Учителя: Никой не може да направи зло на онзи, който изпълнява Волята Божия

Учителя: Никой не може да направи зло на онзи, който изпълнява Волята Божия

Откъс от беседата „Къси и дълги линии“, държана от Учителя на днешния ден преди 96 години:Човек трябва да скърби, но в скръбта си да бъде като малки

Откъс от беседата „Къси и дълги линии“, държана от Учителя на днешния ден преди 96 години:

Човек трябва да скърби, но в скръбта си да бъде като малките деца, които лесно трансформират състоянията си. Христос казва: „Станете като децата.” С това Той иска да покаже на хората как да страдат и как да се радват. Чиста е радостта на малките деца. Мимолетна е скръбта на децата. Докато видите, че някое дете плаче и тъжи, изведнъж го виждате весело, засмяно, изтрива очите си, усмихва се и всичко забравя. Някой се оплаква, че имал голяма скръб. Какво лошо има в това? Когато той скърби, друг някой се радва. Когато друг скърби, той пък ще се радва. Ако пресеете скърбите на съвременния човек, ще видите, че на хиляда скърби едва една от тях заслужава внимание. Останалите 999 скърби са фиктивни. Слушате една майка да се оплаква, че детето й било злоядо, не обичало да яде много, не обичало да яде каква и да е храна. Майката скърби, че детето й не яде всичко. Скръб ли е това? Тя трябва да се радва даже, че детето ѝ не е всеядно, а прави избор на храните. Какво по-хубаво от това? Друг пък се оплаква, че цели 24 часа нищо не е ял, щял да умре от глад. Чудно нещо! Лекарите препоръчват, на някои болни по три–четири деня абсолютен глад, а той щял да умре, защото не ял само 24 часа. С ядене само не се живее. Многото ядене изтощава човешкия организъм. Колкото по-малко човек яде, толкова повече животът му се продължава.

Съвременните хора вървят по пътя на крайния материализъм. Те мислят, че животът седи в яденето и в пиенето. – Не, животът не седи в яденето… Хората се ползват от храната дотолкова, доколкото съзнават, че Бог е в нея. Ако при храненето си те не внасят мисълта, че Бог е в храната, тази храна е гниеща и носи болести и смърт за тях. Христос е казал: „Който не яде плътта ми и не пие кръвта ми, няма живот в себе си.“ Значи ние трябва да ядем плътта Христова и да пием кръвта Му. Всичко се крие в тази храна. Затова трябва винаги да благодарим за нея. Обаче благото на живота не е само в яденето, нито опасността е в яденето. Човек трябва съзнателно да се храни, да знае каква храна да употребява и как да се храни.

Днес се повдига въпросът: месна или вегетарианска храна да се употребява. За предпочитане е вегетарианската храна. Защо? Едно от научните обяснения, с което се поддържа вегетарианството, е обстоятелството, че съзнанието на животните, които се колят, е доста развито. Те искат да живеят, не се поддават доброволно на колене. Въпреки това върху тях се упражнява насилие. Насилието внася в организъма на тия животни различни отрови, които минават и в човешкия организъм. Животните предчувстват, че ще ги колят, и започват да се смущават. Това смущение, този страх, тази омраза са причина за отровите, които се образуват в организма им. Човек трябва да наблюдава животните, които са определени за колене, за да види, че те предчувстват това няколко деня преди да бъдат заклани. Наблюдавайте кокошките в курниците, да видите какво смущение настава между тях, когато почувстват, че някоя от тях е определена на смърт. Страшни отрови се развиват в организма им! Един ден химиците ще изследват тези отрови и ще се убедят в истинността на тия твърдения.

Много култури и цивилизации са изчезнали поради отровите, които се съдържат в месната храна. Атланската раса например е изчезнала по причина на отровите в месото на животните. Съвременната култура е осъдена да загине по същата причина. Сегашните хора употребяват много месо. Зъбите на американците са развалени, от употребата на много месо. Не само зъбите им ще опадат, но и главите им ще оголеят от много ядене на месо. Падане на зъбите, оголяване на главите, хлътване на гърдите води към израждане на човека. Това израждане се дължи на отровите в месото, с което хората се хранят.

