Съвременните лъжеучения (част 2): New Age

Съвременните лъжеучения (част 2): New Age

„Да бъде кръстът ви препасан, и светилниците ви запалени; и вие ще приличате на ония човеци, които очакват господаря си, кога ще се върне от сватба, з

„Да бъде кръстът ви препасан, и светилниците ви запалени; и вие ще приличате на ония човеци, които очакват господаря си, кога ще се върне от сватба, за да му отворят веднага, щом дойде и почука.

Блазе на ония слуги, чийто господар ги намери будни, кога си дойде; истина ви казвам, той ще се препаше, и ще ги тури да седнат, и като пристъпи, ще им служи… Знайте и това, че, ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата.

Бъдете, прочее, и вие готови, понеже, в който час не мислите, ще дойде Син Човеческий.”

Лука 12:35-40

Движението „Ню Ейдж” (Нова Епоха) се появи в началото на миналия век като постепенно набра популярност докато се превърне в днешното си състояние – един съвременен пантеизъм (учение, което отъждествява Бога с природата), в който Всевишният е една абстракция – една съвкупност от вселенски закони, които рядко спомагат за проявата на Любов между хората.

Това движение се яви в отговор на лавинообразно нарастващото търсене на духовни познания. В наши дни все повече хора виждат, че това, което им „поднасят” съвременните религии, е крайно недостатъчно, а често и противоречащо на здравия разум. И както често се случва в историята – там, където има обществен интерес, се намесват и личните интереси: появиха се всевъзможни авторитети – духовни учители, гурута, организатори на семинари и тем подобни, за които Христос ни предупреди:

„Всяко растение, което Моят Отец Небесен не е насадил, ще се изкорени; оставете ги: те са слепи водачи на слепци; ако пък слепец слепеца води, и двамата ще паднат в ямата.“

Матей 15:13,14

Свидетели сме как вярата се превърна в мода и всеки започна да изнася своето разбиране за света като единственото вярно, в резултат на което масовото „духовно познание” стана една каша, в която малцина успяват да се ориентират и да отсеят малките частички Истина. И докато по повечето въпроси една заблуда трудно може да ни навреди сериозно, когато търсим Пътя към Бога всяко отклонение не само не ни приближава, но ни и отдалечава от желаната цел, като дори често поставя в опасност бъдещето на душата ни.

За тази опасност ни предупреждаваше и Учителя:

„Посоката на човешкия дух, както и на всеки дух във Вселената е точно определена и той трябва да върви в тази посока, защото тук са дадени възможностите и условията за развиване на неговата деятелност. Ако някой се противи на този ред на нещата, той трябва да се върне назад и да се погълне от общия център.“

 

„Аз ви посочвам път, който води в Царството Божие. Ако искате да влезете в Царството Божие, ще следвате тоя път. Ако не искате, свободни сте да мислите, да чувствате и постъпвате, както искате. Помнете: Който не иска да изпълни Божията Воля, ще бъде вън от Царството Божие. Законът е строг и безпощаден. Той още не е приложен, но един ден ще се приложи.“

 

Какво всъщност е New Age?

Тъй като всичко, което се случва на Земята, е проекция на събития и сили, който действат в свръхсетивните светове (това е изразено и от максимата на Хермес: „Каквото е горе, това е и долу.”), следва да потърсим там и вдъхновителите на този импулс. Ню Ейдж в основата си е един опит на Западните черни братства да тласнат материалистичната, консуматорска култура в нова посока – изопачената духовност. А задачата на съвременните хора е да намерят между тези две крайности Христос и да Го приеме в себе си.

За да предотвратят това, тъмните духове, вдъхновили Ню Ейдж, са си поставили следните цели:

Първо, чрез конспиративни теории дотолкова да се примеси една илюзорна реалност с действителността, че всеки опит да бъде изнесена Истината да срещне максимално съпротивление от хилядите лъжеучения и заблуди. И наистина, когато се говори открито за толкова противоречиви неща като извънземни и анунаки, рептили, ангели, атланти, слънцеяди и т.н., за човек е изключително трудно да разбере същността на живота и да постави Христос на подобаващото Му място. Така човечеството плава сред едно море от противоречиви и несъвместими идеи, които не могат да бъдат доказани или опровергани, освен чрез дълбоки размишления и най-вече в светлината на езотеричното познание. А за съжаление повечето хора изобщо не обичат да мислят дълбоко. Вместо това те предпочитат някой гуру да им „налива знанията” в главата. И са готови да приемат и повтарят дори пълни безсмислици като „ти си аз”, „аз съм ти” и т.н.

