Що е Истина?

Що е Истина?

„А Пилат Му рече: и тъй, Цар ли си Ти? Исус отговори: ти право казваш, че съм Цар. Аз затова се родих, и затова дойдох на света, за да свидетелствува

„А Пилат Му рече: и тъй, Цар ли си Ти?
Исус отговори: ти право казваш, че съм Цар. Аз затова се родих, и затова дойдох на света, за да свидетелствувам за Истината. Всякой, който е от Истината, слуша гласа Ми.
Пилат Му рече: що е Истина?“

Евангелие от Йоан 18:37,38

 

Това, което стои над всяко богатство и власт, е Истината.

Това, което стои над всичко преходно, е Истината.

Това, което носи свобода на човешката душа, е Истината.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

За каква свобода можем изобщо да говорим, ако човек не познава законите, на които се подчинява цялата Вселена и самият той. Можем ли да наречем свободен онзи, който, поради непознаване на Истината, извършва определено престъпление, за което след това бива държан отговорен от неумолимите закони на Кармата? Само онзи, който е озарен от лъчите на Истината може да се възползва от своята свободна воля и с ясно съзнание да взима решения като един наистина свободен човек.

Мнозина твърдят, че Истината се раждала в спора, но това е пълна заблуда. В спора може да се роди само колективното заблуждение, което за удобство мнозина наричат „истина“.

Айнщайн казва: “Първо трябва да научите правилата на играта. И след това трябва да играете по-добре от другите.” С други думи – за да заживеем в братство и Любов и да надиграем тъмните сили, които искат да ни навредят, трябва да научим първо що е Истина и що е Любов. Защото любов без Истина не е никаква Любов.

Пример: има много родители, които толкова обичат децата си, че са готови да им осигурят целия живот дори и след като вече са големи мъже и жени, да им уреждат всички въпроси и т.н. С това ние не само не правим добро, ами и парализираме техните души и спираме тяхното развитие.

Друг пример: хора, които изкуствено чрез лекарства поддържат живота (агонията) на техни близки.

Накратко: нямаш ли Истина, колкото и да са добри намеренията ти – роб си. Роб на суеверията, на чужди внушения, на мнение, на фармацевтичната мафия.

С оглед на това, че Истината е един безбрежен океан, а също и на огромния обхват от включени теми, върху които могат да бъдат написани цели томове, бих искал да уточня, че целта на тази книга никога не е била да представи всичко, което може да се каже по въпросите. Вместо това бих искал да запаля свещта на читателите и те сами да се ориентират по най-разумен начин в океана от знание. Целта ми не е и да ви представя знанието, което ми е било дадено, като нещо, което трябва да бъде прието за чиста истина без да бъде добре обмислено преди това. Затова нека винаги помним призива на Буда:

„Не вярвай на нищо, няма значение къде си го прочел, кой ти го е казал, дори аз да съм, докато не съвпадне с твоя собствен разум и логика.“

* * *

За да бъде по-разбираема и удобна за възприемане, информацията в книгата е разпределена в 7 раздела, и както трябва да бъдат събрани седемте основни цвята, за да получим белия, така и тези 7 лъча от Истината, когато се съчетаят, ще съградят у търсещия Истината едно по-пълно разбиране за същността и смисъла на Живота, за нашата важна роля за целия Всемир и за задачите, които ни предстоят в Новата Епоха на Водолея. Всеки раздел пък включва 7 глави, всяка от тях с по 7 теми, които представят отговорите на важни въпроси в сравнително голяма пълнота. За да бъде действително полезна тази книга, желателно е да не се прескачат страници, тъй като всяка следваща глава обогатява и допълва казаното в предходната, докато накрая всички частички от пъзела се наместят и пред вас се открие една величествена картина, включваща минало, настояще и бъдеще, и всички нас, като сътворци и съработници на Бога.

Осъзнаването е като изкачване на планина – колкото по на високо достигаш, толкова по-ясна и красива картина се открива пред теб и разбираш, че нищо не е такова каквото изглежда.

Съветвам ви да приемете изложените твърдения просто като още една гледна точка – като тема за размисъл. И ако подходите непредубедено, е само въпрос на време да откриете доказателства за тяхната истинност. За мнозина те може би ще се сторят фантастични. Нека бъде така. Времето ще накара всички да повярват в изнесените тук факти. Тази книга е за малцината, които са освободили умовете си от оковите на светската религия и наука. Само те са готови да възприемат Истината без да я ограничават със своите предразсъдъци. Това имаше предвид и Христос, когато ни учеше:

„Истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно.“ (Мат 18:3)

А когато мисълта се окаже безсилна, най-добре е да оставим вътрешния глас и интуицията да ни водят, и неизбежно ще достигнем отсрещния бряг, където всяка наша стъпка във вярната посока ще придобие смисъл.

Спрямо Истината не желая да бъда нищо повече от неин служител и вестител. Да се защитава тя прекрасно може и сама. Аз самият не се имам за Посветен и съм само един Христов ученик, който желае да сподели това, което му е било открито по видими и невидими пътища.

По много от темите основното съдържание ще бъде предадено в тематични цитати, въз основа на които всеки търсещ ще може да си изгради една правилна представа по най-важните въпроси на нашето време. Тези цитати са така подбрани, че представят есенцията от стотици лекции и беседи и, ако бъдат съзнателно прочетени, обмислени и разбрани, ще ви помогнат по бърз и сигурен начин да изградите в съзнанието си един цялостен мироглед за Живота.

* * *

Учителя казва в една своя беседа:

„”Истината ще ви направи свободни.” Как? Най-първо вие ще си зададете въпроса защо сте дошли на тази Земя. Прямо, съществено ще го разрешите. Мнозина се запитват защо са дошли на Земята. Необходимо е да разрешите този въпрос.“

Защото само познаването на Истната, придобиването на Мъдростта и прилагането на Любовта ще ни помогнат да изпълним своята земна мисия и да прекрачим прага на едно красиво и светло бъдеще.

След края на земния си път един мъдрец се озовал пред портите на Рая.

– Как изживя живота си? – попитал го един от ангелите-пазители на райските порти.

– В търсене на Истината.

– Прекрасно! – похвалил го ангелът. – Разкажи ми как търсеше Истината?

– Знаех, че Мъдростта, трупана от човечеството е запазена в книгите и в религията. Затова много четях и посещавах храмовете – казал мъдрецът.

Ангелът се усмихнал.

– Много пътешествах в търсене на Истината. – продължавал мъдрецът, а ангелът благосклонно кимнал с глава.

Тук обаче, мъдрецът замълчал, сякаш нямал какво повече да каже. Лицето на ангела помръкнало.

– Нима съм постъпвал неправилно? – учудил се мъдрецът.

– Всичко дотук е добре, но не ми спомена за Любовта. – отвърнал ангелът.

– Нямах време за любов – аз търсех Истината! – гордо извикал мъдрецът.

– Там, където няма Любов, няма Истина! Голямата Истина се ражда само от голяма Любов! – изрекъл с тъга ангелът и захлопнал райските порти.

COMMENTS