Учителя: Животът не иска само молитви, но и дела

Учителя: Животът не иска само молитви, но и дела

Откъс от беседата „Поучаваше ги“, държана от Учителя на днешния ден преди 100 години (на Рождество Христово по стар стил):Що е Истина? – Ето едно по

Откъс от беседата „Поучаваше ги“, държана от Учителя на днешния ден преди 100 години (на Рождество Христово по стар стил):

Що е Истина? – Ето едно понятие, което при сегашните условия остава недостъпно за човешките умове. Конкретно, тя може да се определи като отношение между нещата. Истината е духовно, отвлечено понятие. Тя си има свой обект – свободата. Отчасти свободата е нещо материално. Който носи Истината, всякога освобождава. Като види, че си вързан, веднага ще те развърже и ще каже: „Стани, бъди свободен!“ Тези връзки те спъват, не ти са нужни. Ако си гладен, ще те нахрани; ако си жаден, ще те напои; ако си прост, неучен, ще ти даде знания; ако си беден, ще те освободи от бедността. Който има Истината, не търпи ограничени, заробени хора…

Що е Мъдростта? И тя е нещо отвлечено, но има свой обект – светлината. Където е светлината, там е Мъдростта… Около светлината извори текат, цветя цъфтят. Който има светлина в ума си, той разбира Мъдростта, той работи с нея. Казвате, че човек трябва да бъде мъдър. Има ли той Мъдростта? Носи ли светлина в себе си? Отличителното качество на светлината е, че тя лекува всички болести, всички недъзи…. Светлината е обект на Христовото учение, на Божията Мъдрост, която носи знанието…

Питате: „Защо са болестите в света?“ – Те са възпитателно средство. Чрез тях невидимият свят изправя хората. Ако съвременните лекари съзнаваха това, те трябваше да учат своите пациенти как да живеят. Не е достатъчно да пипнеш само пулса на болния и да му дадеш някакво лекарство. Не, хвани ръката на болния и кажи: „Аз ще те лекувам, ако си готов да изправиш грешките си, да водиш чист живот.“ И след като болният обещае, че ще изправи живота си, тогава лекарят ще го лекува…

Светът, в който сега живеете, не е несъзнателен. В този свят прониква Божественото съзнание, поради което всяка ваша постъпка носи своите последствия. Че е така, самият живот ще докаже. Покажете един човек, който, като е живял порочно, да е придобил някакво благо. Не само че не се е благословил, но целият му род е изчезнал. Всички хора, всички семейства, които са водили добър, чист живот, са благословени. – Защо трябва да живеем добре? – За да придобиете истинските блага на живота, да се благословите. Доброто е основа на живота, условие за истинската култура. Без доброто няма живот, няма култура… Ето защо, като ви говоря за Бога, имам предвид същественото, реалното, което може да се опита навсякъде. Ако търсите Бога, ще Го намерите и в човека, и в животното, и в растението, и във въздуха, и във водата – навсякъде.

И тъй, обект на Мъдростта е светлината. Тя е в човешките умове. Без светлина в умовете няма разбиране…

Аз говоря за онези от вас, които имат съзнание, които разбират Великия Закон на живота. Този закон е безпощаден. Всичко, каквото правите на другите, добро или зло, ще се върне към вас. Злото ще ви измъчва, а доброто ще ви благославя…

Казвам: Само в любовта има единство. Не говоря за обикновената любов, но за любовта на трите основни принципа: Любовта, Мъдростта и Истината. Обект на Любовта е животът. Обект на Мъдростта е светлината. Обект на Истината е свободата. Тези принципи се преплитат взаимно. Да обичаш някого значи да внесеш в ума му светлина и да го освободиш от всички лоши мисли. Ако е намислил да направи някакво зло, да е готов да се откаже в името на Любовта…

Тя не е обикновено настроение или разположение. От нея се излъчва грамадна енергия, която може да разтопи нервната система на човека. Казват, че любовта е огън, който изгаря. Не, тя изгаря само това, което й се противопоставя. Тя не търпи нищо нечисто…

