Учителя: Това, което Бог е създал, нямаме право да го унищожаваме!

Учителя: Това, което Бог е създал, нямаме право да го унищожаваме!

Откъс от беседата „Двата пътя“ от Учителя, публикувана в „Изворът на Доброто“:Боян Боев: Понякога лицето на Учителя изразяваше безпределна тъга. Кат

Откъс от беседата „Двата пътя“ от Учителя, публикувана в „Изворът на Доброто“:

Боян Боев: Понякога лицето на Учителя изразяваше безпределна тъга. Като че болката на всички страдащи минаваше през него. Учителя виждаше упорството на човека в нарушаването на Божествените закони и последиците от това.

Учителя: Трябва да знаете двата закона: насилието ражда насилие, Любовта ражда Любов. Истинската Божествена култура изключва всяко насилие. Днес цялата Земя е пълна с насилие – и между животните, и между хората. Само между неразумните хора съществува насилие. Всяко насилие, спрямо когото и да е, е насилие спрямо Бога, спрямо Божествения Дух. Казват: „Не убивай!“ Но ако не се прилага този морал към всички същества, това не е морал!

Питате на какво се дължат нещастията в живота ни? – Една от съществените причини е безразборното изтребление на млекопитаещите и безразборното убиване и екзекутиране на хората. Когато душите на убитите отидат в астралния свят, те създават там условия за нервни болести и разстройства у хората. Ти мислиш, че като заколиш едно агне, не носиш отговорност. То се ръководи от напредналите Същества. Ръководителят на агнетата ще иска отчет за неговия живот. Днес тези Същества може да премълчат, но един ден ще отговаряте за всичките си постъпки. Голямо е страданието на млекопитаещите за тяхното изтребление. Годишно се изтребват повече от сто милиона същества. Там има голямо робство. Никакъв закон не ги пази. Нервните болести на сегашната бяла раса се дължат на избиването на животните. У млекопитаещите, когато ги избиват, се развива страх и отвращение. Вследствие на това в астралния свят се образуват неблагоприятни условия за човешкото развитие.

Ще дойде ден, когато всички животни ще се освободят. Ти заколваш един вол. Това ли ще бъде благодарността ти към вола, който ти е работил 20-30 години? Остави го да си пасе в своите старини. Тези животни са били благословение на твоя дом. А ти унищожаваш това благословение сам, пропъждаш онези невидими същества, които са се грижили за тях.

Като сечеш дърветата, ти изкореняваш благата, които те са ти носили, и същевременно пропъждаш и силите, които са ти помагали чрез тези дървета. Да подмладиш една стара гора със застарели дървета, които са почнали да гният и да падат, това е едно благословение. Ти, като подмладяваш тях, подобрява се и твоето положение. А като унищожаваш гората, унищожаваш и себе си; животът пресъхва, водите пресъхват и твоят живот пресъхва, влошава се.

Американците изсякоха богатите хубави борови гори, за да заселят тези места. Коя е причината за голямата неврастения в Америка? Няма друга страна, където неврастенията да е толкова разпространена. Причината е именно това изсичане на горите. И българите изсичат горите безразборно. Това, което вършат, не е добро. Когато вървиш през гората, трябва да знаеш, че всичко в света има живот и душа. Не трябва да късаш листа, защото този лист диша. Не трябва да късаш и цветята.

Ще кажете, че убивате разбойника, защото е опасен за обществото. Вие не знаете, че когато е безплътен, той става по-опасен, отколкото когато е в плът. Тогава той се движи свободно между слабохарактерните хора и им внушава мисли и чувства за отмъщение. Днес хората повдигат въпроса трябва ли да се налага смъртно наказание. Според Божествения закон смъртното наказание не се позволява. Докато хората се бият и наказват, те започват по човешки и постъпват по човешки. Не трябва да се убива един човек, защото макар и да е малка частица от общия организъм, той ще спре неговото движение. Но хората не знаят, че убийството на един човек в бъдеще ще причини голямо зло на човечеството. Затова по-добре е на престъпника да му се даде работа. На престъпника, вместо да го затварят, да му дадат земеделско оръдие и да го заставят да работи. Според мене всяко учение, което си служи с убийство, е старо учение с нов надпис.

Това, което Бог е създал, нямаме право да го унищожаваме!

Онзи, в чието сърце отсъства Любовта, ще бъде жесток. Как ще накарате съвременните хора да не екзекутират човека, щом мислят, че той напълно заслужава това? Всяко същество, на което сте отнели тялото, някога ще си го иска обратно. Може да вярвате в това, може и да не вярвате. Ако се ползвате от тази мисъл, приемете я.

Говорих с един старец от Сливен. Като му гледах лицето и главата, гледам, че има лице и глава на престъпник. Казах му: „Много хора си убивал. Лицето и главата ти са се изменили до известна степен, но ръката ти носи всички белези на престъпленията.“ Той ми казва: „Това ми тежи. Глупави работи – така мислехме да оправим света. Но така светът не се оправи.“ Седемдесетгодишен човек вече, улегнал, но толкова хора убил – и те вървят сега подире му. И вижда вече, че се е спънал в своя живот. Той казва: „Нямаше хора на времето да ме учат, да ми покажат пътя.“

Питате как може да се приложи Новото учение, когато сме заобиколени с хора, които искат само отмъщение. Новото учение крие такава сила в себе си, че като дойдеш до неприятеля, само ще махнеш с ръка и той ще заспи. И като се събуди, ще го нахраниш и ще го изпратиш да си върви. Как ще се бие неприятелят ти, като знае, че ще го приспиш? Хората на Новото учение разполагат с такава сила, с каквато никой не разполага. Някой пита: „Какво ще правиш, ако някой извади револвер срещу тебе?“ Ръката му ще остане във въздуха и дълго време след това ще трябва да работи, за да я свали долу.

Сегашните хора мислят, че светът ще се оправи с насилие. Насилието унищожава хората, но не ги изменя. Насилието е подобно на чук или на брадва. Какво допринася чукът? След като е удрял няколко години върху камъни, той се е изтъркал, унищожил се е. Така става и с лошите хора – те сами се унищожават. Ние сме още в закона на идолопоклонничеството, понеже ни заповядват хората.

Пазете се от следното: не всички хора се интересуват от едни и същи идеи. Затова не натрапвайте на човека тези идеи и тези форми, от които той не се интересува. Христос не иска хората да приемат новото по закона на насилието. Важно е ние да изпълним Волята Божия, а пък другите дали я изпълняват, или не, да ги оставим свободни. Не упражнявайте никакво насилие или давление върху хората!

В света сила без Любов носи разочарование, страдание. Сила, която е свързана с Божествената Любов, носи велико благо.

От хиляди години хората се убиват, но какви са резултатите от това? Цялата Земя е покрита с гробища. Няма място, което да не е опръскано с човешка или животинска кръв. Земята е толкова нечиста и опетнена. Като последица от това някои континенти на Земята ще бъдат потопени. Новата култура не може да расте и да се развива на тази нечиста земя. Нужно е едно пречистване на земята. Сегашните хора не подозират сред какви опасности живеят. Всеки има красиви желания, благородни подбуди, но няма разбиране, не знае как да живее.

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar

    Благодаря за публикувано то! Много е важно!