Като знае това нещо, човек трябва да стане вегетарианец по идея, съзнателно, а не по подражание. Някой става вегетарианец без някаква идея в себе си и като му замирише на кокошчица или на свинско, пожелава да си хапне малко, но срам го е от окръжаващите, които знаят, че не яде месо. Той съжалява в себе си, че е станал вегетарианец. Някой вегетарианец си купил една–две скумрии, опекъл ги, полял ги с лимон и започва да яде, но се озърта да не го види някой. Защо се страхува да не го видят? За хората ли е станал вегетарианец? Когато се определя в себе си да стане вегетарианец или не, човек трябва да запита Бога какво Той ще го посъветва. Ако му се каже, че не трябва да яде месо поради отровите, които месната храна съдържа, той трябва да слуша, да изпълни този съвет. Ако не слуша съвета на Господа, никой не може да му помогне срещу тия отрови. Голям бич са те за съвременното човечество!

Причината за болестите на хората се дължат именно на тия отрови. За да се изчисти кръвта на човека по естествен път, изискват се най-малко десет поколения чист живот. Има методи за бързо пречистване на кръвта, но те се дават на малцина, само на ония, които са готови да посветят живота си за служене на Бога. С прилагането на тези методи в десет години човек може да пречисти кръвта си и да се подмлади. Наука е това.

Често в Школата се изнасят общи принципи и положения, които изглеждат съвсем противоречиви за съвременната наука. Това не значи, че ние отричаме основите на науката. Ние отричаме човешкото, преходното в науката, обаче поддържаме Божествената наука, която е една и съща за всички векове. Въпреки това тя вечно прогресира…

Днес се говори за класическа и модерна музика. Класическа музика е тази, която е в сила да измени състоянието на човека, да превърне скръбта му в радост. Когато сте скръбни, помолете някой музикант да ви изсвири нещо от Моцарт, от Бетховен или от Бах. Ако това парче може да смени състоянието ви, тази музика е наистина класическа. Класическата музика трябва да оказва възпитателно влияние върху човека. Ако тя не окаже възпитателно въздействие върху човека или не може да лекува, тогава или музикантът не е изпълнил добре парчето, или музиката не е класическа…

Във всеки човек има скрити възможности за неговото повдигане и падане. Грешникът може да стане светия и светията може да стане грешник. Бог е създал света, Той е господар на положението. Той въздига царе и сваля царе, въздига души и сваля души. Като не разбирате това, вие гледате на света от две страни и ту го осъждате, ту го одобрявате.

Когато виждате злото, казвате, че Бог не е създал света, както трябва. Тогава съдите Бога. Когато виждате доброто, казвате, че светът е създаден идеално. Който не разбира Божията мъдрост, без да иска, създава злото. Той намира, че в света съществува несправедливост, че едни са учени, а други – прости. Докато човек не дойде до положение правилно да разбира отношенията между най-малките същества и човека, той никога няма да разбере Божиите закони. И в най-малката мушица има възможности да порасне, да стане голямо същество, но за това се изисква време. Ако на мухата се дадат условия, каквито са дадени на човека, и тя може да стане като него… Като знаете това, постъпвайте справедливо към всички същества. Видите ли червей, не го тъпчете. Знайте, че някога и вие сте били като него. Благодарете на Бога, че сте се повдигнали до положението на човек и помолете се Той да благослови този червей, по-скоро да излезе от своето положение. Задачата на човека е да помага на по-малките от себе си…

Като ученици вие трябва да работите за развиване на своето въображение, за пробуждане на съзнанието си. Будно съзнание се иска от всички. Очите ви трябва да бъдат отворени не за злото, за отрицателното в света, но за доброто, за положителното. Че виждате злото, това не трябва да ви спира в пътя. Щом съществува злото, има причини за това. Какви са причините, не е ваша работа да ги търсите. Злото като сила има своето право и във Вселената. Който разбира злото, той може да го използва за добро. Който не го разбира, той не трябва да му слугува, нито да му се подчинява…

Ако хиляди години сте били при Бога и Той ви е угощавал, без да ви иска нещо, не трябва ли сега да работите ? Той ви е пратил на Земята да работите. Скръбта, страданията, които преживявате, са работа. Всеки от вас е прекарал няколко хиляди години при Господа, но щом сте дошли на Земята, вие трябва да работите. Така е и в живота. Като ви дойде гост, три дни може да яде и да пие, да гостува, без да работи. На четвъртия ден вече той трябва да работи. Мнозина обикаляте това правило. Те ходят на гости от един дом в друг, навсякъде прекарват по три дена и не дочакват четвъртия ден. Каквото и да правите, трябва да знаете, че от всички се иска съзнателна работа. Всеки ще бъде поставен на ред изпитания, да се научи да преодолява.

