Учителя: В беседите са дадени важни, специфични правила и методи, от които, ако се приложат, и слепите биха прогледали

Учителя: В беседите са дадени важни, специфични правила и методи, от които, ако се приложат, и слепите биха прогледали

Откъс от беседата „Форми на съзнанието“, държана от Учителя на днешния ден преди 96 години:Всичко в света остарява: религия, наука, философия, изкус

Откъс от беседата „Форми на съзнанието“, държана от Учителя на днешния ден преди 96 години:

Всичко в света остарява: религия, наука, философия, изкуства. Всяко нещо, което има форма, остарява. В съвременния свят от памтивека съществуват четири вида религии, на които хората и до днес още се кланят. Тези четири форми религии са били известни от най-стари времена на всички стари народи. Първата форма на религията наричаме клерикализъм, т. е. обрядна форма: палене на свещи, на кандила, кланяне на икони, зачитане на разни образи като триъгълник, кръг с точка в средата, пентaграм, шестaграм, на някакви муски като парченца от дрехата на някой светия и т. н. Към тази религия и до днес още принадлежат маса хора.

Втората форма религия наричаме милитаризъм – религия на ножа, на револвера, на насилието. Когото срещнете от тази религия, той ще ви каже: „Този свят със сила само може да се оправи.“

Третият вид религия е капитализмът. Тази религия е мека, нежна, прилича на жена, която, дето ходи, навсякъде се обръща. В нея няма никакъв морал. Тя си служи с всички видове далавери.

Четвъртият вид религия е социализмът…

Всички тия форми на религията искат свобода, а въпреки това си служат със закона на насилието. И клерикалът ще те обеси; и милитаристът ще те обеси; и капиталистът ще те обеси; и социалистът ще те обеси. Защо? – Защото всички са деца на една майка. Те си приличат, понеже една майка ги е родила. И след всичко това един ще се хвали, че е клерикал, друг – милитарист, трети – капиталист, четвърти – социалист. Това са учения, които не могат да оправят света. Убийството, насилието трябва да се изхвърли вече навън. То е външна, а не вътрешна идея. Има закон, който може да оправи света, но хората още не са дошли до този закон. Тези учения трябва да се заместят с единствения велик закон в живота – Любовта, която е в сила да оправи света. Този закон трябва да се приложи в живота. Следователно, новият морал в света трябва да бъде морал на Любовта…

Вие се молите на Бога и казвате: „Дали ни слуша Господ?“ В това отношение вие положително трябва да знаете – слуша ли ви Господ, или не ви слуша. За да ви слуша Господ, вие трябва да заемете положението на едно разумно дете, което е готово да се учи. Какво правят съвременните религиозни хора? Те се изправят пред Господа, изпъчат се и започват да се молят, като че кой знае какво са направили…

Много научни въпроси, които могат да ви ползват, са обяснени в моите беседи, но вие не ги изучавате както трябва. В беседите са дадени важни, специфични правила и методи, от които, ако се приложат, и слепите биха прогледали. Ако се заемете сериозно да изучавате беседите, вие щяхте да имате по четири очи: две отпред и две отзад. Като имате четири очи, всичко ще виждате…

Когато се запитвате защо страдате, ще знаете, че страданията носят велики блага за вас. Зад всяко страдание се крие едно велико благо. Казвате: „Защо страдам?“ – За да станеш богат. – „Защо страдам?“ – За да станеш учен. – „Защо страдам?“ – За да станеш умен. – „Защо страдам?“ – За да станеш силен. – „Защо страдам?“ – За да станеш добър, да познаваш живота. Това са отговори на въпроса: „Защо страдам?“

След като разрешите тези въпроси, още има да отговаряте на въпроса: „Защо страдам?“

Един ден, като отидете на небето, ще прегръщате, ще целувате страданието и ще му благодарите за доброто, което ви е причинило. Ако не беше страданието, вие никога не бихте могли да влезете в Небето. Вие ще искате извинение от страданието за лошите работи, които сте говорили за него. Кой от вас не е казал поне една лоша дума за страданието? Като ви дойде някое страдание, казвате: „Да не дава Господ никому такова страдание!“ Като не можете да разрешите въпроса за страданията, търсите смисъла на живота, дано се домогнете до някакво обяснение на страданията. Едно трябва да знаете: Степента на съзнанието, до което днес сте достигнали, не може да помогне за разрешаване смисъла на живота…

В Америка един милионер срещнал един метач и му казал:

– Ти ми се харесваш. Искам да те направя свой наследник. Имам седем милиона долара; искаш ли да ги завещая на тебе?

– Не ми трябват пари, не зная какво да ги правя. Аз имам много хубава работа, за нищо не я сменявам с друга някаква.

– Вземи парите и ги употреби както знаеш – казал милионерът.

Метачът взел парите, раздал ги на бедни, а за себе си задържал метлата, с която и по-рано мел улиците. В лицето на метача милионерът видял един добър, справедлив човек, една събудена душа, затова дал милионите си на него и казал: „Вземи тези пари и ги употреби както знаеш. Нека по този начин Бог благослови и тебе, и мене.“ – Ще кажете: „Глупав човек бил този метач. Да не задържи парите за себе си, а да ги раздаде на бедните!“ – Не е лошо човек да задържи и за себе си една част от парите, но с тези пари той трябва да изпълни Божия закон…

Кой за каквото е роден – трябва да го извърши. Като ученици на живота, на Божественото учение, вие ще кажете в себе си: „Каквато работа ми се даде, веднага ще я започна без отлагане.“ Мнозина отлагат работите си за друго някое прераждане. В следващото прераждане работите ще бъдат толкова сложни, че няма да остане време да завършите изоставените работи от сегашния си живот. Който отлага работите си за следващото прераждане, той прилича на онзи ученик от първи клас, който казва: „Сега аз няма да уча, ще отложа уроците си за догодина. Тогава добре ще изуча този материал.“ Той не знае, че във втори клас ще има по-трудни уроци, за изучаването на които трябва да владее материала от първи клас. Такова нещо представя въпросът за следващите прераждания.

COMMENTS

WORDPRESS: 0