Учителя: Ще дойде Христос, но чрез вашите умове и сърца

Учителя: Ще дойде Христос, но чрез вашите умове и сърца

Откъс от беседата „Двата полюса“, държана от Учителя на днешния ден преди 105 години:„В Йерусалим, при Овчи порти, се намира къпалня, по еврейски на

Откъс от беседата „Двата полюса“, държана от Учителя на днешния ден преди 105 години:

„В Йерусалим, при Овчи порти, се намира къпалня, по еврейски наричана Витезда (Дом на Милосърдие), която има пет части; в тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми, изсъхнали, които очакваха да се раздвижи водата, защото Ангел Господен от време на време слизаше в къпалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижване на водата, оздравяваше, от каквато болест и да бе налегнат.“

Там имаше един човек, болен от трийсет и осем години.

Иисус, като го видя да лежи и като узна, че боледува от дълго време, казва му: „Искаш ли да оздравееш?“

Болният му отговори: „Да, господине; но си нямам човек, който да ме спусне в къпалнята, кога се раздвижи водата; когато пък аз дойда, друг слиза преди мене.“

Исус му казва: „Стани, вземи одъра си и ходи.“

И той веднага оздравя, взе си одъра и ходеше. А тоя ден беше събота.“

(Евангелие от Йоан 5:2-9)

Защо Бог създаде болестите? Не ги създаде Бог, но колективният човек, т.е. човекът в своето Колективно съзнание.

Представете си, че някой седи на брега на една буйна река и тихо си припява. Той наблюдава бързото течение на реката и се любува на пенливата ѝ вода. По едно време в него се явява желание да преброди реката и се впуска по течението ѝ, без да познава силите си, може ли да издържи на вълните й. Водата го повлича и си играе с него. Като не може да плава, нито да се бори с вълните, той започва да се моли на Господа и Го запитва:

– Защо допусна това, Господи? Защо позволяваш на реката да ме влече по течението си?

– Ти защо влезе в реката?

– Исках да опитам каква сила имат вълните.

– Щом сам пожела да влезеш във водата, ще чакаш, докато дойде някой отвън и ти помогне да излезеш. Като опиташ силата на течението, ще станеш философ, ще придобиеш знание и опитност и ще разказваш на хората какво значи да те влече река.

Следователно човек сам може да попадне по течението на водата, но може и друг някой да го тласне. Същият човек се е карал с някого и след това отива на реката да се успокои, но в това време към него се приближава онзи, с когото се карал, и го блъска в реката. Той търси причината отвън, а всъщност тя се крие в самия него. Ако не се карате с хората, няма да имате неприятели, които да ви създават мъчнотии. В единия и в другия случай човек сам е причина за своето нещастие…

„Болен от тридесет и осем години.“ – Този болен е страдал от безволие. Значи, причината на болестта му била във волята, затова не могъл да движи ръцете и краката си, трябвало да дойде някой отвън, че да го пусне в къпалнята. Изобщо, причините на болестите се крият в Астралния свят (светът на чувствата – бел. Тео), а последствията се изявяват във физическия свят. Затова именно, хората се оплакват от болки в главата, в сърцето, в белия дроб, в стомаха и др. Който иска да се лекува, първо трябва да намери причината на заболяването си в Астралния свят. Щом махне причината, болестта го напуска…

От първата до седемгодишната си възраст, човек се развива главно физически; от 7 до 14 години той развива сърцето си, а от 14 до 21 – ума. Затова, от окултно гледище, хората се делят на три възрасти: едни от тях са на възраст от 1–7 години, други са на възраст от 7–14, а трети – от 14–21 години.

Ще кажете: „Как е възможно да сме на различни духовни възрасти, когато е казано за човека, че бил създаден по образ и подобие на Бога?“ За първия човек е казано, че е създаден по образ и подобие на Бога, но що се отнася до хората, които населили земята след грехопадането, въпросът е съвсем друг. Те не са на еднаква степен на развитие със своя пръв баща, следователно те са на различни физически и духовни възрасти. Същото можем да кажем и за детето, което прекарва цели девет месеца в утробата на майка си, докато се развие в човешка форма. От първия до деветия месец то е на различни възрасти и в различни форми: във форма на глист, на малка рибка, на малко жабче и най-после приема човешка форма и излиза на бял свят…

Понеже болният, който лежеше при къпалнята, беше изгубил равновесието си, трябваше да дойде Христос, да възстанови равновесието му с думите: „Стани, вдигни одъра си и ходи!“

