Учителя: Като обичаш ближния си, обичаш Бога

Учителя: Като обичаш ближния си, обичаш Бога

Откъс от беседата „Ползата от краката“, държана от Учителя на днешния ден преди 85 години:Писанието казва: „Надпреварвайте се да си отдавате почит,

Откъс от беседата „Ползата от краката“, държана от Учителя на днешния ден преди 85 години:

Писанието казва: „Надпреварвайте се да си отдавате почит, да се уважавате.“ Казваш: „Защо трябва да уважавам еди-кого си?“ Него като уважаваш, ще почиташ Бога. Като обичаш ближния си, обичаш Бога. Всяко нещо в света, което направиш, Бог, Който е там, Той ще ти въздаде. Ако го обичаш, значи служиш на Бога, ако не го обичаш, значи не служиш на Бога…

Свободата именно в това седи – никога не ограничавай когото и да е. Това е доброто. Щом ограничиш в какъвто и да е смисъл, тогава ще дойде злото. Какво представлява злото в света? Ограничение. А какво е доброто? Свобода. Свободата ти е дадена да се проявиш. При доброто ти си свободен да се проявиш така, както Бог те е създал…

Та казвам сега: Новите идеи, които имате, новото учение в какво седи? Новото учение е в приложението на Божествената Любов. Приложението не e да те запитат другите хора, да ти кажат грешките, но приложението е ти сам да прилагаш Любовта и да виждаш нейните резултати. Щом отвън ти казват: „Ти това направѝ, онова направѝ“, то не е Любов. Но в Божественото, ти сам се възпитаваш. Всеки човек в Любовта сам се възпитава; и когато човек сам се възпитава, то е истинското възпитание; щом дойде другите отвън да те възпитават, никой не може да те разбере. За да поправиш нещо, ти сам трябва да го чувствуваш…

Вие сега мислите, че не сте добри. Някои са ми казвали: „Ние дойдохме тук да станем светии, пък грешници станахме“. Много се заблуждавате. Вие сега сте същински светии. Сега имате един живот с по-голяма светлина. За в бъдеще ще бъдете по-добри хора. По-рано бяхте в тъмнина и не виждахте вашите грешки, а сега ги виждате и ще ги изправите. В миналото, един певец пял веднъж в годината, не прави грешки. Сега ти си един певец и пееш арии, много сложни, ще направиш много грешки. Усвоил си да пееш. Не, че сега сте по-лоши, сега сте по-добри, но виждате вашите минали грешки.

Човек, като започне да се подига в Божествения свят, той вижда своето минало, сега стават нещата ясни. По-рано такива малки грешки не сте виждали, сега една малка грешка виждате. Запример, дойде някой човек, иска нещо много малко и вие му казвате „Нямам време!“. Замине си. Казвате си: „Защо не помогнах на този човек? Много малко трябваше, за пет пари работа“; или дойде някой при тебе, иска да му скроиш една дрешка, да му направиш една услуга, ти казваш: „Нямам време“. Ти отиваш при Бога да се молиш, и Господ ще ти каже: „И аз нямам време.“ Ти се молиш, боли те някъде крака да оздравее. Понеже тези 10 души дошли, ти не си услужил.

Ти си услужил на някой, когото обичаш, за да те похвали, да каже, че си добър. Но онези, които не ги обичаш, казваш: „Не може да търпя тази сестра“. Ако тази сестра Господ я търпи, ти защо да не я търпиш? – Господ я търпи, пък и слънцето изгрява заради нея, Господ ѝ е дал добра майка, добър баща; че Господ е толкова добър с нас…

Сега вие какво мислите? Вие като седите, едно от големите препятствия е, че много мислите за себе си. Необходимо е човек да забрави себе си, да стане слуга и да мисли за Господа. За хубавото, за туй, което дава всичките блага на хората. Помисли за всичко онова, което е хубаво и красиво…

Пазете едно нещо: Почнете да се уважавате, да виждате доброто във всички. Вие имате заложени дарби и да видите какво Бог е вложил във вас. Понеже във всеки един човек, благото, което виждате, вашето благо е благо и на другите, и тяхното благо е ваше. Всичко, което хората имат, ще бъде наше и ние каквото имаме, ще бъде общо. Божественото благо е общо за всички. Всеки носи нещо специфично хубаво, което друг не може да носи. Във всеки човек има нещо хубаво. То е вечното разнообразие. Ние сме необходими на Бога, за да се изрази Неговото разнообразие. Във всеки един човек виждаме разнообразие. Оставете всеки да се прояви…

Има една опасност в живота – така, както хората вървят – че ако на едно растение налеете гореща вода, ще му направите пакост. Някой път, ако ви се проповядва едно учение, за което не сте готови, то пресушава…

Казвам: Вярвайте, че сте добри. Престанете да мислите, че сте много лоши хора. Аз ви казвам: в България по-добри хора от вас няма. Но и по-лоши няма. Когато един човек започнат да му излизат 10 цирея, лошо ли е? Организмът му е започнал да се усилва. Че лошото е започнало да излиза. Сега във вас започнали са да излизат циреите. Чисти се организма ви. Не се плашете от циреите, от грешките си, но мислете в себе си, че сте добри. Вярвайте, че и другите хора са добри. Не само аз съм добър, но да започна да вярвам, че и другите хора са добри. Не само да убедя другите хора, че Бог живее в мене, но че Бог живее и в другите хора. Не само да вярвам, че Бог ще спаси мене, но Бог ще спаси и другите.

COMMENTS

WORDPRESS: 0