Учителя: Силата се дава на добрите

Учителя: Силата се дава на добрите

Беседа от Учителя Петър Дънов, публикувана в "Акордиране на човешката душа, том 3": Засега само готовите души ще приемат това благословение, което ид

Беседа от Учителя Петър Дънов, публикувана в „Акордиране на човешката душа, том 3“:

Засега само готовите души ще приемат това благословение, което иде. Новият Израил, за който се говори, не са евреите, но хората на Шестата раса, и представители на Новия Израил или на Шестата раса има във всички народи: германци, англичани, французи, руси, сърби, българи и пр. Тридесет хиляди обещания е дал Бог на избрания народ. И те ще се изпълнят, но ще се изпълнят спрямо Новия Израил.

Един брат каза: „В последното Утринно слово Вие споменахте, че епохата, в която живеем, е изключително важна и трябва да използваме няколкото десетки предстоящи години, защото иначе ще чакаме хиляди години, догдето дойдат пак такива благоприятни условия.“

– Никакво отлагане! Да се използва вълната, която иде сега.

Братът попита: Тази вълна занапред ли има да идва, или е вече дошла?

Сега вълната се подема, но не е дошла още в същинската си сила, затова можем да кажем, че тя иде. Който се е въплътил на Земята, трябва да използва тези хубави условия за живот и да не отлага. Новата вест е: „Иде пролетта, Любовта, свободата, Мъдростта, безсмъртието. Известете на учениците в Галилея!“

Галилея – това е възвишеното, разумното, Божественото в човешката душа. Сега иде една обща пролет, една обща духовна вълна, която ще засегне всички. Когато се казва: „Ще дойде Ново небе и Нова земя“, под ново небе се подразбира светът, който ангелите са наредили, а пък под нова земя – човешкият порядък…

Сега е една епоха, когато нещата са кондензирани. Това, което за хиляди години се ликвидира, днес може да се ликвидира само за десет, затова идат тези големи напрежения и противоречия. Единственото нещо, което ви проповядвам, е да се учите хубаво. Миналото не може да се сравни с настоящето. Сега е хубаво, но в бъдеще ще бъде още по-хубаво. Занапред хората могат да бъдат само слуги. На никого не е позволено да бъде господар и скоро ще признаете само един господар – Бога.

Земята е едно място, което не е още напълно устроено и затова тук стават градушки и наводнения, революции и вълнения. Когато Царството Божие дойде на Земята, тя ще бъде рай. По какво се различава Божественото от човешкото? Божественото отначало дава малко и слабо, но към края дава най-хубавото и най-силното. Човешкото отначало те посреща като принц, всичко ти обещава, на втория ден дава по-малко, докато най-после се намериш в положението на вол, завързан да ядеш само плява. Новите хора трябва да имат сила, а не да биват слаби, трябва да разполагат с нещо, че като отидат нейде, да дадат и да помогнат. Когато един човек счита, че твоите радости са негови радости, твоите скърби са негови скърби и твоите успехи са негови успехи, тогава сте в реалния свят.

И днес най-много работят Великите Учители на миналото: Хермес, Орфей, Буда, Мойсей, самият Христос и апостолите. Сега са настанали такива благоприятни времена за духовни постижения, че за една година може да добиете това, което по-рано не можеше да се добие за сто и за хиляда години.

Една сестра рече: Учителю, Вие бяхте казали, че осем хиляди адепти ще се въплътят на Земята до края на този век.

Тези адепти ще дадат нова насока на обществения, религиозния и семейния живот, както и на цялата култура. Всичко, досега съществуващо, ще се измени и ще се създаде нов, правилен живот, какъвто те разбират и познават. Взели са предвид всички мерки за тази реформа, с която ще изненадат света. И ще създадат новото човечество, каквото никой не е очаквал. Мъчениците от едно време днес идат на Земята – едни по закона на вселяването, а други чрез въплъщение.

Това, което ние проповядваме, ще се наложи в бъдеще. Има едни закони, по които най-лошите прояви ще се сменят с най-добри. Войната непременно ще се смени с друг процес, точно обратен – това е неизбежно. Хората виждат, че войната е несъвместима с живота, но не могат да намерят изходната форма, в която да пласират своите енергии. За нас въпросът е ясен, но за управляващите – не. Невъзможните неща сега ще бъдат възможни за бъдещите поколения.

Един брат попита: Какво значат думите: „Оставете мъртвите да погребват мъртвите си ?“

Това значи, че трябва да се гради върху новото. В народа ще се създаде едно ново верую, което ще дойде в тези усилни времена. Работата на днешните общественици е като дърво без корен, техните отживели идеи нищо не могат да донесат, друго трябва да се даде на новото поколение… Преди 2000 години условията бяха други, а днес е краят на века и тъмната завеса вече се вдига.

Силата се дава на добрите, лошите губят своите сили и способности, един страх се вселява в тях.

COMMENTS

WORDPRESS: 0