Започне някой да се моли. В това време ще му дойде на ума, че не е свършил някаква бърза, важна работа и ще прекъсне молитвата. После пак започне да се моли, но друго нещо ще го отклони. Така той ще отлага молитвата си, ще се чувства недоволен от себе си, докато най-после привикне да се съсредоточава. В това отношение турците се молят продължително. Преди да започне молитвата си, турчинът се мие, облича, нарежда и като бъде съвсем готов, пристъпва към молитва. Ако в това време някоя лоша мисъл мине през ума му, той прекъсва молитвата и започва отново да се мие. Щом се измие, изчисти, пак започва да се моли. Докато не направи молитвата си без грешка, той все я прекъсва и отново започва. Някой се моли и току поглежда часовника си, да не закъснее. Този човек е влязъл в областта на изкушенията.

И тъй, когато се молите, забравете всичко във вас и около вас. Забравете часовника си, забравете работите, които ви чакат през деня, забравете и себе си най-после. Затворете очите си, вглъбете се в себе си и започнете да се молите. Само така ще дойдат Божиите благословения върху вас. Щом отворите очите си, започнете работата си. Като се помолите по този начин, вие ще получите вътрешно вдъхновение. Каквато работа започнете при това вдъхновение, всичко ще върви добре. Щом имате вдъхновение, не отлагайте работите си за друг ден. И на път да сте, като ви дойде вдъхновение да направите нещо, не отлагайте. Вдъхновението струва повече от всичко друго. Използувайте го още на момента. Не мислете върху това какво ще кажат хората за вас. За вдъхновения човек хората нищо лошо не могат да кажат. Той е умен, добър човек.

Сега, желая на всички да бъдете умни, добри, да бъдете образци в прав смисъл на думата. Не мислете, че ако сте умни и добри, няма да дойдат изпитания за вас. Изпитания неизбежно ще дойдат за всички. Скърбите следват радостите…

Искате ли да усилите вярата си, правете опити със себе си, правете опити с ближните си. Щом заболеете, повдигайте мисълта си към Бога, докато болестта ви изчезне. Ако паметта ви е слаба, молете се да се усили, да се възстанови първоначалната ви памет. Ако очите ви са отслабнали, пак се молете, докато се усилят. Причината за отслабване на очите ви се дължи на това, че или вие сте вложили някаква отрицателна идея в ума си, която влияе върху очния нерв…

Често окултните ученици говорят за лоши влияния и се страхувате от тях. Има лоши влияния в света, но човек не трябва да се страхува. Като измиете ръцете си добре със сапун, всякакво лошо влияние минава. Ако и при това средство се страхувате от лошото влияние, излезте вън, на чист въздух, тръснете дрехата си няколко пъти, духнете три пъти и лошото влияние ще изчезне. Същото правят хората, когато искат да покажат, че са потресени от нещо. Те отърсят дрехата си, духнат няколко пъти и потресването изчезва. Като изтърсвате дрехата си, кажете: „Както прахът не остава върху дрехата ми, така и лошото влияние да не остане в душата ми. Бог живее в мене, аз изпълнявам Неговата воля, вследствие на което никакво зло не може да ме сполети.”

Никой не може да направи зло на онзи, който изпълнява волята Божия. Целият свят да се опълчи срещу него, пак нищо не може да му направи. Силна трябва да бъде вярата на ученика!