Христос казва на хората да вдигнат одъра си и да се изправят. Дяволът обаче всякога работи с противоположни методи. Той съветва хората да лежат, да не стават от леглата си, да не се простудят. Като види някой прав, той го бутне и го повали на земята. В това време той ще го обере и ще избяга. Като виждат противоречията в живота, хората се отегчават, искат да се освободят от тях. Божественият живот е изправен, но човешкият не е. Ако се намирате пред водопад, зад който свири оркестър, ще чуете ли нещо от това, което свирят? Ако и в душата ви има подобен водопад, ще чуете ли нещо от нейната хармонична музика? Божествен е животът на душата, но нищо не можете да разберете от него, защото пред нея има водопад, който бучи, вдига шум наоколо. Ще кажете, че и водопадът е необходим. Необходим е, но когато изучава Божествения живот, човек трябва да бъде далеч от всякакви водопади. Влез в душата си, в Хармонията на Живота, и ще видиш, че светът е оправен. Влез в някоя цветна или в някоя овощна градина, да видиш каква красота, какви блага съществуват в Природата. Качи се на висок планински връх и оттам разглеждай величието на Природата.

Потърсете Христа, за да възстанови изгубеното равновесие на ума и на сърцето ви. Привидно хората са уравновесени, но наблюдавайте какво правят гладните, когато очакват да им сипят ядене. Те седят с празните си чинии и само следят на кого по-рано сипват ядене и на кого повече дават. Докато задоволят глада си, в тях се забелязва вътрешно неспокойствие. Щом се нахранят, те се успокояват, в тях настава мир и тишина. В това отношение, храненето представлява метод за лекуване. По-добър метод от него няма, но трябва да се знае каква храна да се употребява и кога да се храни човек. Например, сега върлува инфлуенцата. Ако болният яде месо или друга тежкосмилаема храна, ще отиде на онзи свят. Като лек против тази болест аз препоръчвам да се пие гореща вода и да се ядат варени картофи, по три-четири най-много. И при висока температура не е опасно да се ядат варени картофи. Те намаляват температурата… Приложете този лек и ще се уверите в неговото действие. Всяко учение, което не се прилага, остава само теория…

„Там имаше някой си човек, болен от тридесет и осем години.“ Какво очаквал той пред къпалнята? Да слезе Ангелът, да раздвижи водата, за да влезе той пръв и да се окъпе. Движението на водата представлява идването на новия живот, който има за цел да раздвижи човешкия ум, човешкото сърце и човешката воля. Умът, сърцето и волята на мнозина са парализирани, т.е. не могат свободно да се проявяват. Кои хора не са свободни днес? Които последваха Адам. Те, именно, обикалят вече къпалнята, искат да се освободят от животинското си естество, което ги ограничава, и да влязат във водата, да се излекуват.

Ние не говорим за животните вън от човека, които имат своето велико предназначение; ние говорим за животинското естество в човека, което трябва да се подчини на Божественото в него…

Адамовите хора се индивидуализирали, поради което всеки търси щастието само за себе си. При такова щастие Божествената хармония се нарушава. Невъзможно е всеки да бъде щастлив само за себе си. Бог е създал материал и блага за всички ни, а не за едного или за малцина. Ако човек не се противопоставя на Божественото, ще бъде, ако не блажен и щастлив, поне доволен. Ако внушиш една лоша мисъл в ума на своя ближен, все едно, че го мушкаш с рогата си…

Христос казва на болния: „Вдигни одъра си и ходи, не лежи повече.“ Който има пари, лежи върху тях, не иска да стане и си казва: „Пари имам.“ Имаш пари, но и с тях си болен.

Един господин казваше: „Имам шейсет хиляди лева, осигурен съм вече. Колкото време и да продължава войната, за нищо няма да мисля.“ Какво се случва с него? След двадесет и четири часа той внезапно умрял. Къде остана сигурността му? Това не е християнска философия, нито разбиране на живота.

„Събирайте съкровища за небето, дето нито молец ги изяжда, нито ръжда ги руши.“ Време е вече да работите за развиване на ума и на сърцето си, да възприемате чрез тях възвишени мисли и чувства, да извлечете и от най-големите страдания елементи, необходими за изтъкаване на здравото и ценно платно на Живота. – „Как ще постигнем това, чрез Обич ли?“ – Любовта и Обичта са условия за постигане на всички човешки желания. – „Тогава да се обичаме!” – Само българите ли трябва да се обичат? Любовта включва всички хора, всички живи същества на Земята.

