Учителя: Земята е Божествено училище, в което човекът е поставен да се учи

Учителя: Земята е Божествено училище, в което човекът е поставен да се учи

Откъс от беседата „Явлението на Духа“, държана от Учителя на днешния ден преди 110 години: “А всекиму се дава явлението на Духа за полза." I.Кор. 12:7

Откъс от беседата „Явлението на Духа“, държана от Учителя на днешния ден преди 110 години:

“А всекиму се дава явлението на Духа за полза.“ I.Кор. 12:7

Има много въпроси, които занимават човешкия ум, с които човечеството се е занимавало и в миналото; такива въпроси ще има и в бъдеще. Ще ви дам едно кратко определение на понятието „дух“. Много умове имат смътно понятие за духа. Даже и в ума на хора, които притежават обширни знания, това понятие е смътно. Ще попитате: „Как е възможно човек да бъде учен, а неговите понятия за духа да бъдат смътни?“ Отговарям: „Много естествено. Ако бяхте лишени от зрение и имаше пред вас една картина, вие щяхте да имате за нея твърде смътно понятие.“ Следователно и на учения човек понятието за духа може да бъде смътно. Когато разглеждаме тоя въпрос, трябва да имаме предвид дали притежаваме съответните чувства и способности да дойдем в съприкосновение със самата действителност на нещата. Защото може да имаме понятие за света и неговите наредби пряко или косвено, но тия наши понятия ще се различават в единия и в другия случай.

…Тълкувание на духа е: проявлението на неговата същина. Вземете например светлината, която слиза отгоре – това е Духът. Слънцето не знаем какво е; учените казват, че то се намира на 92 милиона километра от Земята; може да е толкова – не знаем… А какво е вътрешното състояние на Слънцето – дълбока философия. Едни казват, че било разредено, други – твърдо. Може да е вярно и едното, и другото. Но за светлината, която слиза, вече имаме реално понятие, понеже виждаме това, което слиза от слънцето и разкрива пред нашите очи цялата Земя с всички предмети на нея.

Светлината е Дух, Който слиза от Слънцето и има пряко съприкосновение с нашия живот. На това слънце можем да уподобим и Духа. Той няма да влезе иначе, защото ако слезе, ще разтопи, подобно на Слънцето, всичко това, което виждаме около нас; то ще стане на прах и пепел или пак ще се обърне в газообразно състояние. Затова Бог казва: „Аз няма да сляза, а ще проводя през пространството Своя Дух, да принесе на хората Моето благословение“. Ето защо Бог не иска да слезе при нас, а изпраща Духа си – светлината. Този Дух, тази творческа способност е именно, която гради в нас. Всичко, каквото притежаваме, на Него се дължи. Тази разумна сила, която се проявява от Бога, учените хора я определят във вид на закони, на сила, на сродства между елементите и т.н. – дават ѝ разни имена. Но това е една разумна същност, която работи; това е Дух, Който създава закони.

Духът има пряка връзка с нашата душа. Именно чрез промените, които стават в нашия душевен мир, ние добиваме понятие за Неговия произход. Без душата нямаше да имаме никакво схващане за Духа. Душата със своя начин на мислене представя в нас Божествения свят. И ако има у нас нещо Божествено, то е светлата душа, която мисли. Ето защо, когато говорим за човека, трябва да разбираме нея. Отделите ли от човека разумната душа, той остава оформено животно с четири крака; по нищо повече не се различава: яде, спи, има всички нужди и слабости на животното. Духът се проявява в човешката душа. Поради това човек, за разлика от другите същества, ходи прав.

Защо другите животни не ходят изправени? Защото са в разрез с Господа. Това, че те ходят на четири крака показва, че тяхната воля е в контраст с проявлението на Бога. Ще минат може би хиляди години и те ще достигнат онзи етап на човека, в който да се издигнат и изправят. Ние сме се издигнали сравнително и се стремим да се издигнем повече, защото искаме да се приближим до Бога и да бъдем в съгласие с Него – има желание у нас да вървим по Божествения път. И ако правим грешки, правим ги не по зла воля, а по други причини, които лежат в нашето минало.