В наши дни се навъдиха стотици „Учители”, „ясновидци”, мотиватори, лектори, и други печалбари, които безскрупулно се възползват от всеобщото объркване, за да напълнят джобовете си от депресията в съвременния свят, както и от кризата с религиите, които дават все по-неадекватни отговори на най-важните въпроси. В същото време става все по-трудно за човека с духовни стремежи да отдели житото от плевелите – особено в началото всички автори звучат съвсем достоверно. И тогава търсещият неизбежно изпада в много трудна ситуация: да медитира ли, да спортува ли, да визуализира ли, да се концентрира ли или да не мисли за нищо? Или пък да черпи от почти пресъхналите извори, които са текли преди 7-8 хилядолетия на изток?

Кой в крайна сметка, е създал човека: извънземните или Бог?

И защо сме тук – за да участваме в някакъв извратен космичен експеримент или, за да бъдем част от един величествен Божествен план, целящ да ни превърне в ангели, че и много повече?

В резултат на всичко това, съзнанието е непрестанно заето с толкова много несвързани и противоречащи си мисли (които поотделно звучат достоверно и логично), че губи способността да отсъжда кое е вярно и с всяка следваща идея се оплита все по-безпомощно в този лабиринт.

В същото време тези злонамерени към човечеството духовни Същества, вдъхновяващи повечето Ню Ейдж автори, се опитват всячески да прехвърлят всички представи за духовните светове към материалните. Те дотолкова изопачават всички Свещени Писания на народите, думите на пророците и дори археологическите находки, че всичко според тях води до някакви тотално нереалистични възгледи, представящи например хората като деца на извънземните, и твърдящи, че животът е бил донесен на Земята с летящи чинии. В това няма и грам истина. Според Езотеричната Традиция, Животът е дошъл чрез „сгъстяване” на материята, като първоначално душите са живели в по-фини тела и постепенно са се „материализирали” до физическия си облик. Постепенно сме преминали през фази, които откъм плътността на материята можем да уподобим на мекотелите, хрущялните животни и т.н., докато се сдобием с твърдия костен скелет, който днес приемаме за даденост. И всичко това, без да са ни били нужни совалки и извънземни.

Хубав пример за дейността на тези среди е популярното тълкуване на стенописите в църквата в с. Добърско „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат” и безумното твърдение, че Исус Христос не е изобразен в своята аура, ами като извънземен, идващ на Земята с ракета. О, sancta simplicitas! О, свещена простота!

От духовна гледна точка пък основен проблем се явява фактът, че в това движение ръководните функции на Бога се приписват на човека – подхранва се самолюбието, своеволието, незачитането на Божията Воля и идеята, че ако следваме определени Вселенски Закони, които не са обвързани с морал и доброта, ние пак ще получаваме каквото си пожелаем. Примери са филма „Тайната”, книгите „Поискай и ще ти бъде дадено”, „Подсъзнанието може всичко” и т.н. Действително подобни практики може и да дават резултати – например човек може да привлече определена сума пари или друга придобивка, но тъй като тя ще дойде по един неправомерен път, незаслужено, ще се наложи в бъдеще (а често и в самото настояще) да плати с лихвите за нея. Например с разклатено здраве или злополука. Нека всеки, който търси пряк път към щастието, да го има предвид. А още и думите на Учителя:

„Човек не е дошъл на Земята, за да бъде щастлив, но да се учи. При сегашната степен на развитие, щастието не може да се намери на земята. То е за в бъдеще. Човек трябва да приготви условията за придобиване на щастието в бъдеще.”

От една страна Ню ейдж е бизнес за милиони, а от друга (по-важна и опасна), ни води към една помрачена духовност, както и повърхностно световно обединение, което и с успех ще се използва за налагането на Новия световен ред.

