Учителя: Бог е създал света, за да прояви Любовта си чрез него

Учителя: Бог е създал света, за да прояви Любовта си чрез него

Откъс от беседата „Честното ухо“, държана от Учителя на днешния ден преди 91 години:Дошло е време, когато човек трябва да има знания и да ги прилага

Откъс от беседата „Честното ухо“, държана от Учителя на днешния ден преди 91 години:

Дошло е време, когато човек трябва да има знания и да ги прилага. Ако имаш знания, а не знаеш как да постъпваш, идват страдания. Казваш: „Човек съм, това е достатъчно“. – Кои са отличителните качества на човека? Човек е онзи, който мисли право, чувства право и постъпва право. Ще кажете, че тези качества са второстепенни, те не определят понятието „човек“ … Когато човек желае много неща, а не може да ги постигне, първо става философ, а после песимист. Значи песимизмът е философия на непостигнатите желания. В живота всичко е постижимо, но трябва да знаеш как да постъпваш…

Като сте дошли на земята, ще изучавате Любовта, Мъдростта и Истината във всичките им прояви. В Божествения свят Любовта представлява обективната страна на живота. На физическия свят Любовта е нещо невидимо и неосезаемо, а в Божествения свят тя е толкова материална, колкото материалните неща на Земята. Божествената Мъдрост определя взаимните отношения между любещите се същества. Божествената Истина определя мястото, където ще живеят любещите се.

Какви са качествата на човека, който обича? Първо, той трябва да има обект, към който да отправи обичта си. Бог е създал света, за да прояви Любовта си чрез него. Защо е необходимо това, не питай. Аз никога не питам и не мисля защо трябва да обичам някого. Обичам го, нищо повече. Какво се разбира под „обич“? Обичта и Любовта не търпят нищо користолюбиво. Защо? Защото съществото, което обичам, е създадено от Бога. Щом е така, то е свободно. Никой не може да го обсебва. Следователно ще обичам това същество, както Бог го обича. Колкото аз обичам това същество, толкова и Бог ще ме обича. И колкото мене обича Бог, толкова обича Той и това същество. Питаш: „Колко ме обича Бог?“ – Колкото и ти обичаш. Такова е отношението на Първата Причина към човека. Обичта е необходима, понеже без обич не може да има никакъв умствен напредък. Забележете, мнозина обичат талантливите, гениалните хора, а малко са, които обичат простите хора. Развитието на човека зависи от това – колко хора го обичат…

Казвам: Обичайте, понеже от вас зависи да ви обичат. Има ли нещо трудно в това – да обичаш? – „Как да обичам?“ – Най-лесно е да обичаш, както Бог обича. Ти обичаш кокошката за месцето ѝ; обичаш богатия за парите му; обичаш градинаря за плодовете; обичаш бакалина за стоката му. Друг е въпросът, ако обичаш човек, който няма нито пари, нито градина, нито стока. Все го обичаш за нещо. – „Какво печеля от тази обич?“ – Много нещо печелиш. Той е барометър, чрез който те проверяват доколко Бог те обича. Любовта на Бога е сила, която може да те направи истински човек. Ти започваш да мислиш и чувстваш правилно. Само Любовта на Бога е в състояние да отвори сърцето ти да даваш. Като видиш, че някой няма обувки, ще купиш един чифт и ще му ги подариш. В замяна на това ще получиш 10 чифта.

Без да искаш, ще получиш десетократно за това, което си направил. – „Какво ще правя тези обувки?“ – Деветте чифта ще раздадеш, а единия ще задържиш за себе си. Ако всички хора са готови да дават от това, което имат, икономическите въпроси щяха да се разрешат правилно.

Сега, ние се отдалечихме от чистата наука. Бащата казва на сина си: „Синко, трябва да учиш, да станеш богат, виден човек.“ – Това не е целта на живота. Да знаеш, това има смисъл, но да забогатяваш, това не осмисля живота.

COMMENTS

WORDPRESS: 0