Учителя за Мисията на Славянските народи

(Под "Славянство" в Езотеричното Християнство визираме народите от славяно-езичната група (българи, руснаци, украинци, поляци, чехи, словаци, словенци

(Под „Славянство“ в Езотеричното Християнство визираме народите от славяно-езичната група (българи, руснаци, украинци, поляци, чехи, словаци, словенци, хървати, сърби и др.), а не някои лъжи, представяни от историците, относно нашия произход. В настоящата епоха духовен център на Славянството се явява България.)

Откъс от беседа, публикувана в „Разговори при седемте рилски езера“:

„Човек е орган от Божествения организъм. Всеки човек поотделно изпълнява строго определена функция. Може и да не съзнава това. Всички хора са свързани един с друг. Затова хората са ограничени. Тяхното положение прилича на положението на частите в сложния часовников механизъм. Всеки един представя по едно колелце, което със зъбците си движи други и т. н.

Същото се отнася и за народите. И те са удове (органи) на един велик организъм.

Един народ преди всичко трябва да се освободи от националния шовинизъм и да се стреми да служи на Бога. Всеки народ си има свое предназначение, и щом е верен на предназначението си, ще има успех…

Умни българи има в Родопите. Там има запазени от чистите българи. Изобщо българинът тепърва трябва да се развива.

У българите има една черта: когато отидеш при него и му говориш, той гледа, плащат ли ти или не. Щом не ти плащат, тогава казва: „Има нещо хубаво тук!“.

Повдигането на българския народ зависи изключително от вас. Ако вие работите, и той ще се повдига. Ако не работите, други ще свършат вашата работа, но за това вие колективно ще бъдете отговорни пред Невидимия свят за неизпълнение на своята длъжност.

В душата на българина трябва да има четири качества: да бъде честен, добър, справедлив и умен. В него трябва да прониква Божията Любов и той да каже: „Ще изпълня Твоята воля, Господи!“

Славяните въобще се отличават със силно развито религиозно чувство. Никои други народи, освен евреите, не са имали такова религиозно чувство, каквото имат славяните. В религиозното чувство на славяните няма користолюбие. Обаче частно у българите религиозното чувство е недоразвито, то е потенциално. Българинът е твърд, има съвест, морал, справедливост, има хубави заложби, които трябва да се развият.

Ако не бяха изпъдили богомилите от България, тогава другояче щеше да протече историята на българите. Сега има закъснение. Затова много бързо трябва да се работи, за да се набави закъснението…

Един англичанин, като говори в една своя книга за бъдещата култура, говори нещо за славяните. Той обяснява защо на славяните е бъдещето. Подпалили едно дворянско имение в Русия във време на царския режим. Обвинили една жена и я осъдили на каторга в Сибир. Един просяк от същото село си казал: „Тази жена има четири деца, а аз нямам никого.“ Той се явил пред съда и казал, че той е виновният. Заточили го в Сибир, а жената останала да гледа децата си. След десет години подпалвачът, като умирал, изповядал на свещеника стореното. И всичко било разкрито. С този пример англичанинът изтъква, че у славяните има една черта на самоотверженост.

Българите са водили досега 150 войни, но все не им е вървяло. У славяните победата трябва да дойде отвътре. Отвътре трябва да дойде доброто, разширението.

Славяните имат важна мисия. Никога такава голяма маса от двеста милиона хора и повече не са били събрани на едно място за една мисия.

Славянството ще бъде ковачницата на новата култура. Там вече работят силите. Там се натрупва материалът и ще дойдат онези, които ще използват натрупаните материали и ще изградят новото.

Славянската раса ще бъде жизненият център на новата култура.

Това ще бъде в първо време. А след това ще дойде шестата раса. 


У всички славянски народи ще се въплътят напреднали души. И това е вече почнало.

Славяните сега, с изключение на българите, преживяват железния си век. Затова са сегашните изпитания в разните славянски народи. Като изтече той, иде нещо добро за славяните…

Сега искат да ни изгонят. Казвам: Трябва да знаете, че зад нас е цялото Небе!

Ако българският народ приеме това учение, ще стане велик народ. Ако го отхвърли, ще пропадне.

Ако искат да ни изгонят, от България нищо няма да остане.

Ако българският народ ви приеме като добре дошли, всичко ще му върви на добре.

Иначе на зле ще му върви. Ако той приеме това учение, ще напредне. Не го ли приеме, ще плаща контрибуции.

Тия изпитания, през които минават славянските народи, ще родят нещо хубаво в тях. Те постепенно ще дойдат до Любовта, ще свършат с Любовта.

Богомилите сега идат отново. Животът минава в нова фаза.

Моята задача е да ви предам Божественото учение.

Вашата задача като ученици е да го предадете на българския народ.

Задачата на българския народ е да го предаде на всички народи.

Аз отговарям пред Бога, ако не изпълня задачата си.

Вие отговаряте, ако не предадете на българския народ това учение.

И българският народ отговаря пред Бога, ако не предаде учението на другите народи.

COMMENTS

WORDPRESS: 0