Учителя за Истината

Учителя за Истината

"И ще познаете Истината, и Истината ще ви направи свободни." Йоан 8:32  Споделям тази публикация в отговор на коментарите, че Учителя ни би

„И ще познаете Истината, и Истината ще ви направи свободни.“

Йоан 8:32

 

Споделям тази публикация в отговор на коментарите, че Учителя ни бил учил да си мълчим, когато виждаме, че някой работи против Истината и е потенциално опасен за човечеството. Както вярвам ще стане ясно от цитатите по-долу, тази идея е диаметрално противоположна на това, което днес Небето очаква от нас.

Трябва да бъдем изключително будни, ако искаме да опазим това Учение за бъдещето, и да не позволим да бъде подменено с негова карикатура. Виждаме какво се случва с паневритмията например – все повече упадъчни влияния навлизат и там, и подменят наставленията на Учителя.

Представете си на какво ще заприлича това Учение ако всеки, който се пише „последовател на Учителя“ или „във връзка с Учителя“ си добавя своите възгледи, които противоречат на Учителя, но накрая всички тези наслоения се натрупат до неузнаваемост върху онзи безценен Дар, който донесе Учителя за нас?

Досущ като с днешното „християнство“…

Ние, неговите ученици, носим отговорността пред Небето да не допуснем това да се случи пред очите ни. В противен случай човечеството не го чака нищо добро…

Нека помним свещените слова на Учителя, и да живеем според тях:

„Искам всинца да не мислите, че трябва да бъдем миролюбиви хора. Не, окултният ученик трябва да е толкова смел, че да се застъпва всякога за Истината! Смел трябва да бъде, юнак трябва да бъде! А не – този да не обидим, онзи да не обидим. Не, не, щом дойде за Истината, по всичките правила ще се застъпим заради нея!
Щом дойде за Мъдростта, по всичките правила ще се застъпим заради нея!
Щом дойде за Любовта, по всичките правила ще се застъпим заради нея!
За всяко друго нещо може да отстъпим, но дойдем ли до тия три позиции, ние ще бъдем твърди като диамант, непристъпни. Това е окултен ученик!“
(„Малките случаи“, OOK, 5 февруари 1923 г., София.)

„Незнанието, невежеството е оправдано. Като не знае нещо, човек говори това, което знае и така, както мисли. Обаче, да знае човек истината и съзнателно да я прикрива, това не се извинява, нито се оправдава. Истината е велик принцип. Само чистият може да говори истината. Ако нечистият се опита да говори истината, тя ще го умъртви. Също така, само чистият може да разбере истината. Някой иска да му се каже истината. За да чуе истината, той трябва да е готов да умре. С други думи казано: Не можеш да чуеш и да разбереш истината, ако не си готов да се пожертваш за нея.“
(„Бог е съчетал“, Неделни Беседи, 13.05.1917, София)

„Желая всички да бъдете смели, решителни и умни. И там – дето трябва да защитавате Истината – ще я защитавате по всички правила. Не заради мене, а заради Любовта, Мъдростта и Истината. За Истината трябва да имате само едно мнение. Дойдете ли до Истината, трябва да бъдете твърди като диамант и готови на всичко!“
(„Ей, ей; не, не“, Неделни беседи, 14 януари, 1923 г., София)

 

„Който мисли отсега нататък да живее без Истината, той няма бъдеще, с него е свършено.

Той ще бъде последният човек на този свят и него го очакват най-големите страдания. Всяко общество, всеки човек, който обича своето отечество, който търси култура, трябва да говори Великата Истина, в която няма никакво изключение. Такъв човек го очаква бъдеще. Ние не позволяваме никаква лъжа – нито повече, нито по-малко. Няма за нищо да си кривиш душата, защото в Истината живее Бог. Няма нищо по-лошо от този грях – да се изопачи Божията Истина и да се оскверни Божието Име.

