Валидно ли е и за нашата епоха Учението на Учителя Петър Дънов?

Валидно ли е и за нашата епоха Учението на Учителя Петър Дънов?

Тази публикация бе провокирана от една сестричка, която днес ми сподели, че според някои нейни духовно-напреднали познати, идеите на Учителя вече са н

Тази публикация бе провокирана от една сестричка, която днес ми сподели, че според някои нейни духовно-напреднали познати, идеите на Учителя вече са надживели епохата си. Както тя се изрази: „за времето си са били нужни в този си вид, но сега енергиите са други, едно, и второ, има по-пряк път.“

Тъй като вероятно и мнозина други са се сблъсквали с подобен начин на мислене, реших да споделя публично моето скромно мнение, което не желая да бъде приемано от никого като чиста и безспорна истина, а просто като още една гледна точка. Всемирен закон е, че до Истината всеки може да достигне единствено по вътрешен път, а не чрез сляпа вяра и покорно следване на авторитети, претендиращи, че знаят повече.

Всъщност пътят към Истината в настоящата епоха неизбежно минава през нашето умение да използваме разума си. Ако някой в своето търсене разчита предимно на чувства, емоции и усещания, той се поставя на изключително опасно място и лесно може да се превърне в играчка в ръцете на тъмните сили. Мога да дам много примери, но дори не смятам за нужно. Те са навсякъде около нас…

В поредицата тематични извадки „Учителя за разликата между вяра и лековерие“, която можете да прочетете тук, съм поместил много потвърждения на казаното по-горе.

Сега, да се върна на темата за Учителя и разните учители…

Прекрасно е за всеки от нас да опознае различни гледни точки. Аз самият съм ходил подир какви ли не „Учители“ и съм спонсорирал техния духовен бизнес, преди да се пробудя. Залитал съм неведнъж покрай сладките приказки на някой самозван мъдрец, и ако не бях го правил, едва ли днес бих бил способен да се поставя на мястото на много мои братя и сестри, усещащи духовен глад и осъзнаващи, че живота има много по-дълбок смисъл от това, което им се представя.

За съжаление е много лесно в този забързан свят, свръхизобилието от информация и липсата на търпение, човек да се изгуби в морето от най-различни противоречиви учения и просто да не знае накъде да поеме. И най-лошото (но и най-разпространеното) решение е да приемаме за чиста монета всичко, което ни попадне и ни звучи логично. Особено когато се говори за ангели, Любов, здраве, хармония, единство, повишаване на вибрациите, квантов преход и т.н., е съвсем естествено и да го чувстваме като нещо истинско и отдавна търсено. Но не е. Другото братство е наясно със слабостите в настоящия етап от нашето развитие и се възползват с всички сили, като ни тласкат към лековерие, бездействие, и отричане на всичко чисто и свято.

В началото на нашето духовно развитие (за това наше прераждане) действително е полезно да видим и другите гледни точки, затова и в четвърти раздел от „Откровения на Истината“ съм отделил много внимание на много от опасните съвременни течения. Ако не ги познаваме, но сме чели само Учителя, това лесно води до фанатизъм и вяра просто поради липса на алтернатива и по-дълбоко духовно познание. За тази гола вяра са валидни думите и на самия Учител:

„Когато у някой човек твърдостта и благоговейното или религиозното чувства са силно развити, а разсъдъкът е слабо развит, имате един фанатик човек, когото с нищо не можете да убедите. Когато една идея влезе в главата му, каквото и да му говорите, нищо не е в състояние да го отклони от нея, тъй си остава. Само смъртта може да реформира този човек.“ („Твърдост, смелост, изпълнителност“, МОК, 25.11.1923 г.)

„Когато човек има някакъв дефект в своя разум, той ще бъде тесногръд; може да бъде морален човек, но ще е фанатик, какъвто е бил апостол Павел преди обръщането си в християнството. Апостол Павел бил философ човек, но тесногръд, и затова преследвал всички, които не вярвали и не разбирали Божественото, както той го разбирал. След възприемане на Христовото учение той поправил погрешката си. Обаче много хора и до днес подражават на апостол Павел.“ („Проявленията на ума“, МОК , 21.06.1925 г.)

„Когато религиозното чувство у човека е силно развито, а разсъдъкът – слабо развит, той става голям фанатик и започва да обръща внимание повече на формата на нещата, отколкото на съдържанието.“ („Добри и лоши условия“, ООК, 02.05.1928 г.)

Затова съветвам всички приятели, които са поели по Пътя на духовното познание – четете, размишлявайте, слушайте, но имайте предвид, че в днешно време огромна част от езотеричните щандове и сайтове/“Портали“ са пълни с откровени лъжи и полуистини.

Идеите на Учителя ще бъдат валидни още много, много дълго, защото те се основават на принципи в Бялото Братство, за които той казва, че в течение на 100 милиона години не са претърпели никакво изменение.

Интересно ще ми бъде някой от онези философи, твърдящи че Учението си е отживяло времето и искат те да ни казват как трябва да живеем, да ми посочи с какво точно (по отношение на принципите, законите и фактите, изложени в Учението) нашата епоха е по-различна от преди 70-80-90 години, когато Учителя е изнасял своите лекции?

И кой от принципите (независимо дали относно храненето, отношението между хората, говорене на истината, природата около нас или духовните светове) се е променил дотолкова, че сега трябва избирателно да четем и прилагаме Божественото Учение? ?

Та ние все още не сме разбрали и изпълнили дори 1% от заръките на Учителя – това е въпрос на хилядолетията пред нас. Нали и Учителя казва, че Великите Учители идват веднъж на 2000 години, за да дадат Новото, което след това да се Великите Учители слизат веднъж на всеки 2000 години, за да дадат нещо ценно, което тепърва да се обработва, разпространява и прилага от техните ученици.

Учителя е Същество от такава шеметна висота, каквато с нашите човешки мозъчета дори не можем да си представим. И горчиво ще съжаляваме ако сега проспим прекрасните условия, които имаме – да четем Божието Слово на родния си език и максимално близо до оригинала, тъй като все още не е имало достатъчно време да се редактира и измени, както става с други учения, и ако не бъдем будни неизбежно ще стане и с това. Опити вече има.

Нека бъдем будни, защото само от нас зависи дали колективно ще изпълним Божията Воля, или ще проспим най-критичната епоха в цялото земно развитие оттук нататък. И бъдещето на човечеството зависи до голяма степен от малцината, които днес четат тези редове и разбират важната мисия, благословия и отговорност, с която са дошли сред нас, призвани от нашия благ Учител да вървим дружно в неговите стъпки.

Как да разпознаем съвременните лъжеучения?

COMMENTS

WORDPRESS: 0