Казва се, че този Дух се дава на всеки за полза. В какво именно се състои тази полза? Самата дума „полза“ има известно съдържание, защото всички работят за полза. Работникът копае лозе, но чака да му платят надница 2–3 лева; жената работи нещо за мъжа, но и тя очаква от него нещо за Великден, за Рождество Христово, за големите празници, за летния сезон – всеки все за полза работи. Някои мислят, че животът е много идеален; но какво намират те за идеален живот? Разбирам идеалния живот така: да има хармония, съгласие във всички наши отношения.

Някои искат да живеят на Небето; но къде е Небето? Под думата „Небе“ разбирам едно състояние, където съществува пълен порядък, където хората спазват своите права и задължения един към друг. Иска един човек да напредне, но ти му пречиш, ти го задържаш в напредъка, като му налагаш свои права, когато трябва да съзнаеш, че имаш към него задължения. Прочетената от мене глава от Евангелието показва какви трябва да бъдат нашите отношения. „Но има известни безсмислени неща там“ – ще кажете. Една руска поговорка казва: „И в безпорядке есть порядок“ – и в безобразието има благообразие, ще кажа.

Ще дам една аналогия, за да разберете от къде произтичат кривите понятия за нещата. Давам на един човек орех и му казвам да направи изследване върху него. Той ще направи изследване върху вкуса му, ще опита неговата външна зелена обвивка, ще го захапе и ще го хвърли. Давам ореха на втори човек, който вече доста благоразумно маха горната зелена обвивка, обаче като опитва втората, си изпотрошва зъбите и го захвърля и той. Давам ореха на трети; той обаче още по-благоразумно махва най-горната обвивка, счупва с камък костеливата черупка, изважда ядката и я изяжда. Ако съберем тия трима и ги попитаме какво нещо е орех, единият ще каже, че орехът е плод, който е стипчив, лют, отровен; вторият – че е плод, който е корав и чупи зъбите на хората, третият – че е нещо вкусно и приятно.

Резултат с изображение за planting a walnut tree

Тази аналогия може да се приспособи и към нашите погрешки: всички неща в света са облечени с обвивки и ако нямаме достатъчно знания, няма да намерим същността. Храната е потребна за тялото, но потребна е храна и за ума и душата; тоест трябва двояко да се храним. И когато говорим, че не е хубаво човек да преяде, разбираме, че еднакво трябва да се нахранят тялото, умът и душата. Това е цял трояк кръг, който образува човека.

Ето защо и онези тримата, които се произнесоха за ореха, не са достатъчно умни. Онзи, който изяде ореха, мисли, че е най-умният. Не! Давам ореха на четвърти, той взема, но вместо да го изяде, го посажда и след 10-15 години този орех дава хиляди орехи. Тъй че имаме четири категории хора в света, които мъдруват:

1) едни казват: „Светът е калпав, развратен, не заслужава да се живее“;

2) други казват: „В него царува егоизъм, по-лош не може да бъде“;

3) трети: „Светът е хубав, приятен“; те са по-близо до истината.

А четвъртите кои са?

4) Ония, които са влезли в Божественото училище и са почнали да се учат, т.е. да засаждат хубавите неща.

Най-отличното понятие за човека е да знае, че Земята е Божествено училище, в което е поставен да се учи, да се научи да маха горната и долната обвивка на ореха, черупките и да не изяжда ореха, а да го засажда. И когато научи свойствата на всички неща, ще разбере същинския смисъл на земния живот. И както един господар праща слугите си на лозето да работят и им дава хляб и инструменти, потребни за работа, така и Бог е дал на човека мозък като инструмент за работа. За какво го е дал? Камъни ли да чупи или да изпитва горчивата черупка на ореха? Не, но да се научи да насажда ореха…

Под думата „орех“ трябва да разбираме добрите мисли, желания и действия, които можем да посадим у другите. Тази работа ще ви донесе благоденствие. Когато в постигане на едно ваше желание срещнете известна съпротива, не се отчайвайте и не го захвърляйте: Бог е облякъл една мисъл в 3-4 дрехи – може едната да не е благоприятна, но другата ще бъде благоприятна. Ако махнете лошата дреха, ако посадите вашите мисли в добра почва, те без друго ще дадат добър плод. Аз така гледам на света.

