В зората на Епохата на Водолея

„Един от начините за наблюдение на Космоса е според позицията на изгряващото слънце. В наши дни през пролетта слънцето изгрява на 21 март в съзвездиет

„Един от начините за наблюдение на Космоса е според позицията на изгряващото слънце. В наши дни през пролетта слънцето изгрява на 21 март в съзвездието Риби. Но, ако се върнем в миналото — например по времето преди Рождество Христово — слънцето не е изгрявало в Риби, а в съзвездието Овен. Това означава, че пролетната равноденствена точка се е преместила. Ако сега слънцето изгрява през пролетта на 21 март в Риби, преди 2160 години е изгрявало в Овен, още по-рано — в Телец, а още по-рано — в Близнаци. Има дванадесет такива съзвездия. И така, точката на изгряване на слънцето винаги се измества в обратна посока; тя се движи около един цял кръг, така че пролетната точка описва кръг около Земята. Разбирате ли ме? То постоянно напредва по окръжност от запад на изток.

Така човек стига до факта, че някога слънцето е изгрявало в Овен, преди това — в Телец, още по-преди — в Близнаци, Рак, Лъв, Везни, Скорпион, Стрелец, Козирог, Водолей и пак стигаме, както е днес, в Риби. Когато се върнем назад 2160 години, е изгрявало в Овен, преди още 2160 години — в Телец, преди още толкова — в Близнаци, пак толкова по-рано — в Рак, а още толкова по-рано — в Лъв. По този начин описваме кръг, докато стигнем едно време, когато слънцето пак е изгрявало в Риби. Правим пълен кръг. В рамките на 25920 години слънцето прави пълна обиколка на целия всемир.”

Рудолф Щайнер

 

Във Вселената рядко процесите се случват внезапно, от днес за утре. По тази причина, макар все още Слънцето да изгрява физически на „първа пролет“ във фиксирания знак Риби, влиянията на Водолей стават все по-мощни и определят до голяма степен условията за земното развитие. Навлиазнето в този нов космичен цикъл е така плавно, както още преди нощта да премине в ден и да настъпи слънчевия изгрев, е все пак достатъчно светло, че дори може да се чете книга с дребен шрифт.

* * *

На 22 март 1914 година Учителя организира молитвено събрание за посрещане на Духовната Нова Година и обявява началото на Новата епоха на Водолея. За тази тема подбрах няколко от най-важните негови цитати, описващи доста всеобхватно характеристиката и целите на тепърва зазоряващата се Епоха, която ще продължи две хилядолетия:

„Сега е Второто пришествие, сега е краят на века. Всички неща, които са писани в 24. глава от Евангелието на Матея и 12. глава от пророк Даниил, се отнасят за сегашните времена. Тия дни на страдания, ако не се съкратят, нито една плът не би се избавила, но заради избраните те ще се съкратят.”

 

„Досега всеки човек е живял сам за себе си, всеки е търсил за себе си спасение, а сега в цялото човечество има един вътрешен подтик да се подобри общото състояние по един разумен начин.”

 

„След тия страдания, които се спасят, ще влязат в Царството Божие, където има безкрайна красота. Будни бъдете! От главата на будния и праведния нито косъм няма да падне. Будни бъдете, защото само който издържи докрай на всички страдания, само той ще влезе в Царството Божие и в сегашните най-големи страдания и страхотии избраните трябва да имат вътрешен мир и вътрешна вяра, и вътрешна любов, и да не се обезкуражават, но да работят!”

 

„И тъй, с Новия живот, за който говорим, ние искаме да спасим света от една катастрофа… Аз казвам, че в света иде една катастрофа поради безумието на съвременните хора – една социална катастрофа, която ще произведе сътресение в мозъците на хората и те ще полудяват.”

 

„Христос и днес е на същия позорен стълб, и то качен от Неговите „последователи“. Понеже Христовото Име и днес се позори, затова именно светът бедства. Ето защо Бялото Братство е решило да даде такъв урок на съвременните културни хора, та да го запомнят за хиляди години.”

 

„Новите времена изискват издръжливи, устойчиви, здрави хора. Хората стават по-чувствителни, дарбите и способностите им се развиват повече, амбицията им за проявяване, за постижения расте, но външните условия са ограничени, не дават простор на човека да се развива. Какво трябва да правите при това положение? Човек трябва да дойде до съзнанието, че не живее само за настоящето, но и за бъдещето. Днес той приготвя условия за бъдещите поколения. Ако мислите, че живеете само за настоящето, вие се движите в тесен кръг на съзнанието си. Значи това, което искате да постигнете днес, ще го постигнете утре; ако днес не се проявите, утре ще се проявите. Бъдещите условия носят по-големи възможности от днешните. Но за това се иска работа, да се приготвите за новите условия.”