Кой човек е българин? Който носи в себе си следните четири качества: честност, Справедливост, Разумност и Доброта. Който е честен, справедлив, умен и добър, той е и англичанин, и французин, и германец, и руснак, и сърбин, и грък и т.н. Тъй щото, не е достатъчно да се обичате само като българи, но всички хора на Земята трябва да се обичате като братя. Всеки народ трябва да постави Любовта за основа на Живота и в нейно име да върши всичко. Ако Христос нямаше Любов в себе си, не би изцерил болния. С думите, които му каза, Той му предаде част от своята енергия. Христос му каза: „Стани, вдигни одъра си и ходи!“ Одърът, на който болният лежал трийсет и осем години, представлява велика книга, в която са написани Божествените закони. Той лежал трийсет и осем години върху нея, без да я отвори, без да прочете нещо. Там е писано: за да се излекува, човек трябва да стане и да ходи, т.е. да постави за основа на живота си великите Добродетели.

Един търговец си купил една Библия, турил я под възглавницата си, дано търговията му върви добре. Цели двайсет години седяла Библията под възглавницата му, без да я отвори, да прочете какво пише в нея. Работите му, както и по-рано, не вървели добре. Недоволен от търговията си, един ден той се ядосал толкова много, че започнал да хвърля, да чупи каквото му попаднало под ръка. Спомнил си за Библията, на която много разчитал. Махнал възглавницата, взел Библията, турил я направо в огъня и си казал: „Нека изгори, нищо не ми помогна.“ Вместо да се подобри положението ми, повече се влоши. Той наблюдавал как гори Библията. Забелязал, че едно крайче от един лист не могло да изгори, и си казал: „Да видя какво пише на това листче.“ Той прочел: Бог е Любов. – „Ще се опитам да приложа поне този стих, – си казал търговецът – да разбера какво се крие в него.“ От този момент работите му започнали да се поправят.

И болният, когото Христос излекувал, лежал цели трийсет и осем години върху великата книга на Живота, без да разбере, че Бог е Любов. Думите „Стани, вземи одъра си и ходи“ означават: „Стани, вземи Свещената книга и чети!“

Направете опит с думите Бог е Любов, да видите каква сила се крие в тях. Вложете тези думи в ума, в сърцето и във волята си и ще видите, че ако сте болен, ще оздравеете; ако досега само сте гледали, отсега нататък ще виждате; ако само сте чувствали, отсега нататък ще любите. Велика, мощна сила е Любовта, но трябва да знаете как да я приложите. Това каза Христос на болния, които лежал трийсет и осем години. Той разбра, че смисълът и силата на Живота се крие в Любовта и скочи от леглото си. Божият Дух и Синът носят в себе си всички възможности и условия за Живот. С други думи казано: Любовта и Мъдростта носят всички условия и възможности за развитието и повдигането на човешката душа.

Следователно който е болен, нека стане в името на Първата Причина на нещата – Любовта, да вдигне одъра си и да започне да чете от книгата на Мъдростта, върху която е лежал трийсет и осем години, и да тръгне да ходи.

От 2000 години насам хората четат тази книга, но очакват да слезе Христос от небето, придружен с Ангели, и Той да им нареди работите. Ще дойде Христос, но чрез вашите умове и сърца. Това е Христос, това са Ангелите!

Какво трябва да прави човек? Да прибави единица към числата 3+8. Ще се получи 12, число, което показва орбитата, по която човек се движи. И Земята, за да се премести от една сфера в друга, минава през 12-те зодии. И Слънцето има свои зодии, но за преминаването през всяка една са нужни 21 години; всяка слънчева година пък се равнява на 25 000 наши години. Според зодиите на Слънцето, ние сме в последната. Откак е влязла Земята в тази зодия, са изминали 145 000 години, остават още 2008 години, за да излезе от тази зодия. Тогава Земята ще влезе в зодията на планетите, и хората ще престанат да се бият. След 2008 години ще проверите истинността на думите ми…

(Бел. Тео: В последните два абзаца за пореден път Учителя разбулва илюзията, че Царството Божие ще дойде от днес за утре и от самосебе си, без нашето активно участие и без нашата инициатива.)

