Учителя: Вие ще бъдете зрители на великото, което Бог приготвя за цялото човечество

Учителя: Вие ще бъдете зрители на великото, което Бог приготвя за цялото човечество

Разговор с Учителя, публикуван в "Изворът на Доброто": Бяха едни от най-тежките дни на войната. Бъдещето беше неясно, тревожно, пълно с опасности. Мно

Разговор с Учителя, публикуван в „Изворът на Доброто“:

Бяха едни от най-тежките дни на войната. Бъдещето беше неясно, тревожно, пълно с опасности. Мнозина от приятелите питаха Учителя към какво води всичко това, как ще се излезе от това положение. Учителя каза:

Земята сега влиза в нови, Божествени условия. Целият свят се пробужда. Който иска да остане в старите условия, може да си остане в тях. Целият свят, цялата Слънчева система, целият Всемир – всичко се движи в нова посока. Човешкото съзнание се разширява. Вие ще бъдете зрители на великото, което Бог приготвя за цялото човечество. Светът ще познае, че Бог не може да бъде поруган.

Някой казва: „Веднъж светът да се оправи, всичко друго ще дойде само по себе си.“ – Не, вие не трябва да чакате светът да се оправи, а трябва да влезете в Новия живот още сега. Ако човек рече да чака подобрение на цялото човечество, за това се изисква дълъг период от време.

Мнозина отшелници са живели в горите по 50-60 години и когато са получавали просветление, са се връщали при своите близки, за да им покажат, че единственият път, който води към истинския живот, е Любовта.

Бъдещата култура е на сърцето. Затова трябва да обръщаме внимание, да обработваме сърцето си. Ще кажете, че познавате Любовта. Не, не я познавате. Каква любов е тази, която не може да издържи на изпитанията?

Които проявяват Божественото, те са хора на великата Нова култура, която се готви. Когато влезем в нея, ще бъдем свободни, както са свободни онези наши напреднали братя – ангели, архангели, херувими и серафими. Любовта ще донесе соковете на Новата култура. Тя ще донесе материал, който да отговаря на формите на бъдещия строй. Днес старите форми се рушат, нови се създават. Когато дойде тази Велика култура, хората ще имат такава свобода, каквато първоначално Бог им е дал.

Културата, в която не се образува връзка на любов между хората, не е още истинска култура. Вместо Любовта хората са турили закона, парите, мъчението, насилието. В бъдещия порядък парите ще слугуват на Любовта, силата ще слугува на Любовта, всичко ще слугува на Любовта. Тя ще ги научи какво да правят. Любовта е лост на всичко, тя изглежда най-малката сила, но всъщност е най-великата сила.

Ако вие можехте само да погледнете в света на напредналите Същества! Вие сега сте в едно грешно човечество, но сте били в едно човечество, което не е грешило и което иска да вземе участие в уреждането на живота на днешното човечество…

Човек има нисша и висша природа. Когато нисшето почне да служи на висшето, тогава светът ще се подобри. Любовта разваля брачния съюз между доброто и злото. Трябва да се развали този съюз! Любовта разрушава този договор.

Днес в живота има противоречия навсякъде: в отделния човек, в семейството, в народите. В края на краищата Божествената Любов ще разреши всички въпроси и противоречията ще изчезнат.

Щом работиш по любов, всичко се разрешава, имаш простор и свобода. Иначе всичко се стеснява, сгъстява се и те ограничава. Мъчно е да се ходи без вътрешна свобода. Няма по-добър порядък от Любовта. Той е най-естественият и най-великият порядък. И ако скърбим и плачем, то е все за изгубения рай – светът на Любовта. Ние разчитаме на Божественото, което е в нас, а не на касата, която е отвън.

Изобилието ще допринесе за разрешаване на социалните въпроси. Но изобилието има отношение към Любовта. Ако нямате Любов, излизате от закона на изобилието. Народите имат много закони, обаче подобриха ли живота с тях? – Подобриха го в известно отношение, обаче Божественото в човека остана недоразвито, народите се обезвериха и станаха крайни материалисти, животът се механизира. Чрез безлюбието грехът влезе в света. Чрез Любовта Доброто влиза в света.

В Съединените щати забраниха пиенето на алкохол със закон, но хората по други пътища намериха начин да пият. Заключението е: със закон нищо не става. Законът не дава разрешение на въпросите. Човешките закони не са начин за възпитание на хората. Трябва нов начин за възпитание. В Природата има закони, които трябва да потърсим и по тях да наредим живота си.

Ако културата не може да повдигне човешкото сърце, истинска ли е тя? Трябва да дойдем до културата, която задоволява нуждите на ума и на сърцето. Това е закон в Природата. Даваш на детето една храна – то боледува. Ще му дадеш такава храна, която да му достави нужните елементи.

Ако турим Любовта за основа, животът коренно ще се измени. Съвременният обществен строй е задръстен: в тръбите има пясък, камъни и пр. Трябва да се направи нова канализация за този обществен строй.

Страданията ще накарат хората да влязат в пътя на Любовта. Никаква култура не може да повдигне човечеството, освен Божественото, а неговата основа е Любовта. Следователно вложете Любовта като основа на живота си и тя ще разреши правилно всичките ви задачи.

Новото Учение може да се провери опитно. Нека ми дадат едно село от сто къщи, за да приложа закона на Любовта, и да видят какъв ще бъде резултатът след 10-20 години. Нека видят българите един опит.

Аз считам, че едно общество е приложило изкуството как да се живее при следните условия: като влезеш в някой град, да срещнеш само доволни и щастливи хора, да не чуеш нито едно мърморене, да не видиш нито една сълза. Намерете такова общество в света. С това не можем да се похвалим. Навсякъде по света има страдание, сълзи и нещастия. Нека излязат сега най-разумните хора и да учат човечеството на този нов Път.

Хората искат да знаят какъв ще бъде бъдещият порядък. Бъдещият порядък съществува. Ти вземаш въздух, колкото искаш, светлина вземаш, колкото искаш. Ето Божествения порядък! И с хляба ще стане същото. В бъдещия порядък силният ще бъде слуга на слабия.

Ние се занимаваме с най-важния въпрос – с въпроса за Любовта. Всички са нещастни, понеже най-важният въпрос – за Любовта, не е разрешен. Бог ви казва: „Идете и носете тази Светлина по света. Кажете на хората, че Разумната Любов, която иде отгоре, сега слиза на Земята. И тя е почвата, от която ще поникнат всички добри семенца.“

На хората ще кажем така: „Съществува Любов, която е като въздуха, който трябва да дишаме всички, която е като светлината, която трябва да възприемаме всички, и която е като хляба, който трябва да ядем всички.“

Противоречията в света се дължат на безлюбието. Светът ще се оправи само с думата люби! Това, което може да оправи света в един момент, това е Любовта. При нея всички работи стават нормално. Ако не притежавате нейната сила, нищо не става. Ти не можеш да приложиш каквото и да е учение без любов.

Да се бори някой с Божественото, това прилича на борбата на Яков с Бога. Как ще се борят хората с волята на Бога? Кой народ какво е създал? Това, което искат всички народи, то е човешко. Ако някой народ иска Божественото, това е друг въпрос. Но всички искат човешкото.

Божественият ред е неизменяем, никой не може да му противостои. Хората могат да му противодействат, но да го спрат не могат. Той ще се реализира.

COMMENTS

WORDPRESS: 4
  • comment-avatar
    Светослав 4 години

    БОГ,ЛЮБОВ,МЪДРОСТ,ИСТИНА,СВЕТЛИНА.