 

 

„Сега цялото човечество се намира пред една велика епоха на промени, която ще донесе Новото. Затова именно, всички хора трябва да се пазят да не падат духом, да не обезсмислят живота си. По-добри времена от сегашните няма. Всички пробудени души от четирите краища на света трябва да се обединят, да си подадат ръка за взаимна работа – за поставяне основата на Новата култура, за идване на Царството Божие на Земята. Отгоре ще дойдат няколко милиона, ще впрегнат всички хора на работа и заедно с тях ще въведат ред и порядък на Земята. След свършване на своята работа, те ще си заминат, а хората на Земята ще останат след тях да живеят и работят. По този начин ще се възстанови съобщението между видимия и невидимия свят.”

 

„Земята е стояла милиони години в тринадесетата сфера и сега излиза от нея и се качва нагоре. Тъмната епоха (Кали-Юга) изтича. От няколко години ние сме навлезли в епохата на Водолея. Периодът на Водолея е една мистична епоха, в която всички снегове и ледове започват да се топят. Водолеят чисти – който е попаднал в тази област, непременно ще бъде пречистен. Нужни са две хиляди и сто години, за да изтече епохата на Водолея, през което време ще станат огромни промени, всичко старо ще се разглежда като архаично. Други, нови листа ще поникнат на мястото на старите. Старото няма да задоволява никого. Мощна духовна вълна ще залее света, тъмните сили ще се стопят, земята ще се очисти. Словото ще се носи във въздуха.”

 

„Животът ще се влошава все повече и повече. Той ще стане непоносим. За лошите хора настъпва черен период. Тъмната епоха изтича. Сега сме в епохата на Водолея, което значи чистота. Астралният свят вече е почистен. Бъдещата култура се отличава с три неща: повдигането на жената, повдигането на бедните и слабите и застъпване на правата на човека.”

 

„Много души от Невидимия свят сега са желали да бъдат долу на Земята, за да видят какво става, но не им се е удало. Наблюдавайте зорко това, което става. Не се плашете… А ако е въпросът за поминъка, ето казвам ви: не бойте се, насъщния хляб ще го имате. Светът може да го няма, но вие ще го имате.”

 

Из беседата „Ново Небе и Нова Земя”:

„Съвременните хора говорят за културата на двадесетия век, че тя е стигнала връхната точка на своето развитие. Същевременно говорят, че тая култура вече залязва. Следователно, вие живеете на границата между две култури — една, която залязва, и друга, която изгрява, която сега почва да се развива. В съзнанието си човечеството е минало и минава през една тъмна епоха — нощ, която индусите наричат Кали Юга. Дълъг е периодът на тъмната нощ, но вече сме в неговия край.[…]

Христос казваше на всички народи: „Вие ще дойдете до една голяма криза. Ако искате да излезете от нея, единственото разрешение седи в приложението на това, което проповядвам. Ако приложите моето учение, ще се избавите от голяма катастрофа. Не го ли приложите, тя е неминуема”. Хората трябва да приложат учението на Христа — закона на Любовта; иначе Огънят ще дойде и ще помете всичко, което от хиляди години се е съграждало. Старата култура, греховете и престъпленията на хората ще изгорят. […]

Идеята за братството иде. Земята ще стане място на благословение. Това ще бъде скоро. Но докато дойде то, хората ще минат през огън, през бури, през големи страдания, които ще пробудят съзнанието им.

Под земята се готви нещо страшно. Земята ще се отвори. Природата приготовлява революция. Тези революции, които сега стават, са нищо пред онази, която природата приготовлява. Тя ще бъде такава, каквато светът не помни, каквато никога не е виждал. Ще бъдат разпокъсани железници и телеграфи, а сградите – сринати. От стария свят нищо няма да остане. От утробата на земята ще израсне друг континент. Казвате „Ще стане ли това?” Ако не приемете Любовта, ще стане! Както виждате, Любовта има страшни последствия, ако човек й противодейства. Пред вратата е това време. Божият ден е страшен. Сегашните европейски народи седят и си играят с огъня, още продължават да лъжат. Не, всички трябва да слугуват на Любовта. Единственото нещо, което може да ни спаси, да ни избави, е да се свържем с Бога на Любовта.