Казваш, че имаш Любов към Бога. Питам: Имаш ли чистотата, присъща на Любовта? Ако мислите, чувствата и постъпките ти не са чисти, нямаш Любов. От всички се изисква физическа, духовна и Божествена чистота. Чистотата обновява, преражда и подмладява човешкия организъм. Пазете се от нечистите мисли и чувства, които покварят човешката душа. Една обидна дума, казана от някого, хвърля тъмнина в съзнанието на човека. Доброто разположение е прекрасна градина с ароматни цветя и зрели плодове. Трябва ли да петниш красотата ѝ? Не хвърляй обидни думи върху човека, да не го опетниш, да не развалиш неговата градина. Пази я като своя. Това означава Любовта. Ценете чувствата на хората, както цените своите. Ако сгрешиш, не се извинявай, но се вдълбочи в себе си и там изправи грешката си. Външното извинение нищо не допринася… Пожелай да придобиеш Божествената свобода, чистота и светлина. Пожелай същото и на своя ближен. Това е учил Христос…

Ако искаш да знаеш дали Любовта действува в тебе, виж имаш ли чистота. Тя изключва всякакво користолюбие; тя премахва петната в съзнанието ви; тя подобрява вашия живот. Без свобода, светлина и чистота, животът ви не може да се изправи. Това е работа на Духа. Животът не иска само молитви, но и дела…

„И отвори устата си, та ги поучаваше.“ – На какво ги поучаваше? – Да изпълняват Божията Воля по Любов. Ако вършите всичко с Любов, вие ще бъдете чисти и светли…

„И отвори устата си.“ Тази уста е Божествена. Тя всякога говори на човека. Не сте ли слушали как Бог говори във вас? Той някога ти нашепва: Стани, иди да помогнеш на онзи страдалец… Така Бог ти говори втори, трети, четвърти път, докато най-после ти възприемеш мисълта Му и кажеш: Трябва да живея по нов начин…

Да приемем Истината, Мъдростта и Любовта в себе си! С тези думи се обръщам към вас и вярвам, че те ще проникнат във всички. Бъдете смели и не се колебайте пред Истината! Не е въпрос да се говори, но бъдете като динамо, да изпращате своята енергия в света. Да бъдем като Слънцето, което мълчаливо изпраща своята енергия на Земята. Всяка мисъл, всяко чувство и желание се развиват правилно в мълчание. Божественото работи в мълчание. То именно, преобразява и подобрява живота… Ще говорите и с хората, и с ангелите, и с Бога. – Даже с Бога. Това е много казано. – Да, с Бога ще говорите. Как ще говорим с Бога? – В мълчание. Бог е Любов. Ще гледаш звездите, Луната, Слънцето в мълчание и ще им се радваш. Това е Бог. Ще се радваш на всяко камъче, на всяко растение и животно. Това е Бог. Ще се радваш на тихия ветрец, на чистото изворче. Това е Бог…

Сега, като се върнете по домовете си, затворете своята книга и кажете: Зачерквам вече всички обиди, всички грешки на хората! Искаш да живея по нов начин. – Възможно ли е това? – Възможно е. Ще приложиш диамантена воля, но само срещу греха. Щом отиваш при Бога, никаква воля не ти е нужна…

Днес се ражда новият Христос. Той се ражда в душите, в умовете и сърцата на хората. Днес се ражда Той, и ангелите пеят и благославят. Той носи на хората свобода, светлина и чистота. Той носи Любовта – пълна и беззаветна. От този ден хората ще живеят в Любов, Мъдрост и Истина.

Днес ангелите пеят: Да бъде благословен Новият Христос, който освобождава хората от всички страдания, води ги към Бога. Той им посочва пътя към Него. Христос казва: „Никой не може да отиде при Отца, великият център на Любовта, освен чрез Мене.“ Това е новото Учение. Днес се е родил Христос.

Кажете си: Да живее Новият Христос, Който ни освобождава от всичко старо!

COMMENTS

WORDPRESS: 0