Злото е привидно; това са външните обвивки на нещата. И хората са привидно лоши. Не че не са лоши, лоши са, но по същина пак не са лоши, защото от Бога зло не може да излезе. Лошото произлиза от известни наши отношения, които имаме в света. Две фамилии живеят в една къща с четири стаи; едната фамилия има повечко деца, другата – по-малко. Започнат да спорят първо за стаите, кой колко стаи да вземе и изведнъж се скарали. Питам: Защо е това скарване за стаи? То е съвсем нищожна причина. И започне едната фамилия да говори по адрес на другата фамилия: „Те са хора неразбрани“, а и втората по адрес на другата – също. А в действителност и едната, и другата са неразбрани, защото разбран човек никога не се кара. Тази дума „кара“ произхожда от санскритски корен: да се караш значи да бъдеш в тъмнота.

Хора, които са във виделина, не се карат. Известно проявление в нашия мозък помрачава нашите мисли и тогава последват лоши желания. Когато имаме светли мисли, сме готови да живеем в мир и съгласие. Щом обаче дойде малко помрачение, сме готови да изменим нашите отношения. Та злото произлиза от помрачаването на човешкия ум. Сега понеже Господ знае, че на Земята съществува известен мрак, който причинява вреда, Той е изпратил именно този Дух да реагира върху нас, върху нашите мисли и чувства, върху тялото, за да мислим правилно за нещата и да си съставим вярно понятие за тях.

На първо място трябва да си съставим правилно понятие за себе си, тоест какво трябва да бъде нашето отношение към Бога. Според моето схващане Земята е едно училище само за индивидуалната човешка душа. Ако има нещо реално в света, това е човешката душа. Някои се питат „Какво съм аз?“ – Аз съм това, което мисли, това, което чувства и желае. А всяка мисъл, всяко чувство и желание има и своята форма…

Воюването в природата има два принципа: един, който разрушава и друг, който гради. Но в единия и в другия има постоянно изтощение. Ние не само когато любим, а и когато мразим се изтощаваме, защото онзи, който мрази, чупи камъни, а като изтощаваме живота в чупене на хиляди тона камъни, какъв смисъл ще има за нас животът? Когато постоянно мислим зло, постоянно трошим камъни. На Господ впрочем и този материал е потребен: Той ще използва нашия труд да направи гладки пътища и хората косвено ще ни благодарят, че сме натрошили потребните за техния път камъни. Каквото и да вършим в света, нашият труд ще бъде полезен ако не за нас, то за други. В единия случай, ако любим, вършим съзнателна работа, в другия случай – несъзнателна, и следователно наградата не може да бъде една и съща.

Междувпрочем ако искате да се прояви Божествената Любов, трябва Духът да бъде във вас, да Му дадете място да се прояви. Но Духът е много деликатно същество; да не мислите, че ще дойде да чука силно на вашите врати? Не! Той ще потропа тихичко на вратата на вашето сърце и ако му отворите, веднага ще измени издъно вашия живот, ще ви покаже как да живеете; ако похлопа на вратата на вашата воля, ще ви каже какво трябва да вършите и да го вършите съзнателно. А ако не му отворите, ще разберете скоро какво нещо сте изгубили.

Когато срещнете един идиот, да знаете, че в миналото, когато Духът е потропал на неговите врати, той не Му е отворил. Казвате за някого, че е глупав. Защо? Защото когато Духът е потропал някога на вратата на неговия ум, той Го е отхвърлил. Който е жесток, да знаете, че когато Духът е потропал на неговото сърце, той също не Го е приел. Жестокостта е като кристал, който няма мекота. Ала не трябва да мислите, че между жестоките хора няма понякога добри; но изобщо те не са за едно организирано човешко общество. И така – трябва да сме винаги готови да дадем място на Духа да проникне и да се прояви във всеки от нас.

Някои казват: „Искаме да видим Духа“. Единственото нещо, което виждате, е Духът. Той говори, но понеже вашите уши са тъпи, не чувате – както когато говорите на глухи хора, те не чуват. Ако искате да чуете, нагласете си ухото да схваща това, което Духът му говори. „Аз искам да видя Духа.“ Хубаво, ами ако вашето око е примрежено, как ще Го видите? Единственото нещо, което ние виждаме в света, повтарям, това е Духът.

