Учителя за връзката между хора и ангели

Учителя за връзката между хора и ангели

Откъс от беседа на Учителя, публикувана в "Разговори при седемте рилски езера":Съществата, които ви предшестват, имат известни постижения. И вие иск

Откъс от беседа на Учителя, публикувана в „Разговори при седемте рилски езера“:

Съществата, които ви предшестват, имат известни постижения. И вие искате да имате техните постижения, тяхната опитност. Те са проправили пътя. А сегашният ваш живот е идеал на други същества, които седят по-долу от вас.

Животът на един ангел е по-интересен, отколкото животът на цялото човечество. А когато се завърши процесът на човешкото развитие, тогава и животът на човечеството ще бъде интересен.

Ангелите са колектив. (Често под названието „ангели“ Учителя визира цялата йерархия от напреднали Същества, включваща деветте стъпала от ангели и архангели чак до херувими и серафими – бел. Тео)

Когато един ангел действа, зад него действат другите ангели. Един ангел е като посланик и изразител на група ангели, които мислят за него и действат чрез него…

Напредналите Същества са минали по вашия път, минали са през най-големите страдания, разполагат със сили и всякога са готови да ви окажат помощ. Когато съвършените хора постигнат нещо, тогава те се връщат при тези, които не са го постигнали, и им помагат да го постигнат.

Светлината на Напредналите Същества само по някой път минава покрай вас. Облъхне ли ви тяхната светлина, целият ден сте радостни. Всяка радост се дължи на тях.

Всички открития са станали все с помощта на съществата от Невидимия свят. Те учат хората горе и като ги научат, това на Земята се нарича откритие. Като се научи човек горе, пращат го след това да учи другите хора на Земята.

Всички езици са наречия на небесния, на ангелския език. Трябва да знаете, че съвършените същества са учени. Те имат един прецизен език. Те не обичат никак да се занимават със странични работи. Когато някой от тях реши да слезе да помогне на човечеството, той трябва да се откаже от своята свобода. Те не обичат да ги безпокоят хората на Земята със своите мисли. Затова между хората и тях има проводници, посредници, за да се трансформират енергиите и да помогнат за същественото, от което хората имат нужда.

За да влезе човек във връзка с Напредналите Същества, трябва да мисли за тях, за тяхното съзнание.

Нашият морал е личен, а техният морал е общ. Ние търсим своето лично благо, а те търсят общото благо.

В морала на днешното общество няма последователност. Например, някой убива човек, държавата го наказва, а го възнаграждава, когато убива във време на война.

В ангелския свят не е така. Общият морал седи по-горе от личния, индивидуалния морал.

Добре е човек да мисли за Напредналите Същества, за техните идеи, за тяхната интелигентност, за тяхната чистота! И когато мисли, да изпитва любов към тях.

Ако човек има любов към тях, то те ще му се изявят. Ранните сутринни часове, преди изгрев слънце, са най-благоприятни за това.

Хубаво е човек да се моли не в палатката си, но да излезе вън. Трябва да се знае, че човек, който не е влязъл във връзка с Бога, с никого не може да влезе във връзка. Онзи, който иска да се запознае с Напредналите Същества, трябва да мине през една дисциплина на самообладание на своите чувства, мисли и действия, но по закона на свободата. Това трябва да бъде по закона на Любовта, Мъдростта и Истината – да придобие истинския живот, истинското знание и онази свобода, която е непреривна. Трябва разбиране.

В думите „по закона на Любовта, Мъдростта и Истината“ се крие много нещо. Трябва да имате дълбочина в разбирането. Човек трябва да служи на Бога, той трябва да изпълнява абсолютно Неговата воля, не автоматично, но разумно: да знае, че онова, което Бог проектира, е най-идеалното и най-хубавото. Никой не може да направи нещо по-идеално от това, което Бог прави. С тази мисъл човек може да слугува на Бога. Без тази мисъл той не може да служи на Бога. По някой път отношенията между нас и Бога изглеждат такива, че ни се струва, като че има някакъв произвол. Всъщност никакъв произвол няма.

Най-първо, за да се запознаете с онова, което вършат тези Напреднали Същества за хората, трябва да изучите пътя на светиите, на адептите, на съвършените хора.

Светият човек трябва да даде всичко. Като стане човек светия на Земята, трябва да даде всичко, да се откаже от всичко. Преждевременно ако се откаже, не е добре. Преди да е узряло житото, не трябва да се откъсне, трябва да се чака да узрее.

Този живот трябва да изучавате сега. Трябва да изучавате живота, който минават светиите на Земята – закона на самоусъвършенстването. Този път трябва да изучавате: пророците, свещените книги, научните книги, някои места от математиката, геометрията…

Ако съзнанието на човека се пробуди изведнъж, има опасност. Постепенно трябва да се приспособява човешката нервна система. Ако човек влезе в духовния свят със сегашното си тяло, той съвсем ще се разтопи, не би могъл да издържи. Тялото не е в състояние да издържи тези интензивни вибрации.

Има друго нещо: човек трябва да създаде в себе си особена мрежа, особена инсталация, в която да може да се проявява новата светлина. Сега има един естествен начин, за да влязат в духовния свят – заспиват; но има един начин, при който съзнанието е будно във време на спане. Да знаеш как да си буден, като заспиш. Във време на сън човек минава през една област тъмна и като я минава, той не помни нищо. След като я премине, ще се пробуди. Но в съзнанието си, като минавате през тази област, вие ще видите най-страшни неща.

Човек трябва да се стреми да има будно съзнание, да има постоянен стремеж, да не си туря никакви прегради. И най-малката придобивка, която има, да го радва. Колкото и малка да е тя, то е все един малък придатък.

Колкото по-високо се издигате към върховете, толкова по-големи бури има и толкова температура се изменя. Става по-студено. Там човек трябва да издържа на студа.

Тези изречения, които даваме в беседите, няма ги никъде. Ключът на окултизма е изгубен. И ключовете на свещените истини са изгубени. Исус е взел ключовете на ада. Ключовете на черната магия ги държи Христос. По-рано можеше всекиго да турят в ада. Светът там по-рано е вмъквал своите жертви.

В религиозните хора има една духовна гордост. В окултистите има една окултна гордост. Мистиците имат една мистична гордост. Докато я преодолее човек, това е една от най-големите мъчнотии. Грехът е останал в една такава форма. Трябва да го намериш и да се освободиш от него, за да не те спъва в бъдеще.

Ясновидци има малко. Че някои виждат формите в астралния свят, това е зрение малко по-надалеч от обикновеното. А общението с духовния свят, това е съзнателно повдигане на душата. Човек трябва да израсне духовно.

COMMENTS

WORDPRESS: 0