Вие мислите, че ако не говорите Истината, ще спасите семейството си, ще подобрите положението му. Не – по този начин вие носите проклятие на вашето семейство. Ако спестявате Истината заради вашата жена, вие я погубвате. Ако жената спестява Истината заради своя мъж, тя го погубва; ако братът спестява Истината заради своята сестра, той я погубва. Истината трябва да се каже такава, каквато си е. Тя ще донесе Свободата.“

 

„Който носи Истината, не търпи ограничени, поробени хора. Той обича Свободата и затова освобождава хората. Истината се познава по онзи вътрешен стремеж в човека да освобождава окръжаващите го от трудностите и страданията им.“

 

„Като говоря за духовенството аз зная какви ще бъдат последствията, но не се страхувам. Ще кажете, че ще си напакостя. Няма какво да си напакостя. Това, което правя, е в името на Божията Любов, на Божията Мъдрост и Истина, в името на Божията Правда и Добродетел. Важно е на тях да не пакостя, а не на себе си. Щом имам тяхното съдействие и аз, и вие, ще се радваме на благата и живота.“

 

„Христос казва, че се е родил, за да свидетелствува за Истината. Развитието на един народ зависи от неговото отношение спрямо Истината, зависи от това, дали той ще свидетелствува за Истината. За да свидетелствувате за Истината, вие трябва да осъзнаете, че сте слуги на Господа, а не господари, трябва да си припомните вашите задължения. Вие трябва да разполагате с много познания. И то не само да ги възприемете, а да ги осъзнаете и усвоите.“

 

„Без знание, Истината не може да дойде в човека.“

 

„Само светлият път на Мъдростта води към Истината.“

 

„Ако вие сами не можете да познаете Истината, тя не може да ви се предаде отвън.“

 

„Стремете се към Истината. Проверявайте фактите. Щом се усъмните в нещо, проверете вярно ли е това нещо или не. Докато не дойдете до Истината, нищо не приемайте в себе си. Защо ни е Истината? Да ни даде свобода да преобразим живота си.“

 

„Едно се иска от ученика: да възприема великата Истина на живота и да се проникне от готовността да я прилага.“

 

„В света има два вида хора: едните са способни да знаят Истината, а другите — не. Вие виждате, че когато водните капки падат върху канарите, те отскачат, но когато паднат върху рохкава земя, те попиват. Така е и с Истината. Когато отива у хора, които не я възприемат, тя образува светлина около тях, но вътре в тях е тъмно. А за тези, които я възприемат, навсякъде е светло. Трябва да пуснем Истината да влезе в живота ни. Един човек, който служи на Бога, трябва да пусне Истината в себе си, да постави себе си на съд и да не се щади. И когато в душата ни остане един малък грях, ще ни бъде мъчно, също както когато в окото влезе една прашинка, която може да предизвика истинска тревога в организма. Когато не възприемате изцяло Истината, няма да ви върви нито в духовния, нито в материалния свят. Както виждате, аз свързвам и материалното облагодетелствуване с възприемането на Истината.“

 

„Важно е да се придобие Истината – онова всемогъщо начало, което избавя човека от всички напасти. Истината разрешава всички спорни въпроси. Тя преодолява всички мъчнотии, всички слабости. Тя освобождава човека от робството и ограничението, от невежеството и насилието. Истината освобождава и от смъртта.“

 

„Докато си празен, докато истината не е в тебе, мълчи, нищо не говори, за да се напълни шишето ти. Щом Истината влезе в тебе и те напълни, говори, кажи я на всички, за да изпразниш шишето си и започнеш отново да пълниш.“

COMMENTS

WORDPRESS: 2
  • comment-avatar
    Анна 7 години

    Добре ще бъде да се посочва източника, заглавието на беседата ,датата ,за да може всеки да провери достоверността на цитата. Предполагам разбирате защо ?

  • comment-avatar

    Да, разбирам. Благодаря! Ще се постарая за бъдещи публикации да го правя. По принцип публикувам цитати, чиято достоверност съм проверил лично и не са от книги като „Изгревът“, „Учителят, Лечителят, Поророкът“ и т.н.