На тези популярни възгледи им липсва както дълбочина, така и разбиране за духовните светове, което може да бъде открито единствено чрез Посветените, които са в пряка връзка с тези светове. Много от гурутата ни учат да търсим спасение и добри условия само за себе си, а другите нека се спасяват както могат. Ню ейдж ни отдалечава от идеята, че всеки е дошъл на Земята с важна мисия, и тя е тясно свързана с мисиите на нашите братя и сестри – ако те се провалят, проваляме се и ние. Проваляме и нашите ангели-хранители, които напредват или изостават заедно с човека, с когото са свързани:

„Съдбата, която се разиграва между антропософи (в дадения пример под „антропософ“ се разбира всеки човек, стремящ се към правилно духовно развитие и проявление на Божествените принципи. – бел. авт.) и неантропософи, хвърля своето отражение и в света на ангелите. Това довежда до разделяне на духовете в света на ангелите. Ангелът, който придружава антропософа до следващата инкарнация, се научава още по-дълбоко да навлиза в духовните светове, отколкото е могъл преди. А ангелът принадлежащ към другия, който изобщо не се интересува, потъва надолу.“

Рудолф Щайнер

Затова е важно да запазим своето ясно, будно съзнание, вместо да живеем в илюзии за внезапно решение на проблемите от днес за утре или как ще се пренесем на Небето и ще живеем сред ангелите, без да сме си научили първо уроците като хора.

Друга деструктивна идея е, че човечеството, щом унищожи тази планета, ще може да се пресели на друго от околните небесни тела и там да намери подходящи условия за живот. Тя е толкова безумна, че дори сляпата наука лесно я опровергава, но пък за мнозина се оказва идеален повод да продължат с консуматорския си живот и дава добро оправдание за това, което колективно причиняваме на Майката Земя.

* * *

Основен похват на всички ню ейдж учения е, че малки дози Истина (обикновено всеизвестна) се използват като ракета-носител за големи и опасни лъжи. В следващите две публикации ще бъдат разгледани част от тях, а останалите, на принципа на аналогията, вярвам ще станат още по-очевидни за мислещия читател.

Според мен основното послание, което носят повечето лъжеучители, ченълинги, а също и цялото Ню ейдж движение е:

„Не се притеснявайте, всичко е наред, най-трудното мина, може вече спокойно да спите, пък проблемите сами ще се решат от самосебе си след еди-коя си дата/година…”

И наблюдавам едно масово заспиване. Вместо будността, която е най-важното качество за нашата епоха, те внушават едно чувство за привидна сигурност. А в същото време ни фокусират вниманието върху съвсем неверни и безсмислени неща като „опасността” от рептили, извънземни, глобално затопляне и тем подобни щуротии. В тези времена е от огромно значение да знаем, че всъщност единственият наш враг, който заслужава да воюваме срещу него, са именно тези духове, които ни подтикват към най-различни нечестиви деяния.

Заедно с това, цялото Ню ейдж движение с всички сили опитва да отклони душите от разбирането за Христос и най-вече за очакваното му Второ Пришествие в етерно тяло, видимо за все повече хора чрез тепърва развиващото се етерно ясновиждане, за което много са говорили Учителя и Щайнер, а аз съм синтезирал най-важното тук.

Не е случайно, че всички „гости“, които идват на медиумите и ченълингите, и се представят за Дева Мария, за Христос, за Учителя, за Арх. Михаил и различни светии и посветени от миналото, масово проповядват лъжата, че Христос е един от многото Учители, но рядко говорят за важните неща на нашата епоха. За съжаление малцина осъзнават колко привидна е тази внушавана сигурност, защото всъщност няма ни най-малко основание точно сега да си мислим, че нещата тепърва ще стават по-розови. Не и в близкото бъдеще. Не и без нашето дейно участие. Всеки преход към нова и по-духовна епоха е съпътстван с изпит, за да се разбере дали сме готови за нея.

Нас обаче упорито много „Учители“ ни лъжат, че вече сме минали през „Последните дни” и неусетно сме влезли (или всеки момент ще влезем) в епохата на Любовта, в която от нас не се очаква нищо повече от това да рецитираме „Бог е Любов”, „да си повишаваме вибрациите”, „да бъдем себе си” и да чакаме телата ни от само себе си „да се преобразуват на клетъчно ниво” след „квантовия преход“ – все абстрактни понятия, които не изискват от нас по никакъв начин да поемем инициативата или да правим нещо по-различно от досега. Може би затова се възприемат толкова добре от мнозинството, а шепата хора, които се опитваме да покажем, че Пътят, по който върви човечеството, води към пропастта, биваме приемани с насмешка. Досущ като Ной, представящ алегорично будните души в края на атлантската епоха, осъзнаващи какво предстои да се случи, и поели на изток към Европа, Азия и Африка, за да съградят една нова култура, и да се откъснат от упадъка, който се е ширил навред в онези времена. Днес обаче Ноевият Ковчег – Корабът на Спасението – е друг и материалите, от които можем да го съградим са Любовта, Мъдростта, и Истината. И преди всичко да се обединим, вместо всеки да си строи лодка само за своето спасение, на която Христос никога не би се качил.

