Учителя: Слушайте Любовта!

Откъс от беседата „Отвън дрънкането, отвътре ученето“, държана от Учителя на днешния ден преди 81 години:Слънцето е добро, понеже обменя своята енер

Откъс от беседата „Отвън дрънкането, отвътре ученето“, държана от Учителя на днешния ден преди 81 години:

Слънцето е добро, понеже обменя своята енергия със Земята. Двама души са добри, понеже обменят своите мисли, своите чувства и своите сили обменят, и благата, които имат, обменят. Когато ние обменяме правилно, то е добро. Всякога ние страдаме, когато не искаме да обменяме онова, което Бог ни е дал…

Къде е грешката на съвременните хора? Погрешката е, че ние не искаме онова, което ни е нужно от сутрин до вечер, но искаме за година, за две, за десет, за сто години да се осигурим. Там е погрешката. Ако отидеш на бакалницата, има една бакалска любов. От какво зависи бакалската любов? Зависи от монетите, които имаш…

Трябва да оправдаем доверието, което Бог ни е дал на нас. Бог ни е изпратил на Земята, да оправдаем това доверие. Ако от ония условия, които Бог ни е дал, не оправдаем, тогава погрешката е наша. После доверието, което един към друг даваме, трябва да оправдаем това доверие… Доверието, което ние имаме към Бога, Той го оправдава. Той оправдава доверието, което ние имаме. Онези, които уповават на Него, никога няма да бъдат излъгани. В Любовта на Бога човек никога не може да се излъже. Да възлюбиш Господа с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичката си сила, с всичкия си ум, значи да вложиш всичкия си капитал, който имаш, да не пропадне. Казва Христос: „Събирайте съкровищата на небето, дето крадец и молец не ги изяжда.“

Та казвам, в света има една любов, която е като сярна киселина, не я бутайте. Там се изисква голямо знание. Цялото шише няма да употребиш. Много малка доза трябва да туриш във водата. Със сярната киселина може да се лекуваш. Тя може да бъде като лекарство…

Ние, съвременните християни, искаме един особен живот. Като се хванеш за един ангел на Любовта, не се те́гли назад. Когато се теглиш, съдира се дрехата. Щом те хване, каквато и да е любов, върви, подчини се – както когато арестуват някого: той тръгне напред, стражарят по него. Не се противопоставя, понеже ще пати повече. Щом те хване Любовта, тръгни. Ако има нешо, на което се подчинявате, то е Любовта. Каквото ви каже: напред – напред; назад – назад. Ние, съвременните хора, започваме да се оправдаваме с Любовта. Като почнем да се оправдаваме с Любовта, дойдат всичките нещастия на главата ни в света. Ако ме питате защо са нещастията в света, ще ви кажа: защото хората се противят на Любовта. Престанете да се противите на Любовта…

Слушайте Любовта! Който не слуша Любовта, прах и пепел ще стане. То е ужасен закон – когото Любовта е хванала, прах и пепел ще стане. Ако я слушате, най-голямото благословение, което в света може да дойде, тя го носи. Следователно Бог е Любов и когато Той ни призовава, трябва да бъдем готови всички. Както е Той благ към нас, и ние трябва да се научим, както онзи син се връща при баща си, да се научим да Му служим. И тогава ще дойде благословението до нас. В тия усилни времена, в които се намираме, само Божията Любов може да ни извади на спасителния бряг, няма никаква несигурност.

През тия мъчнотии, в които сега се намираме, единствена е Божията Любов, която може да ни избави. Единствено е Божията Любов, която може да ни избави от смъртта; единствено е Божията Любов, която може да ни избави от сиромашията; единствено е Божията Любов, която може да ни избави от болестите, от несгодите, от недоразуменията. Единственото нещо е Божията Любов която може да ни избави. Но да потърсим Господа с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила. Да се решим да Му слугуваме доброволно. Казва: Това е живот вечен, да позная Тебе, единаго истиннаго Бога…

Няма по-хубаво нещо от учението на Любовта. Да научим законите на Любовта, то е смисълът на сегашния живот. Когато приемем всичките блага на Любовта, ще бъдем задоволени с всичко онова, което душата ни желае. То ще ни се даде и няма да има нещо, което да ни се откаже. Ще бъдем доволни, че живеем в един свят, ще имаме всичко на разположение.

COMMENTS

WORDPRESS: 0