Инструмент за набиране на информация чрез решаване на последователни задачи, които могат да бъдат графични, за постижения или за време.

Тест за определяне на темперамента

Тест за определяне на темперамента

Още древногръцкия лекар Хипократ разделя хората на четири основни типа характери, или темпераменти, които са тясно свързани с динамиката на психичната ...
1 / 1 Публикации