Ето това цвете, което държа – то е Дух, и ако бихте могли да видите, ще съзрете цялата човешка фигура в него. Защо не виждате? Понеже вашето зрение е ограничено, вие виждате само сгъстените части, а не виждате несгъстените… За да познаете нещата, трябва да ги посадите в тяхната почва. И ако можете да посадите това цвете по този начин, веднага ще видите, че и то е разумно същество. А какво ви говори това цвете? Тази украса защо е сложена? За да покаже, че животът без любов няма смисъл. И с хиляди години то говори на хората какво трябва да правят – че трябва да любят, че умът не трябва да бъде нито много остър, нито много тъп. В някои случаи трябва да бъде остър, но когато се намирате между умни хора, не е необходимо остроумие. Когато се намирате между неприятели, сърцето трябва да бъде кораво, а между приятели – меко.

Трябва да знаете как да обичате. Когато вземете една роза и я помиришете, две неща се проявяват: едното – нежно благоухание, другото – бодли. Всеки човек има своите бодли; но те разбира се не са човекът. Бодлите са за ония условия на живота, когато човек трябва да воюва, да се брани, когато не трябва да бъде много мек. С дяволите не бива да си давате рандеву; срещу тях трябва да имате шипове. Но между приятели вашият барут трябва да бъде влажен… Вие имате приятели и казвате, че ги познавате; но докато не научите едновременно и тъмната, и светлата страна на вашите приятели, не ги познавате добре. Искате да бъдете всякога добър; трябва да бъдете добър при известни условия, а лош при други. Когато разгневите приятеля си, трябва вече да се защитавате, а за да се защитавате, трябва да знаете да воювате. Ако се борите с някой неприятел, вие си вършите длъжността; ако воювате с мирни или безоръжни хора, вършите глупост.

Свързано изображение

Казват: „Животът е борба“. И мъжът като се ожени, казва: „Животът е борба“. А с кого воюва? С жена си, и жената – с мъжа си. Народят им се деца и те четат девиза: „Животът е борба“, и си казват: „Е, ами ние с кого ще се борим – братчетата със сестричетата“. И започва борба, хванат се за косите и като се разплачат, хайде при мама и при тате. Хората имат девиз! Като нямат истински противник, те си го създават – мъж с жена, брат със сестра, свещеник със своите пасоми, учител с учениците си. Ето хора, които не разбират живота.

Борба трябва да съществува, обаче с онази природа, която трябва да се подчини. Когато предстои да разрушим известна скала в планината, да пробием тунел, разбирам да действаме така; но да употребим тия средства в организирано общество, не го разбирам. Това показва, че хората не разбират отношението, което съществува между тях и техния Дух – задачите, които им налага последният…

Ако всеки ден можем да проучим програмата, която нарежда нашият Дух, животът би текъл много благоприятно. „Но – ще кажете – днешното слънце прилича на вчерашното – еднакво изгрява“. – Не! Не съм видял в живота си два дена, подобни един на друг, както и слънцето да изгрява еднакво; всеки ден се различава от друг и всеки има своята програма. И светлината, която идва, не е една и съща: различава се от оная, която е дошла преди няколко дни. В това именно седи величието на Божествения Дух, Който носи неизброими богатства, невидими светове и разкрива какъв е Бог в Себе Си. Той е нещо велико.

Срещате един приятел и казвате: „Иван, как го оценявате?“ – „Той е висок 165 сантиметра, има гъсти вежди, дебелички устни, обича да похапва и да попийва“. Но това не е важно. Дойде ден, вие го обиквате и за вас вече изчезват неговите дебели устни, неговите външни, невидими недостатъци – почвате да виждате в него нещо друго. Значи махате първата обвивка на ореха, виждате неговия ум. Ако го посадите, половината от орехите, които ще роди, ще бъдат за вас, другата половина – за него. Ако го изядете, какво ще се ползвате? Няма да се ползвате нито вие, нито Иван. Защото когато Духът дойде, казва, че всеки ден трябва да посявате по-добри мисли, по-добри желания.

… Първото нещо, което трябва да правите всеки ден, е да си зададете въпроса: „Какъв плод трябва днес да посадя?“ Ако посадите един орех, той след време ще принесе своите богатства в изобилие. Тази притча бихте разбрали само когато се върнете, както ще се върнете на онзи свят, откъдето сте дошли; тогава ще забележите каква полза са принесли ония добри желания и мисли, които сте посели, добрините, които сте направили на вашите ближни, приятели, жена, деца.

