Учителя за родството по кръв и родството по дух

Учителя за родството по кръв и родството по дух

„Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч; защото дойдох да разлъча човек от баща му, и дъщеря от майка ѝ, и снах

„Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч; защото дойдох да разлъча човек от баща му, и дъщеря от майка ѝ, и снаха от свекърва ѝ. И врагове на човека са неговите домашни.

Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене; и който не взима кръста си, а следва подире Ми, не е достоен за Мене.“

(Евангелие от Матей, гл. 10)

 

„Всички спрямо домашните си бъдете справедливи, а не меки. Там, гдето те искат да ви противопоставят на някой Божествен принцип, вие се поставете диаметрално против тях, защото могат да ви убеждават в нещо и да ви накарат да извършите нещо, което е против Волята Божия. Колкото до тяхното спасение – за спасението на домашните ви не се безпокойте, защото законът е такъв, че щом се повдигнат вибрациите у вас, тогава и те – домашните ви – ще се ползват.“

(Годишна среща на Веригата, 1909)

 

„Някои ме питат: «Как е баща ти и сестра ти?» Баща ми е на Небето, и всеки, който изпълнява Божията Воля, той е баща ми, брат ми, сестра ми. Никакви кръвни връзки… Няма по-голяма спънка в духовния живот от домашните. Волята Божия е да възлюбиш ближния си както себе си. А да давате предпочитания на домашните ми заради мене, това е една грешка, защото е спънка, с която съм спъван от 7-8 години. От вас аз искам да любите Господа. Ако имате любов към Господа, покажете я към нуждаещите се, а за себе си аз нищо не искам. Ако искате да покажете към мен любовта си, можете да я покажете само когато любите ближните си, както себе си.”

(Годишна среща на Веригата, 1909)

 

„Не е достатъчно да се обичате само като българи, но всички хора на Земята трябва да се обичате като братя. Всеки народ трябва да постави Любовта за основа на Живота и в нейно име да върши всичко.“

(„Двата полюса“, 13.10.1918г.)

„Христос казва: „Дето са двама или трима, събрани в мое име, там съм и аз.“ Трябва ли да се страхуваме, щом Бог е с нас? Ето пътят, по който българите могат да оправят работите си. За кои българи говоря? Аз говоря за съзнателните българи.

– Не трябва ли да бъдем патриоти?

– Има нещо по-високо от патриотизма. Кажеш ли, че си българин, това значи, че си пратен на Земята да служиш на Бога.“

(„Плати ми що ми си длъжен“, 30.03.1924г.)

 

„И тъй, всички ние се стремим да живеем един колективен живот и да чувстваме живота на цялото създание в себе си. Това е духовният живот. Ако искате да живеете като българин, вие не можете да бъдете християнин; ако искате да живеете като англичанин, вие не можете да бъдете християнин; ако живеете като французин; или американец, или германец, вие не можете да бъдете християнин. Даже и ако живеете като ангел, пак не можете да имате разположението на Бога. Някои от вас ще кажат: Ами как може да живеем? – Ще живеете по закона на великата Божия Любов!“

(„Блажен този раб“, 09.11.1924г.)

 

„Патриотизмът е едно благородно чувство, но у българите личните чувства са така силно развити, че никакъв патриотизъм в тях не може да се прояви. Личните чувства могат да се подигнат само при един свят ум. Без него те ще тикнат човека в крива посока – да мисли, че има нещо, когато го няма.“

(„Чуха, че иде Исус“, 03.11.1929г.)

 

„Сега, в целия свят се образува едно ядро от хора: англичани, французи, германци, американци, китайци, японци, българи, сърби, турци, черни, па и всякакви, които образуват една нова раса в света, един народ с по-други схващания от сегашните, с друг морал. Кой групира всички тези хора? – Ормуздъ-Дей, или ще кажем, че Христос ги групира, или закона на Любовта, или великият Божествен закон ги привлича, за да се опознаят и работят заедно.“

(„В който град влизате“, 29.03.1925г.)

„Когато се говори за български, или за английски, или за германски, или за еврейски народ, под понятието “народ” се крие идеята за “племето”. Никаде в света не съществуват нито български, нито английски, нито какъв и да е друг народ, но съществуват само племена. В света съществува само един народ – Божият народ, чийто граждани са разумните същества, които живеят според Божиите закони.

(„Не Го приеха“, 28.11.1926г.)

 

„Казвате: „Празна работа е това! Ще умрем, и нищо повече“. Не е така. Всеки човек, който живее според закона на Любовта, дето и да отиде, в Америка, в Англия, в Китай, в Япония, ще намери хора, които ще го приемат в дома си по християнски и ще му намерят работа. Всеки, който обича Христа, навсякъде може да намери свои братя и сестри. Не мислете, че само в България имате братя и сестри.“

(„Явно говорих“, 24.08.1927г.)

 

„Аз няма защо да се моля за България. Аз се моля за ония българи, които обичат Бога с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. За тия българи се моля и на тях съдействам.“

(„Най-великата наука“, 12.12.1943г.)

 

„Това учение за майка България, за шовинизма – това учение е на падналите ангели! Трябва да дойдат новите българи! Новите българи са трудолюбиви пчели, които събират мед от цветята. Спасението няма да дойде от българите. От българите ще дойде Любовта. Любовта ще дойде от България. Любовта ще изтече от тях по целия свят. Ако в България изтича един извор, няма ли да напои света? Ако този извор е сто километра широк, няма ли напои света? Любовта като мине през теб, ти ще бъдеш носител на Божественото!”

(„Акордиране на човешката душа“)

 

„Христос е дошъл да приготви пътя за освобождаването на човечеството от ръководството на разделящите расови и фамилни духове, и да обедини цялото човечество в едно Велико Братство.”

(из „Ист. път на Бялото Братство, том 3“)

COMMENTS

WORDPRESS: 0