Учителя: Всяко нещо, направено с Любов, остава за векове

Учителя: Всяко нещо, направено с Любов, остава за векове

Откъс от беседата „Трите изкушения“, държана от Учителя на днешния ден преди 77 години:Гениалното в Любовта седи в следното: Любовта не се занимав

Откъс от беседата „Трите изкушения“, държана от Учителя на днешния ден преди 77 години:

Гениалното в Любовта седи в следното: Любовта не се занимава с всичките отрицателни страни. То е закон. Дотогава, докато ние говорим за недъзите на хората, как хората ще се поправят, ние сме далеч от Любовта. Недъзите в света, които съществуват, са сенки, които художникът поставя, за да изпъкнат цветовете, та да може да изрази човека… Любовта е Божествен капитал, трябва да се вложи, да работи. Ако Любовта не се вложи в живота, човек нищо не може да придобие. Неприложена Любов оставя безплодие. Може да имате ябълкова семка – ако не я посеете в земята, за да даде плод, може да гладувате цяла година, да сънувате ябълки. Ако я посеете, ще имате ябълки, ще имате добрите последствия от посаждането на Любовта…

Казвам: Да не търсим Любовта в големите работи. Онова малко семенце, което расте, то е Любов. Онова малкото дете, което се развива в утробата на майката, това е Любов. Майката, която го носи, претърпява всичките страдания, това е Любов. Там, дето ние издържаме, това е Любов…

Щом е мрак и светлината не се проявява, не бързайте в работата и в живота. Каквато работа започнеш, не бързай. Може да минат години, десет години, чакай. Детето, като влезе в утробата на майка си, не трябват ли девет месеца да чака? Ако рече да влезе на първия месец, какво ще излезе? Ако рече да излезе на втория месец, какво ще излезе? Ако излезе на петия, на шестия, на седмия, на осмия, какво ще излезе? Като излезе на деветия, ще излезе.

Разчитай на онова, което Бог е поставил. Спазвайте Божия закон. Говоря в името на Любовта. Онзи закон, който съществува в Любовта, изисква точно навреме – нито да закъсняваш, нито преждевременно, защото, ако закъснееш в работата, след тебе ще има напрежение на гърба ти, ще те блъскат; ако идеш преждевременно, отколкото трябва, ще имаш препятствие. Може да идете по-рано на гарата, но влакът няма да тръгне. Ако идете по-късно, той ни най-малко няма да ви чака. Нито, ако идете по-рано, ще тръгне по-рано; нито, ако идете по-късно, ще ви чака. Ще идете точно навреме, най-малко пет минути по-рано, та влакът да ви чака. Не мислете, че може да го заставите…

Някой път съм правил разни опити. Дойде някой почетен човек, аз седя на стола, не ставам. Може да се извиня, че не съм разположен, болка имам в кръста, извинявам се. Дойде беден човек, отдалече стана, посрещна го, като че е някой цар. Аз да ви кажа защо. Този беден човек го посрещам, защото Любовта носи. Онзи никаква любов не носи – боли ме кръстът. Що не го посрещам? Щом има Любов, още от вратата го посрещам. Щом ме боли кръстът, няма Любов. Сега ще обяснят, че той е голям човек. Аз считам голям всеки човек, с когото Любовта иде. Този човек го посрещам, ставам. Всеки човек, който носи Любовта, го посрещам. Аз да ви кажа защо. Казвате: „Защо?“ Понеже е ден, може да го посрещна. Онзи, който не носи Любовта, е мрак. Не виждам, не може да го видя, не мога да го посрещна. Онзи с Любовта е ден, онзи с безлюбието е нощ, тъмнина. Не го виждам, затова седя на стола, да се не сблъскам. Ако река да стана, ще се изгубя в мрака, не може да намеря стола. Ако река да посрещна един човек на безлюбието, има опасност да изгубя стола. Защо ще го посрещам? Казвам: на всеки човек, който няма Любовта, не ставайте, защото е нощ. Щом носи Любовта, посрещнете го…

На мене ми разправят религиозни хора, че тези посрещат, онзи посрещат. Казвам, моите уважения към всички, които посрещат Любовта, но аз не искам да зная нищо за хора, които посрещат безлюбието. Казват, че този угостили, този голям човек, онзи голям човек. Виждам, посрещат хора, които нямат Любов. На мене не минават тия работи. Не ми говорете глупави работи, нищо повече. Ако българите биха посрещали Господа, не биха минали през тия страдания. Еврейският народ не послуша пророците. Всеки ден Господ праща пророци, една хубава мисъл – не повярваш, някой ден прати едно хубаво чувство – не повярваш, някой ден Той направи нещо – не повярваш. Аз ви говоря за вътрешния човек. Не говорете излишни неща. Не се хвалете много…

Аз искам да се отличавате с едно нещо: да се интересувате не как вас ви обичат, но как вие обичате. Не как мене ме обичат, но как аз обичам. Как мене обичат – то е отделна работа… Както ме е Бог обикнал, така искам да обикна хората. За мене това е мярка. Аз искам да обичам другите хора както Бог ме обича… Няма по-хубаво нещо в света от това – да обичаме, както Бог обича, и да се проявим, както се проявява във всички неща…
 
Всяко нещо, направено с Любов, остава за векове. Няма по-красива постъпка от това да извършиш нещо от Любов като за себе си. Да служиш на Господа с Любов, да служиш на ближния си с Любов. То е най-великото, което трябва да започнем отсега в този живот. И в онзи живот да влезем с Любовта заедно.

COMMENTS

WORDPRESS: 0