Сега тези неща са ви още тъмни. – Друг пример. Казвате си: „Този син сега аз го храня, ама кой знае дали ще ме гледа някога?“ „Сега го уча, та когато остарея, да ме гледа.“ Не очаквайте да ви гледа, когато остареете. Па може и да не остареете, може да заминете по-рано от него, без да стане нужда той да ви гледа. Казва майката: „Ех, да имам дъщеря, на стари години да ме гледа“. Това е много криво схващане на живота. Дайте възпитание на децата си и не очаквайте за вас нищо. Ако в тях сте посадили добър орех, не само ще ви гледат, но и ще ви обичат. Когато една майка не е обичана от своите деца, това показва, че не е могла да ги възпита. Първото нещо, за да ви обичат децата, е, ръководени от този Дух, да научите децата да ви обичат.

Ще заключа своята беседа с едно сравнение. Има три отношения, които трябва да пазим. В света съществува Бог, съществуваме ние, съществува известно общество; някои слагат на първо място себе си като казват: „Аз, после обществото, а накрая Господ“. Това е съвсем криво разрешение на въпроса. Други казват: „Първо обществото: аз живея за народа, за обществото, после идвам аз, че най-после Господ“. И това е лошо разрешение. Трети казват: „Първо Бог, Господ, Духът ми, тогава аз, разумната душа, която трябва да служи на Него, че после на обществото и най-после на себе си“. Ето правилното разрешение. Всяко друго разрешение няма да бъде правилно разрешение.

Всички погрешки произхождат от следното. Искаме да знаем дали обществото е главата или ние. Ако на едно тяло сложим три глави, то няма нищо да свърши! Вечно няма да има съгласие в кой път да тръгне. Някой път се борите какво да решите; това показва, че имате три глави; отсечете двете, сложете Господа да бъде глава. Всяко нещо трябва да бъде на мястото си.

Сега се запитайте кой е ваша глава. Ако кажете, че е Господ, бих се радвал. Сложете Господа начело. А знаете ли какво ще бъде тогава вашето състояние? Няма да има във вас двоумене, страх, трепети. Ще имате воля, ще бъдете смели, решителни, умни, добри хора. Ще бъдете богати във всяко отношение – каквото хванете с ръка, злато ще става. Някои ги е страх от парите; само глупавите ги е страх. Защо? Защото духом са слаби. Знаете какво казва преданието за праведния Йов – че имал червеи и като ги подарявал на някой просяк, червеите се превръщали в жълтици. Ако бъдете и вие като Йов, червеят, който дадете, ще се превърне в злато. Вие често онеправдавате червеите, но и те извършват отлична работа в света, съвременният свят дължи много на тях. Като ги хване Господ с ръка и ви ги даде, те се превръщат в златни монети.

А какво е това злато, тази монета, която ви дава Господ? Придобивате знания и опитност. Една умна жена, която вземе мръсна вълна, какво прави с нея? Изпира я, извлича я, изприда я и изтъкава плат; глупавата напротив – като я види така мръсна, ще я хвърли навън. Колко пъти и Господ ви е дал Дух, и вие сте Го отхвърляли!

Правилото какво изисква? Като се върнете вечерно време от работа, да снемете раницата от гърба си и да я оставите в антрето; всички вземания-давания, които имате, и тях да оставите в антрето; да влезете в стаята си свободни, все едно в света няма никакви вземания-давания за вас, и да кажете: „Благодаря на Господа за това, което ми е дал“; наяжте се хубаво, поблагодарете Му пак: и сутринта като станете, вземете отново раницата или тефтерите и тръгнете на работа.

Ние какво правим? Дойдем вечер и си легнем с пълна раница на гърба и цяла нощ се мятаме в леглото. Духът казва: „Снемете раницата си: не ѝ е мястото тук“. Сядаме да ядем, тежко ни е; защото имаме раница на гърба си. Трябва да я снемем и да се нахраним. Това е посланието на Духа. Някои хора били грешили; оставете този въпрос отвън в антрето: нима Господ не знае, че хората грешат; ние ли ще оправим света? Има кой да го оправи.

Вечер като се върнем, трябва да поблагодарим на Бога, че ни е пратил между тия грешни хора, за да ни дадат добри уроци. Като срещнем такъв, трябва да му кажем: „Много добре си носиш раницата“. Той е грешник и в това състояние той е човек с раница. Един ден тя ще му слезе от гърба. Някой е груб, кисел; защо? Защото не е снел раницата от сърцето си. Друг не може да мисли; защо? Нека снеме раницата от ума си и тогава ще мисли добре.