Бог е решил да оправи света и ще го оправи. Сега влизаме в епохата на Архангел Михаил. Той е свързан със слънчевите сили. Затова можем да кажем, че иде една слънчева култура на Земята. Християните сега очакват второто идване на Христа. Ще бъдете зрители на онова великото, което Бог приготовлява за цялото човечество. Ще бъдете свидетели, че Бог не може да бъде поруган.

Ако европейските народи не заживеят братски, ще познаят кой е Христос. Щом дойде Христос, всички нечисти духове ще излязат вън от хората, ще се очисти светът, защото Христос е виделината на света. Нечистите духове бягат от Светлината. Божествената Светлина ще ви изтегли вън от ада въпреки вашата воля.

Целият християнски свят е обсаден. За сегашното време се отнасят думите: „Ако не се съкратяха тези дни, нито една плът не би се спасила, но заради избраните те ще се съкратят”. Сега е борба между силите на тъмнината и силите на Светлината. Старият свят трябва да си замине. Новите хора, които идат, ще уредят света.

 

Сега идат Напредналите Същества – светиите, силните. По-напред пращаха своите служители, а сега самите те идат. Напредналите Същества идат и носят ново оръжие. Само като си вдигнат ръката, тъмните сили ще се търкалят по земята и оръжието им ще стане на каша.

Досега светът не е виждал силата на светиите. Сега Архангел Михаил воюва. Силите на Светлината са смели. В тази борба те ще победят. Казано е: „Виделината свети в тъмнината и тъмнината я не обзе”. Това показва силата на Истината. Силните идат да оправят света. Бог на тях е дал власт.”

* * *

И Учителя, и Рудолф Щайнер са единодушни, че учениците, които са били край тях през миналия век (а и много преди това) ще бъдат отново въплътени в наши дни, защото се намираме в изключително критичен период от земната еволюция, и от нашите задружни усилия зависи бъдещето на човечеството. Щайнер например казва:

 

 

„Аз посочих, как онези хора, които изцяло стоят в антропософското движение, ще дойдат отново на Земята в края на настоящето столетие (20 век), че тогава с тях ще се обединят и други, защото именно чрез това ще трябва да се реши спасението на Земята, на земната цивилизация от разложение.”

 

„Всички тези неща трябва да събудят в нас съзнанието за сериозността на времената, в които живеем, за смелостта, която е нужна, за да се включим по правилен начин в духовните течения… Трябва да намерим вярното настроение за тази мощна смелост и сила. Защото над нас стои записано със свръхсетивни букви: „Осъзнайте, че отново ще дойдете на Земята преди края на 20-и век и в края на 20-и век, който обаче вие ще сте подготвили! Осъзнайте, как тогава може да се развие това, което сте подготвили!” Да знае човек, че е включен в тази битка – да знае, че е включен в решаването на борбата между Михаил и Ариман – това е нещо, което, мили приятели, можем да наречем антропософски ентусиазъм и антропософско въодушевление.”

 

„Това е времето на великите решения, онази велика криза, за която всъщност говорят свещените книги на всички времена и която се отнася всъщност за нашето време. Защото това е именно особеното на импулсите на арх. Михаил, че те са решаващи и че те стават решаващи точно в нашата епоха.”

 

„Общо взето, в днешната епоха нещата се свеждат до следното: Дали ние ще поискаме да вложим в сърцата си зародиша на бъдещото развитие като една обща с Боговете космическа перспектива; или ние няма да поискаме да вложим този зародиш!

И ако се замислите, скъпи мои приятели, колко много означава всичко това, ще почувствате с каква непоколебима сериозност и с какво постоянство трябва да работим върху онези душевни качества, с чиято помощ бихме могли да превърнем Антропософията в средищен център на нашите човешки представи!”

 

От посочените цитати става ясно, че е дошъл моментът, когато цялата подготовка на човешкия ум, сърце, воля, душа и Дух, извършена под ръководството на Великите Учители на миналото, трябва да се приложи в нашия ежедневен живот и по този начин човечеството да влезе в един нов Живот. Чрез своите беседи Учителя посочва пътя за осъществяване на това, което са говорили от хилядолетия Великите Учители, начело с Христос. Само така ще постигнем резултат, който ще помогне за повдигането както на отделната личност, така и на обществото, народите и цялото човечество.

COMMENTS

WORDPRESS: 0