Учителя: На Бога трябват работници напълно безкористни, които да работят от Любов към Бога

Учителя: На Бога трябват работници напълно безкористни, които да работят от Любов към Бога

Откъс от беседа на Учителя, публикувана в "Акордиране на човешката душа":Един човек опитва силата си в три неща: пари, власт и жени. Не трябва да

Откъс от беседа на Учителя, публикувана в „Акордиране на човешката душа“:

Един човек опитва силата си в три неща: пари, власт и жени. Не трябва да изпада в съблазън при власт, при жени и при пари; ако уповава на тях, пропаднал е на изпита…

Всичко, което е вътре в човека, ще премине през изпит и ще блесне. На Бога трябват работници напълно безкористни, които да работят от Любов към Бога, без да мислят за себе си. Човек трябва да различава Вяра от лековерие…

Йов всичко загуби – богатство, деца и пр., после всичко се възвърна. Йов беше праведен и чрез изпита стана ученик. Вятърът, който клати дърветата, е за полза, усилва течението на соковете и дървото дава по-добри плодове. И човек, като минава през изпит, се ползва. Блажен е този, който минава през изпитание. Господ върви от дясната ти страна, а от лявата те дебне падналият, тъмен дух, който през целия ти живот те изкушава – чак до вратата на Царството Божие ще те следи, дава ти похвали, богатство, болести, власт и разни унижения, за да може да те спъне и съблазни. Тъмният дух те кара да мислиш: „Виж онзи човек какъв чувал злато има. Искаш и ти да имаш такъв, нали?“ Тогава за Бога не мислиш вече, а за тези неща, които си натоварил на гърба си.

Като влезе човек в мистичния свят, тъмните духове ще се явят да го опитат, обвинителят ще дойде. Много работи човек ще трябва да разреши чрез опитност…

Ти никога не разрешавай въпроса защо е злото, само знай, че то може да се избегне. Тези същества на злото ще дойдат, имат интерес да турят в ума ти най-лоши мисли. Но тези лоши мисли, това не си ти, това е тяхно състояние. Ти имаш нещо и искат да те оберат, а за да те оберат, трябва да размътят ума ти. И Светлите същества ще дойдат и ще внесат в теб най-хубавите мисли, и те не са твои. Къде е човекът? Ти си човекът, който едновременно изпитва и доброто, и злото, и ще извадиш поука. Ако човек не се научи правилно да мисли, мъчно може да се справи с мъчнотиите в живота… В живота всичко е изпит. Някой човек страда и не знае защо страда, а за ученика това е предметно учение.

Един човек сподели с мен, че търсил къща с югоизточно изложение, обаче един комисионер го завел в една къща, която никак не била хубава и го убеждавал така умело, че най-после той приел да я вземе. Но днес се чудел какво да прави – тя била много мрачна и студена, обърната на северозапад. И тъмният дух е също такъв комисионер, който те убеждава, хвали ти това, което иска да продаде, а после ще се чудиш какво да правиш.

Тъмните духове на ада, като влязат в Божествената светлина, нищо не виждат, а като влязат в ада, тъмнината е тяхната светлина. Щом държиш идеята за Бога, ти си в Божествената светлина. Там тъмните духове са слепи, нищо не виждат и ти си спасен. Този е начинът да се отървем от тях. Една аналогия: нали бухалът денем нищо не вижда, а вечерно време вижда много добре.

Грехът в човека е неподчинение на разумното и Божественото, а подчинение на един низш живот. Крадците на вещи са нищо, в сравнение с крадците в Духовния свят. Тъкмо си тръгнал в Пътя и те влязат под кожата ти и почнат да те надуват, казват: „Ти си много повече от другите. Ти си това, ти си онова.“ И после те накичат с всички епитети и казват: „На теб никакъв Господ не ти говори.“

Всички мъчнотии, които срещаме вън и вътре, са наше богатство. Това са задачи, които трябва да разрешим.

Една сестра запита: „В молитвата „Отче наш“ пише: „Не веди нас в изкушение“, а на друго място пише: „Бог никого не изкушава.“ Как трябва да се разбира това?“

Това място в Отче наш се разбира така: Бог да не ни оставя да влизаме в изкушения, да ни пази да не влизаме в тях. Бог изпитва човека, но не го изкушава. Изкушението е съвсем друго нещо. При изпит учителят изпитва, за да види колко знае ученика, а при изкушението го изкушават, за да съгреши и искат да го подкупят. При изпит турят сто килограма на гърба му, за да видят колко е силата му. При изпит могат да го скъсат. Да не си издържи изпита значи да не може да вдигне товара си. А при изкушението има морално падение. При невзет изпит всеки има право да се яви отново, а при падане в изкушение губи всичко. При последния изпит човек ще остане сам, изоставен от всички, без никаква опора отвън, и ще намери опора само в Бога.

Една сестра попита: „Скоро ли ще бъде матурата?“

Че тя е започнала! Мнозина държат. Някои са скъсани, а някои са минали.

„Позволено ли е да се повтори матурата?“

Позволено е. Лошото е, когато не допуснат някого до матура. Когато някой е допуснат да държи матура, това е привилегия.