Няма да намерим Спасителя и при очаквания от мнозина „квантов скок“, след който хората, както си живеят постарому (ядат, пият, грешат), една сутрин ще се събудят и вече ще е дошло Царството Божие на Земята, а у тях ще се пробудят неподозирани сили и дарби. Да не говорим, че мнозина дори съвсем сериозно проповядват безумия от рода на следния действителен цитат:

„От тази година никой никого няма да може да излъже, защото всеки ще знае истината. В политиката ще има кардинални промени, народът ще вземе силата в ръцете си. Ще изчезнат партиите, които няма да се съобразяват с народа. Промените тръгнаха на енергийно ниво от 2012, но сега ще има видими неща.”

Будни бъдете. Защото остават броени години всеки от нас да заеме мястото – със или против Христа. Затова ни бе дадена свободната воля – да се учим да я използваме разумно. Да отстояваме Истината или да воюваме срещу нея.

* * *

В заключение бих искал да отбележа, че всичко, което описах дотук, и това, което предстои да напиша, не е лошо само по себе си, дори напротив. То е допуснато свише и е тук за да ни научи да отсяваме доброто от злото, истината от лъжата, лъжеучителите от Божите пратеници като Учителя, Рудолф Щайнер и Ванга. Защото в нашата епоха задачата пред всеки човек е да развие своя интелект и сам да направи взаимовръзките между привидно несвързани факти, за да нареди пъзела в съзнанието си по въпроси като: „Има ли Бог? Откъде идвам? Защо съм тук? Накъде отивам?“.

В своите публикации споделям единствено моето мнение по много от най-належащите въпроси за съвремието, но нека се има предвид, че (независимо какви Същества стоят зад мен и около мен), това е просто още една гледна точка, като не призовавам никого да я приема без да я е осмислил в дълбочина.

Дори и Самият Христос не дойде за да ни каже „Трябва да правите задължително това, което Аз ви казвам.“ Напротив, Той смирено и мъдро ни учеше:

„Ако Ме любите, опазете моите заповеди.“ (Йоан 14:15)

Живеем във времена, в които всяка човешка душа трябва да избере оттук насетне по кой път да продължи – вдясно към Христос към Царството Божие, или вляво подир падналите духове, които могат да го отведат само на едно място – по дяволите – и да го използват за своите частни, егоистични и зли цели.

Ала за да последваме Христа, първо трябва да придобием знание, да се докоснем до Истината. Само Истината ще ни направи свободни. А Тя никога не идва наготово, защото не би имало никаква полза за ученика, ако Учителят му решава задачите, с които той и сам би могъл да се справи.

Колкото и разни мъдро-говорещи самозвани „Учители“ и да ни убеждават в противното, не можем и да си купим духовност. Можем единствено да я открием сами, да покажем, че сме достойни за нея, да положим усилия. А когато ученикът е готов, Учителят сам ще го намери и ще му преподаде това, което е му е необходимо, за да направи следващата крачка. А ако чакаме някой гуру да дойде и да ни налее цялото знание в главите; да ни даде режим час по час какво да правим, и от нас да не се иска да мислим и да вземаме решения, ние бихме били досущ като роботи, лишени от разум…

Съмнявам се, че Бог би желал точно това от нас.

 

Следваща част от поредицата:

Съвременните лъжеучения (част 3): Медиуми, ченълинги и диктовки

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar
    Вики 4 години

    Благодря за хубавите думи. Според мен много от нещата които са популярни сега като закон за привличането, визуализации, утвърждения и т. Н идават от Бог и се преиначават от хората. Смятам че можем да ги ползваме разумно и най вече да не забравме, че всичко придобито материлно е преходно.