Съвременните лъжеучения (част 3): Медиуми, ченълинги и диктовки

Съвременните лъжеучения (част 3): Медиуми, ченълинги и диктовки

„Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха в света.” Матей 7:15  „А То

„Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха в света.”

Матей 7:15

 

„А Той рече: пазете се, да се не прелъстите; защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки, че съм Аз, и че времето приближи. Не ходете, прочее, подире им.”

Лука 21:8

 

Тъй като в наши дни е от огромна важност въпросът за правилното разбиране на ченълингите и съществата, които ги инспирират, споделям мнението на Посветените, които отново са единодушни и ни помагат да отсеем „житото от плевелите“ и да не попадаме в капаните на тъмните духове, проявяващи се чрез хора като Лий Каръл, Сал Ракели, Татяна Микушинам, Диана Мечкова и други нещастни жертви на враговете на човечеството.

Учителя ни учи:

„Ще кажете, че се разговаряте с духовете. И аз се разговарям с тях, при това аз не се нуждая от медиуми. Направо се разговарям с духовете. Мнозина мислят, че като се разговарят с духовете, всичко казано от тях е повече от чиста монета. Те не подозират, че и в другия свят има толкова нечистота, колкото и на Земята. И там има лъжи и заблуждения, както и тук. Там може да се оплетеш много по-лесно. За да се справите с тези лъжи и примки, трябва да имате прозорлив и схватлив ум… Знаете ли, че и духовете са като вас, но с по-ефирни тела, те разполагат с по-големи възможности от тези, с които вие разполагате. Като се отегчат от нещо, те започват да се занимават с хората на Земята – шегуват се с тях, разказват им различни измислици, подиграват се с тях.”

 

„Като ученици имайте предвид следното нещо: Никога висшите духове няма да слязат до вашия уровен да се занимават с вашия език. Затова всеки ученик през свободното си време трябва да проучва символите, които представят езика на духовете. Ние употребяваме символите, защото те са елементи на окултния език, с който си служат посветените и възвишени духове.”

 

„У някои са се загнездили такива духове от астралния свят и почват да ви шушукат: вас знание не ви трябва. Не, не. С тия астралци, невежи, профани духове, не искаме да се занимаваме. Ние знаем повече от тях. Нямаме нужда от техните съвети. Нека си държат знанието за себе си. Те казват: „Знание не ни трябва”. Ее, какво ни трябва? Да ядем, да пием, да се обличаме, да се караме, да се женим, да се парясваме (напускаме) или развеждаме, да колим животните, статии да пишем във вестниците, да се осъждаме, религии да правим… Техните права и техните съвети не искаме. Това са все астрални влияния. Това не са проявления на Божията Мъдрост.”

 

„Сега, като правят спиритически сеанси, хората казват, че се явил архангел Михаил, или архангел Гавраил. Те не подозират даже, че ако наистина би дошъл някой от тях, те щяха да се прострат на земята. Това, което те са видели, е било някаква сянка от архангел Михаил или Гавраил. Като знаете това, не се лъжете. Явила се е някаква сянка като вас, някакъв човек и вие си мислите, че това са някакви ангели. Архангел Михаил няма да дойде да си играе с вас. Така не се изучава духовният свят.”

 

„Учителя и посветените от Бялото Братство нямат нужда от посредници, за да се явяват на хората или на учениците. Учителя и посветените от Бялото Братство са господари на материята и могат да стават видими и невидими при свое желание, посред бял ден, при най-силна слънчева светлина. За тях не е необходима тъмна стая и липса на светлина, защото тяхната светлина е по-голяма от светлината на Слънцето.”

* * *

Влад Пашов:

„Има много същества, които живеят на физическо поле, без да имат физическо тяло и те са именно, които се виждат от някои и които им говорят, като им разкриват неща, които са скрити за обикновения човешки поглед. Но това не са възвишени духовни същества, които могат да внесат промяна в тяхното съзнание и да предизвикат в него дълбоки преживявания.”

 

„При влизане в контакт с Невидимия свят, човек преди всичко трябва да е станал господар на себе си, на всички сили, които функционират в неговото тяло, за да може да се справи след това с космичните течения, които текат в Природата. Затова първата задача на оня, който иска да влезе във връзка с Невидимия свят, е да добие власт и контрол на силите в себе си, а оттам ще знае вече да владее и силите, които функционират в Природата. Това подразбира човек да е развил в себе си възвишените Божествени добродетели и да е подчинил всичките отрицателни сили в себе си на разумната воля. Онзи, който не е направил това, той е роб и играчка на тъмните сили и не е техен господар… В духовния свят всеки сам трябва да освети нещата, за да ги види. Всеки сам трябва да стане проводник на Божествената светлина, за да види… А сега какво наблюдаваме? Всички тези или по-голяма част, които минават за ясновидци, сами са лишени от светлина в живота си. Те не знаят какво ги чака за утрешния ден, а говорят на хората за далечни бъднини. Това не са ясновидци в този смисъл, в който говоря, а това са, както казах по-горе, отворени врати за духовете, които си играят с тях. Да виждаш духове, да виждаш цветове, да виждаш и други неща от обективния свят, това още не е ясновидство… На много места ще срещнете в беседите Учителя да казва: „Обикновено духовете, които се явяват по сеансите, са невежи и с голямо мнение за себе си. И затова обикновено се представят за големи величия“. Но ние знаем как дойде Учителя в света. Той дойде инкогнито. Този същият закон се отнася и за явяването на светлите духове. Ако някой път, това е изключителен случай, някой от Белите Братя се реши да се яви на някой сеанс, той никога няма да каже кой е, той само ще си даде съвета… Учителя казва в една от лекциите на общия клас втората година, че ще се яви на ученика, когато последният има истинска и неотложна нужда от него. А така да се явява Учителя, за да удовлетвори празното любопитство на хората, това няма да го направи, или да даде наряди и задачи, когато още не сме изпълнили тези, които са дадени в лекциите.”