Христос казва: „Станете като децата.“ Значи детска вяра се иска от вас. Ако сте като децата, можем да се разбираме; ако сте стари – не можем. Защо? – Защото старите искат да им се слугува, а не те да служат. Децата обаче имат готовност да служат. За един орех, който дядото е обещал на внучето си, то е радостно, доволно, отива да му донесе вода. Така трябва да се радвате и вие – не за материални придобивки, но за малки, духовни придобивки, които носят в себе си Божието благословение. Колкото малко да е това благословение, благодарете за него. То представя мощна сила за душата. Това благословение е като синаповото зрънце, което расте, развива се и плод дава. Посейте това семенце и не се безпокойте какво ще стане с него…

Ученикът трябва да бъде като дете. Каквото става около него или в него, той трябва да го посреща с радост, с усмивка на лице. Дали го корят, или хвалят, той трябва еднакво да приема и укора, и похвалата. Всичко в него трябва да бъде естествено.Този е пътят за развиване на ума, на въображението.

Съвременните училища допринасят нещо за умственото развитие на ученика, но те не разполагат с методи за оживяване, за одухотворяване и приложение в живота на всичко онова, което се преподава. Например викат един лекар при някой болен. Лекарят познава болестите, знае как да лекува, но въпреки това той не може да помогне на болния. Защо? – Липсва нещо в неговите методи. Той лекува и разчита само на своето знание, на това, което медицината му е дала. За да помогне на болния, който се намира в критическо положение, лекарят трябва да се обърне с молба към Бога. После той трябва да извика няколко свои другари, които също така уповават на Бога и всички заедно да се помолят. Сила е молитвата. Тя оживява и одухотворява знанието.

Ще кажете, че молитвата е просия. От човешко гледище молитвата е просия, но от високо духовно гледище не е така. Преди всичко молитвата подразбира закон на жертва. Не можеш да се молиш както трябва, докато не пожертваш нещо. Който иска молитвата му да бъде приета, той трябва да познава закона на жертвата. Молитвата трябва да бъде интензивна. Щом се спазват елементите, които се съдържат в нея, тя има резултат. Не е в многото молене. Молитвата може да бъде кратка, но интензивна…

Сега онези от вас, които са напреднали, които искат да следват духовния път, трябва да работят за развиване на известни органи в себе си, с които да възприемат енергиите на духовния свят. За развиване на тези органи е нужна специална храна. За да бъде в контакт с окръжаващата среда, човек има на разположение пет сетива. Но понеже той се намира в преходно състояние, нужни му са и други органи, други сетива, с които да влезе във връзка с духовния свят. С това ние не отричаме физическия свят. Ние не отричаме и сегашния живот на хората. Напротив, сегашният живот е основа на бъдещия, на този, който сега градим. Когато работи съзнателно върху себе си, човек едновременно развива и своите духовни сили, посредством които физическият му живот се улеснява и подобрява.

Казано е в Евангелието, че Христос е нахранил пет хиляди души с пет хляба и две риби. Какво показва това? – Това показва, че Христос е разполагал с особени, духовни сили, посредством които могъл да прави тези чудеса. Ще кажете, че само Христос е бил в сила да направи това. – Не, всеки може да направи това. Ако не можете да нахраните пет хиляди души, себе си поне можете да нахраните. Представете си, че вие сте в една гора, пътувате за някъде, но нямате хляб, три дена сте гладували. Какво можете да направите? Затворете очите си, вглъбете се в себе си и започнете да се молите. Няма да мине много време и като отворите очите си, ще видите, поставен на камък, пресен, топъл хляб. – Възможно ли е това? – Възможно е, туй е факт, който всеки може да опита и провери. Ако някой пожелае да има печена кокошка, няма да получи. Обаче хляб може да се даде на всеки, който искрено се моли. Колкото по-голяма е вярата на човека, толкова по-големи възможности крие той в себе си. И тогава не само за себе си може да измоли хляб, но и за 20, за 50 или за сто души още. Всичко зависи от вярата на човека.

