Учителя: Лъжата е началото на всички грехове

Учителя: Лъжата е началото на всички грехове

Откъс от беседата „Духът дава живот“, държана от Учителя на днешния ден преди 91 години:Ние, съвременните хора, нямаме голяма сигурност, вследствие

Откъс от беседата „Духът дава живот“, държана от Учителя на днешния ден преди 91 години:

Ние, съвременните хора, нямаме голяма сигурност, вследствие на това се казва: „Не му мисли. Напий се малко, нашироко го удари. Ожени се, но роди деца, пък си живей с жена си както Господ дал…” – Питам сега: какво може да се добие с такава философия в света. После всичките религиозни системи, които има, какво носят в себе си? В никоя религия не трябва да се допуска убийството. Аз наричам религията – да оставим сега външния свят, да оставим държавата – има право да беси. Но тези, които вярват в Бога, поддържат религията – защо допуснаха убийството. Това не е религия, това е светска власт…

Всички велики хора са изключили насилието. Човек, който иска да прогресира, той трябва да изключи в душата си насилието. Най-първо, човек не трябва да насилва себе си…

Всички наши страдания произтичат от онзи факт, че ние се намираме в борба с разумното. Ние искаме да изменим законите на разумното и създаваме нашия свят… Какъв е онзи свят? Онзи свят е тук, на Земята. Раят е тука, на Земята. Вие не го виждате. Аз бих направил един опит с вас. Един от вас, който би ми обещал, че няма да лъже, ще го въведа в Рая. Аз ще си удържа думата, но да не казва лъжа. Ако влезе в Рая и не се откаже от лъжата, после, като го изпъдят от Рая, и след 10 хиляди години няма да се върне назад. Не е трудно да се отучат хората да лъжат. Единственото нещо в природата, с което тя сега се занимава, най-трудният въпрос е не убийството, не развратът. От всички други неща най-голяма е лъжата. Оттам започва. Лъжата е началото на всички грехове…

Вие срещате една атмосфера, която ви потиска, мъчно вие е. Страдате, няма никакви причини. Това е лъжата вътре, която ви мъчи. Страшно нещо е това. Най-голямата отрова, която в света съществува, това е лъжата… Всеки, който иска да бъде човек, той трябва да запита следното: Истината ли търся или лъжата търся? Онзи, който търси лъжата, той търси своето разрушение. Той ще деградира, никакъв успех не може да има. Та онези хора, които вървят по пътя на лъжата, това се нарича инволюция. Пътят на лъжата е път на слизане, отдалечаване от Бога. Пътят на еволюцията е път към Бога, инволюцията е излизане от Бога… Казвам: Човек по закона на еволюцията е излязъл от Бога – да научи нещо. По закона на еволюцията ще се качи пак, ще научи нещо, да покаже, че нещо е научил…

Съвременните хора така са свикнали с лъжата, че не ги е срам. Казвате: „Без лъжа не може.“ Пък аз мога сега. Всеки един от вас, ако иска да познае Истината, един човек, за да познае Истината, той не трябва да се сравнява с хората. Ти ще изнесеш пред себе си. В човека има нещо – той обича Истината. Човек за себе си знае истината, но по отношение на хората тази истина не я прилага. Лъжата е произтекла от отношенията, които имаме с хората…

Вие очаквате да дойде Христос и да ви даде живот, да ви възкреси. Но докато дойде Христос, вие трябва да работите. Тоя майстор ще дойде и ще съгради къщата, но вие трябва да донесете камъните, дърветата, гвоздеите, че като дойде този майстор, да има какво да гради…