Ако човек не разбере смисъла на земния живот, как ще разбере на Небесния? Какво ще прави, като отиде на Небето? Ще започне да изчислява колко кокошки, пуйки, агънца, прасета, плодове е изял на Земята – това не е наука. За тази наука ще го изпъдят от Небето, като човек, който не изпълнява задълженията към душата си. Такъв човек сам разрушава живота си. Христос хлопа вече на всички къщи. Готови ли сте да Го приемете? Като влезе, Той ще ви запита: „Искаш ли да оздравееш?“ – „Искам, Господи, но няма кой да ме тури в къпалнята.“ Христос ще му каже: „Стани, вдигни одъра си и ходи.“ Това значи: бъди честен, добър, умен и справедлив! Който носи тези качества в себе си, той ще вдигне одъра си и ще тръгне сам за дома си…

Кога ще започнат хората да мислят правилно? Когато влезе Христос в тях, т.е. когато придобият Любовта. Наистина, докато не е влюбен, младият момък си позволява понякога да пие, да пуши – живее на широко. Щом се влюби, той се отказва от пиене, от пушене. Каквото каже възлюбената му, той е готов всичко да изпълни. Всички се питат какво стана с този момък, че се измени изведнъж? Много просто, неговият Христос е дошъл. И с момата става такава промяна. Докато не се е влюбила, тя е нервна, сприхава, кара се с братята и сестрите си, не слуша родителите си. Щом се влюби, тя става тиха, спокойна, работлива, с никого не се кара. Защо се измени тази мома? Нейният Христос е дошъл. Христос ще дойде за всеки човек на своето време. Чрез кого ще дойде, не е важно. Може да дойде чрез някое дете, чрез някоя жена или чрез някой мъж – важно е да внесе подтик в душата ви, да се стремите към Доброто, да развивате своите Добродетели и способности. От това гледище, не презирайте никого, защото не знаете чрез кого ще ви се открият тайните на Живота. Когато дойде Христос между хората, Той ще разкрие Живота, Той ще оживи и одухотвори цялата Природа, която ще оживее и ще ни проговори. Ние ще възкръснем, и тя ще възкръсне заедно с нас. Тогава и животните, и растенията ще проговорят.

Ще се запитате какво отношение имат тези неща към вас. Какво отношение има болният от трийсет и осем години към вас? Аз говоря за болестта като за временно състояние. Здравето е постоянно явление в човешкия живот, то е нагласяване на силите в човешкия организъм, а болестта е сянка на Живота. Цигуларят свири само на здрава, добре нагласена цигулка. И Духът се проявява само чрез онзи, на когото умът, сърцето и волята са здрави и добре нагласени. Стремете се да придобиете здравето си още днес, в този живот. Не отлагайте нещата за друг живот. В днешния ден, в сегашния живот са вложени условията за вашето повдигане. Вложете в ума си мисълта да станете добри, честни, умни и справедливи и ще станете такива. Каквото човек мисли и желае, такъв става. Обаче, за това е нужно постоянство.

Една жена боледувала цели двайсет и осем години от припадъци. Тя излизала вечер от къщата си и отивала няколко километра далеч от града и там, от умора, припадала. Мъжът ѝ имал търпение и постоянство да я следи всяка вечер, в продължение на толкова години, и да я връща вкъщи. След изтичане на двайсет и осмата година, тя оздравяла напълно. Защо и вие да нямате търпението и постоянството на този мъж, да носите в ума си вашите Добродетели двайсет и осем години, докато най-после се реализират? Който прояви това постоянство, той ще оздравее. Числото 28 е епохално. Приложете постоянството си и не се страхувайте какво ще стане с вас.

Днешните времена са много добри. – „Кал, дъжд, сняг има, ще развали новите ни дрехи и обувки.“ – Калта, дъждът и снегът са благоприятни условия за житото – плодородие ще има. И топлината разваля плодовете и храните, но същевременно тя носи Живот. И противоречията смущават човешкия ум, но чрез тях се калява волята. И страданията смущават сърцето, но те носят благословение за човека.

Сега е краят на века, и ние влизаме вече в Новия живот. Какво ще стане с онези, които идат последни? И те ще влязат в Новия живот, но по-късно. Който излиза рано, рано пристига. Той ще запали свещта си да свети на онзи, който излиза вече от морето. Той напуска бурното море и следва онези, които са пред него. Видиш ли, че брат ти се дави, ще му подадеш ръката си, за да излезе навън. Както на тебе са подали ръка, така и ти ще подадеш ръката си не давещия се, да го спасиш. Това иска днес новата наука и култура от всички хора. Старата философия отстъпва вече мястото си на новата. Започнете да изучавате новата наука, азбуката на Новия живот…

Желая още днес да дойде Христос между вас и да остане за вечни времена във вашите умове и сърца. Желая всички да бъдете честни, справедливи, умни и добри и да приложите тези качества в живота си.

COMMENTS

WORDPRESS: 0