Христос казва: „Станете като децата!“ Това значи: имайте вярата на децата. И тогава, преди да се помолите на Бога, всичко ще ви се даде. Какво разбирате под думата „всичко“? – Всичко съществено. Искайте от Бога да ви помогне да развиете в себе си известни дарби и способности; искайте да придобиете известни добродетели – Любов, Мъдрост, Истина. Като придобиете тези добродетели, всеки ще ви търси, ще иска да ви даде нещо от себе си. Тогава, без да искате пари, торба с пари ще ви следва. Дали сте в гората, или в града, тя сама ще ви намери…

Пророк Илия имаше опитността какво значи човек да бъде гонен, да страда. Затова той се обърна към Бога с думите: „Господи, пророците Твои избиха и олтарите Твои разкопаха, и сам аз останах, искат и моя живот да вземат.“ Бог му отговори: „Не си сам. Оставил съм си седем хиляди души мъже, които не са преклонили коляно пред Ваала.“ Отиде Илия след това на Синайската гора, дето Господ му говори. Там той реши кого да си остави заместник. Заместникът му беше по-мек от него. На Илия липсваше мекота. Той прилагаше юмручното право и казваше, че светът ще се оправи само с нож. Ножът ще очисти света. После той разбра, че който нож вдига, от нож умира.

И тъй, като ученици вие трябва да се радвате на скърбите и страданията и да ги понасяте с търпение. Вие сте се уплашили от страданията и се молите да не ви сполетяват. Колкото повече искате да ги избегнете, толкова повече те ще ви нападат. Казвате: „Да ме пази Господ от страдания!” Господ може да ви пази от греха, но не и от страданията. И Христос имаше страдания. Страданията са неизбежни. Те свързват хората…

Някои казват, че не могат вече да пеят. Те сами се лъжат. Всеки може и трябва да пее, защото пеенето е Божие благословение. Музиката е дошла на Земята от три-четири хиляди години преди Христа. До това време музика не е съществувала. Атланската раса например не е била музикална. Ако разглеждате черепи на човешки глави от това време, ще видите, че малко от тия черепи са добре оформени. Много от тях са престъпни типове. Изучавайте хората, изучавайте себе си, за да можете правилно да се развивате. Каквото и да правите, пейте. Музиката, пеенето влияят добре върху психиката на човека. Няма да пеете цял ден, сутрин ще пеете по половин или един час. Който иска да живее дълго време, той трябва да пее…

Човек има скрити сили в себе си, които от време на време се проявяват. Преди години в Сливен имаше едно младо 15-годишно момиче, което свиваше ръката си на юмрук, помолваше се на Бога и като я отваряше, вътре имаше две-три малки клончета. Как ставаше това, и то не знаеше. Това момиче ходеше от къща на къща и правеше този опит. След пет-шест месеца то изгуби тази способност…

Знание е нужно на хората. Аз не говоря за книжовното знание, но имам предвид положителното знание, придобито чрез наблюдение и опит. Ако започнете да изучавате физиогномия например, по книги само, вие ще придобиете теоретическо знание, но не и такова, с което можете да си послужите при всеки специален случай. Който се занимава с окултните науки, той трябва да бъде крайно досетлив, да възприема нещата правилно.

Днес ще срещнете много гадатели. Едни гадаят по лице, други по ръка, по глава, по планетни съчетания; трети гадаят на карти, на кафе, на охлюв, на мида и т. н.

Преди години във варненско се яви една циганка, която гадаеше на охлюв. Тя предсказваше много верни неща на хората. При нея отиваха граждани и селяни, от които спечели доста пари. Обаче един ден разбойници влезли в дома ѝ и я обрали. Тя предсказваше на хората какво ще им се случи, но за себе си не можа да предвиди какво я чака. Какво знание е това, с което предсказваш на хората какво има да им се случи, а на себе си не можеш да предскажеш? Това знание не е положително…

Когато пишете писмо на някого, десет пъти го препишете, но да излезе хубаво, добре написано. Каквото правите, старайте се да излезе добре. Колкото време да ви е нужно за това, не се смущавайте, достатъчно време има. Ако четете някоя молитва, „Отче наш“ или „Добрата молитва“, не бързайте. Четете я бавно, спокойно, с мисъл, вие сами да останете доволни от себе си. Щом вие сте доволни, и Бог ще бъде доволен от вас и ще ви изпрати своето благословение.

Днес от всички хора се изисква съзнателна, разумна работа, не с бързане, но с постоянство. Като работите по този начин, вие ще се приготвите за приемане на Божиите блага, Божиите благословения.

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar
    Николина Танева 6 години

    Харесах