Сега ще дам още един пример и ще заключа. Има две крайности, две противоположности в действителния живот, които трябва всякога да имаме предвид; това са: доброто и злото – два полюса, крайните допирни точки на земния човешки живот. В старо време някой си цар имал две дъщери; голямата била много красива и стройна, но имала много лош език; малката била много добра по душа, но много грозна по лице. По причина на тия им външни и вътрешни недостатъци, никой от околните княжески синове не искал да им предложи ръка.

Резултат с изображение за красавица и грозотия приказка

Бащата, загрижен за бъдещето на своите дъщери, понеже оставал без наследници, решил да свика съвет от най-мъдрите хора на своето царство, за да му посочат път от това безизходно положение. Между многото добри съвети, които предлагали всички, най-старият измежду тях и междувпрочем най-мъдрият, дал следния съвет: „Ти – казал той на царя – ще направиш една староприемница в полза на всички и първите двама млади мъже, които дойдат в нея, те ще бъдат твоите двама зетове, които съдбата ти отрежда“.

Добрият баща помислил, че може би съдбата ще се усмихне на побелелите му коси и ще му изпрати знатни лица, от някои царски домове. Когато староприемницата била свършена и отворена, първите посетители били действително двама млади момци. Обаче за голямо учудване на бащата единият от тях бил сляп, а другият – глух. Изненадан от това, царят извиква стария мъдрец и му казва: „Каква е тая работа – единият е сляп, а другият – глух? Как ще я уредим – не виждам“. – „Ще Ви кажа – отговорил мъдрецът – глухия ще ожените за красивата си дъщеря, а слепия – за грозната.“ Така сторил и царят. И наистина двата брака излезли щастливи: дъщерите му добре прекарвали.

По едно време зетовете почнали да се стесняват вътрешно от своите недъзи. Този, който бил глух, когато неговата жена викала и сипела отгоре му всички проклятия, повдигал рамене и си думал: „Така е то, когато е лишен човек от едно чувство. Вярвам, че тя говори божествени работи, но нали не мога да ги разбера, това е моето нещастие. Бих дал всичко в този свят, само да мога да чуя поне една от сладките ѝ думици“. Слепият от своя страна, като слушал умния и сладък говор на своята жена, излиянието на нейната душа, си думал: „Колко прекрасно същество е тя! Колко хубава трябва да е! Но нали съм сляп – това е голямото мое нещастие в тоя живот. Бих дал всичко, за да можех поне за един миг да видя външния образ на това божествено съкровище“.

Достига това до ушите на царя и той повиква стария мъдрец и го помолва да му каже, не може ли някак да се измени съдбата на двамата му зетове, да се избавят от своите недъзи. „Може – казал видният старец, – но ще се развали тяхното щастие и блаженство на Земята“.

Ако Бог те е свързал с красивата царска дъщеря и те е лишил от слух, да не ти е жалко, че не чуваш гласа ѝ. Наслаждавай се от вида ѝ и благодари. Не искай да чуваш думите ѝ, да не би да се огорчиш и дойдеш в противоречие със себе си. Две добрини на Земята не може да се съберат на едно място.

Ако Господ те е свързал с грозната царска дъщеря и те е лишил от зрение за временните илюзии на земния живот, пак благодари. Наслаждавай се на добрия ѝ говор, на сладкия ѝ език; не искай да видиш нейния външен вид и образ, защото ще изгубиш и това, което имаш. Доброто не винаги е облечено в царска мантия. Доброта и красота само на Небето живеят заедно. Тук на този свят е така – добро и зло се редуват в човешкия живот.

Ако в един живот Бог те свързва със злото, благодари Му. Не се стеснявай. Не знаеш дълбоките причини защо е сторено това. Знай, че целта е за добро. С време ще разбереш великата Любов на Небето. Ако в друг живот те свърже с доброто, благодари Му и не желай да облечеш царска мантия и да се любуваш на своя изглед. Не търси да примириш доброто и злото в себе си: то е невъзможно. Това ти се дава, за да се учиш да познаваш дълбоките работи на живота на Духа. Твоите недъзи ще се махнат, когато сърцето ти се отвори, Духът дойде и душата ти се съедини с Него.

COMMENTS

WORDPRESS: 0