„Ние допуснати ли сме?“

Вие сте допуснати; дали ще издържите, то е друг въпрос. Който е допуснат, той ще издържи по който и да е начин; вярно е, че има възможност да го скъсат, но пак ще държи. Доста предмети са. Всеки един от братята и сестрите трябва да издържи изпитите, когато дойдат. Когато Йов бил връхлетян от страдания, отначало видял близо до себе си грозните духове, но като отправил поглед по-далеч, видял Светлите духове. Значи близкото около него било мрачно, а далечното било красиво. Тогава той разбрал, че всичко, което става, е за добро и настанал Мир и Радост в душата му. Земята е място за матура. Който тук издържи, дават му билет да отиде навсякъде. Напредналите същества от Невидимия свят искат да дойдат тук, за да държат матура. Който не издържи матурата и замине, не му дават билет. Писанието казва: „Блажени, които минават през изпитания.“ Блажени написаните книги. Блажени праните дрехи. Ще вземеш едно шише, ще го изчистиш, ще го измиеш, че да бъде съвършено чисто. Та в Невидимия свят, когато искат да дадат някому ново знание, ще го чистят, чистят, че ще му настръхнат косите и ще пищи: „Отиде вече, изгубихме, оглупяхме, нищо не остана.“

Пред човека неговият земен живот бива представян много идеално. Опитността, която ще добие, са големите богатства, а начинът, по който ще ги добие, е скрит от него и му представят само благата-опитности. В края на краищата той ще добие голямо богатство, но докато го придобие!… Това прилича на положението на онзи габровски чорбаджия, на когото турили статуя пред театъра и той си казал: „Иване, Иване, колко боб изяде, додето те турят там!“ Та в Невидимия свят от човека не е скрит резултата, който ще добие във физическия свят, а са скрити изпитанията, през които ще мине. При твоето слизане на Земята ще ти кажат: „Иди с такава програма, ще имаш придобивки, ще имаш и известни мъчнотии.“ И когато минаваш през непреодолими мъчнотии, те се притичват да помагат.

Изпитите на разните хора са различни. Няма двама, които да имат един и същ изпит. Има известна разлика. Ако ти дадат външни радости, ще ти дадат вътрешни мъчнотии; ако пък ти дадат вътрешни радости, ще ти дадат външни мъчнотии. Това не може да се избегне – няма да ти дадат мъчнотии едновременно отвътре и отвън. Глупавите хора предпочитат радостите и после страданията, а умните предпочитат най-първо страданията и после радостите. Глупавите казват: „Сега да се радваме, а после да става каквото ще“, а умните казват: „Сега да става каквото ще, но накрая ще се радваме.“ Че много хора нямат ли разсъждения на мишка? Една свободна мишка си ходила по полето, дишала си чист въздух, но един ден турили пред дупката ѝ капан, който тя веднага почнала да изследва. „Има нещо в този капан – я пастърма, я нещо друго!?“ – казала си тя и се качила върху капана, без да знае, че онзи, който го е турил, бил много поучен от нея. Надзъртала оттук-оттам и най-после се хванала; не ѝ трябвало да се захваща с този капан. Та и пред вас все има по един капан. Едно приятелско предпазително предупреждение: пазете се от капаните, които са турени пред вашите врати. Отминете ги, не влизайте да изследвате какво е вътре. Не се самозаблуждавайте!

Един брат попита за вътрешните изпити.

Всичко това ще дойде по един естествен начин – ще ти дадат в живота някоя задача и това е изпит. Хване те сърцебиене, коремоболие; това са обикновени изпити. Дадат ти един милион лева и ти ги вземат; това е изпит. В състоянието, в което се намирате, какво трябва да правите, как да продължите пътя? Да видим колцина от вас са правили размишления и молитви и точно какви? Вие обичате някого, но той ви каже няколко думи, които ви нараняват. Любовта ви трябва да издържи на изпитите. Като поставят Любовта ви на изпит, тя почва да се огъва. Гледайте да се учите и да влезете в новата вълна, която ще ви повдигне по-горе, в новата фаза на Живота; инак ще повтаряте класа. Човек трябва да бъде твърд и да издържи докрай. Хората не могат да избегнат изпитите. Ако избегнеш един изпит, който Бог ти е дал, ще дойде друг. Когато човек има възвишен стремеж, възвишен идеал, за който живее, тогава той е издържлив на всички изпитания и изкушения.

Това, което сте наследили от миналите поколения и от Животинското царство, е тор и който е умен, ще му намери мястото, а който не знае и не е умен, ще се въргаля из тази каша. Когато в човека надделява животинското, лицето му почва да се изменя. Философията е в това: искайте да бъдете господари на себе си! Човек трябва да подчини низшето и оттам да вади енергии, както растението пуща корените си в почвата и вади сокове. Онази жена искаше да изкуси Йосифа и ако той беше се оплел, щеше да се свърши с него. Но той устоя на този изпит – чрез затвор изплати своята карма и така се роди изново.

COMMENTS

WORDPRESS: 0