?“

Отстранете от съзнанието си всички тревоги и безпокойства, всички страхове, всички лоши мисли и чувства. Те причиняват отслабване на паметта. Правете упражнения за дълбоко дишане и това усилва паметта. Никога не преяждайте и не приемайте противоположни храни, които са мъчно смилаеми. Правете опити за концентрация. Като четете книги, размишлявайте върху прочетеното, без да се отклонява мисълта.

Има закон: като описваш грозотата на някого, ти я придобиваш. Недей описва грозотата на никого. Мъжът трябва да се пази от развалени жени. Жената трябва да се пази от развалени мъже. Понеже те са като вампири, които изсмукват човешките енергии, и човек се обезсилва, заболява, изражда се и в духовно отношение.

Ще ви дам едно правило: радвай се на постиженията на другите, на техните придобивки и ученост и способности като на свои. Ако се радвате на чуждите блага, и вие ще ги придобиете…

Когато се организира причинното тяло на човека, той ще се пренесе да живее горе в главата си. Когато причинното тяло е събудено и развито, човек почва повече да живее в мозъка си. И ако човек стои на стол, отстъпва го. Такъв човек се жертва за другите. Днес ще отстъпиш, утре ще отстъпиш, ще дадеш място на някой друг и така постепенно възпитаваш причинното тяло. Това е един хубав начин за развиване. Щом се развие нашето причинно тяло, то Висшите същества ще дойдат да ни помогнат. Това е колективна работа. Щом не живееш за себе си, а за другите, тези Висши същества ще ти помогнат. Причинното тяло разполага с нови сили…

Организирането на причинното и на по-висшите тела в човека се нарича организиране на духовното тяло. Това става първо чрез съзерцание, концентрация и молитва всеки ден, поне по половин час, при пълно съсредоточаване на съзнанието. Второ, в проява на Любовта. И трето, чрез служене на Бога, на Цялото.

Една сестра запита: „Учителю, кажете нещо за реализиране на нашите желания.“

Няма нещо, което човек да е пожелал, и да не се изпълни. Каквото човек пожелае, ще му се даде, но не веднага. Може да се реализира, когато вече е повдигнат духовно и го е надраснал и тогава то може да му причини даже и страдание… Затова човек трябва да се пази от своите неразумни желания, за да не му натежат после.

Пазете се от едно – да не се задоволят всичките ви желания; тогава човек погрознява и огрубява. Една десета от постигнатите желанията е достатъчно, а другото да остане непостигнато. Ние ще се стремим към непостигнатото.

Един брат попита: „Какво да направим, че хората да имат вяра в нас?“

Ще ви кажа един от начините: един добър човек отишъл в гората и срещнал един разбойник. Той имал доверие във всички, затова изпитал доверие и в разбойника. Като добър човек той съзнавал, че и в разбойника живее Божественото, и тогава това добро се проявило и разбойникът не го пипнал дори, изпратил го, а и му дал пари на разположение. Значи като имаш доверие в един човек и като съзнаваш доброто, Божественото в него, и той вярва в теб. Докато се научи човек на това изкуство, трябва да прави опити…

Един брат запита: „Как да превърнем неразположението в разположение?“

Когато сте неразположени, излезте, идете между хората и като се върнете, ще бъдете разположени. Природата обича разнообразието. За целта може да се отиде и между дърветата, и между цветята, което действа възпитателно.

Един брат каза: „Някои окултисти изтъкват, че не трябва да се отива в света, за да не се оцапа човек.“

Те са от простите окултисти. Като отиде човек между хората или между растенията, приема енергии, които го обновяват.

COMMENTS

WORDPRESS: 0