Казвате: „Трябва да се работи.“ Трябва да се работи, съгласен съм, но не е физическата работа само. Физическата работа трябва да бъде резултат на една умствена, на една разумна работа. Този резултат е престъпление. Ние правим престъпление, че работим 8 часа на ден, от туй гледище. Човек се осъжда. Ти предизвикваш еднообразни способности, еднообразни чувства. Ако си въглищар в една рудница, влизаш ден след ден, година след година, копаеш тия въглища, изваждаш ги навън, изкарваш си прехраната и казваш – това е култура. И тия въглища ще ги изравят и ще ги изхвърлят навън. Това ние наричаме култура. Тази култура трябва да бъде признак на нещо по-високо и по-възвишено. Учените хора трябва да започнат да мислят, че те не трябва да карат своите братя в земята, но трябва да се намери един друг начин…

Всички трябва да се подчиняват на онзи разумния живот, да бъдат носители на Божественото. Ако ние имаме Любов, трябва да имаме Любов към Бога, да изпълним Неговата Воля. Но какво ще каже някоя държава, туй още не е важно. Не какво ще каже някой философ, не какво ще каже някой учен, но какво ще каже онзи порив на моята душа, който може да ме повдигне като човек и да ме избави от ноктите на смъртта. Аз трябва да изпълня тази Божия воля, за да се освободя, за да може да се освободят и окръжаващите, които грози същата опасност.

„Някой виждал ли е Господа?“ Аз да ви кажа. Никой никога не е видял Бога. Но има един начин, когато ти може да видиш Бога – когато говориш истината. Ти никога няма да видиш Бога, когато говориш лъжата…

Да виждаш истината и да знаеш, че лъжеш – няма по-голямо страдание в света. Да виждаш истината и да си един престъпник, какво ще те радва. Да виждаш истината и да си користолюбив човек, да виждаш истината и да си невежа. В съзнанието вече усещаш, че не знаеш нищо. Какво ще те ползва…

Истината – това е Бог. Бог вън от Истината не може да Го познаеш…

Абсолютно никаква лъжа – нито бяла, нито черна. Ти може да прилагаш бяла или черна лъжа, но природата не позволява ни черната, ни бялата лъжа…

Ако аз кажа една лъжа, какво ще придобия? Аз съм спрял цялото човечество в неговия развой. Спрял съм и своето развитие. Ако пък кажа една истина, подтикнал съм цялото човечество напред и съм дал възможност цялото човечество да прогресира… Здравето на човека зависи от онази абсолютна истина, която той носи в себе си. Ако искате да бъдете здрави, умни и човек с добри чувства, непременно трябва да обичате истината, да треперите за нея…

Истината ще ви освободи, ще ви даде здраво тяло, благородство на сърцето, на желанията, на мислите. Човек, който говори истината, природата спрямо него е много снизходителна. Този човек, дето и да е, като се обърне, ако е облачно време, ще стане ясно. Този човек, който обича Истината, като мине покрай планинска местност, втората година като мине, всичката местност с трева ще се покрие, извори ще излязат, той носи благословение навсякъде. Човекът на Истината не знае какво нещо е сиромашия. Сиромашията е достояние на тези, които обичат да послъгват. Сиромашията, болести, страдания, недоволство, това са все от белите лъжи… Човек трябва да дойде до онова положение – да изключи лъжата съвършено от себе си…

Ние трябва да знаем, че в нас има нещо, което е вложено: това, което наричаме ум и това, което наричаме сърце в човека. Тия двете неща, ако ги съединим и приложим Божията воля, ще дойде при нас духът и ние ще придобием всичко онова, към което се стремим. Тогава ще дойдат хората, които ще поправят света. Не се изисква много, за да се поправи светът. Сега трябват хора, които да обичат Истината, сега трябват хора, които да обичат много светлите умове. Сега трябват хора от всичките слоеве – хора, които имат благородни сърца. Не да живеят за себе си, но да живеят за Бога, да имат един Господ, на Когото да слугуват…

Духът е онова, което дава истинския живот и истинския прогрес. Положете силата си там и в него ще имате една опитност, за която никога няма да съжалявате.

COMMENTS

WORDPRESS: 0