 

„От незапомнени времена хората са препоръчвали различни методи за влизане във връзка с Невидимия свят, който ни обкръжава. Но не е въпрос човек само да влезе във връзка с този свят, той трябва да знае с кои области от него влиза във връзка. Защото той не е така еднороден, но е свят на голямо разнообразие. В различните му области живеят същества на различна степен на развитие, едни от които са добре разположени към човека, а други са враждебно настроени към него.”

* * *

В книгата „Истината за Ванга” от нейната племенница Красимира Стоянова четем:

„Сега идват много хора, дето се представят, че комуникират с извънземни. И до един смятат, че Бог ги е дарил, а не си дават сметка, че това не става така. Никой нищо не ти дава ей така. Ходи си човекът по белия свят, греши, робува на страсти и пороци, не изпълнява Божите заповеди, дори не вярва в Бога, а Той изведнъж – хоп, и му дава небесен дар. Така „изведнъж” дава само Сатаната. Неговите „дарове” са временни, само докато душата на човек се съблазни, докато се възгордее, че е нещо по-особено от другите. Този човек сам се осъжда на страдание. Да бяха тези хора отворили житиета на светиите, щяха да видят каква вяра, колко години страдания и изпитания са нужни, колко време покаяние, пост и молитва са необходими, та човек да очисти душата си и да стане готов да приеме Божията милост като небесен дар – било то лечителство, ясновидство, пророкуване… За съжаление българинът е податлив на сатанински внушения. Тези същества, с които общува, са единствено рожби на дявола и не идват отдалече, а са си тук, около нас, или идват от поднебесното царство, което се обитава от Сатаната и неговите слуги… Нима така изглеждат Божите пратеници и нима им е нужно да въздействат на хората, като ги плашат с чукане, тракане, преместване на предмети? Така прави само Сатаната, защото той подчинява чрез принуда. Божите пратеници въздействат върху душата на човека, като му носят усещане за много красота, радост, извисеност, доброта и любов.”

* * *

Ще се радвам, ако всички братя и сестри, до които стигне тази публикация, просто имат предвид думите ми, когато отново попаднат на подобен материал. И да опитат да четат между редовете. Или – ако преценят – изобщо да не четат материали със съмнителен произход.

Наясно съм, че една нова и чужда идея се приема изключително трудно, когато вече имаме изградено мнение, затова ще разбера всеки, който си каже „глупости, заблуждава се момчето“. Чувам го редовно, така че си е в реда на нещата и няма да ме изненада никак 🙂

Накратко, ако мога да опиша ситуацията в няколко думи, те биха били:

Съвременните ченълинги, които се тиражират масово из интернет са дело на тъмни и изостанали духове, които влизат в контакт с хора, които не могат да различат черното от бялото.

Чел съм части от тях и съм изумен от лъжите, които се прокарват в най-различни направления и то от името на Бог, Христос, Бялото Братство, Учителя, Арх. Михаил и т.н… Интересно е да отбележим, че почти всички от тях тотално омаловажават основната роля на Христос за еволюцията на човечеството и отдалечават търсещите Истината от Онзи, Който ни учеше:

„Аз съм Пътят, и Истината, и Животът; и никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“ (Йоан 14:6)

И още:

„Който не е с Мене, той е против Мен; и който не събира заедно с Мене, той разпилява.“ (Лука 11:23)

В същото време ни убеждават масово как всичко е наред и как на Земята текат чудодейни преобразувания, след които плавно всичко си идва по местата, като Светлите сили едва ли не вече са спечелили всички битки, а от нас остава само да отпразнуваме победата.

Достатъчно е обаче да се огледаме наоколо с будно съзнание, за да видим, че положението е коренно различно. Предстоят изпитания и трудности за цялото човечество, за които обаче тъмната ложа няма никакво желание да сме подготвени и да ги посрещнем с Вяра, знание и разбиране. Те биха се радвали да заварят едно отчаяно човечество, което е готово да се подчини на всеки, който измамно му предложи някакво спасение за тялото, макар и за сметка душата…

Убеждават ни още как за някакъв супер кратък период от време телата ни ще се е преобразуват и ще светнем, ще се възнесем или Бог знае какво още … всичко това са откровени глупости и всеки, който е живял поне малко на тази планета е наясно, че тези неща не се случват от днес за утре, а природата си служи с много по-дълги периоди от време, защото за нея хилядите години са като миг и много по-важен е крайният резултат, отколкото неговата скоропостижност.

И не само това, ами в канализираните послания често биват намесвани и извънземни цивилизации, които нямат нищо общо с еволюцията на Земята. Както знаем Бог ни е дал свободна воля и никой външен натрапник не може да се меси в нашето развитие без Негово позволение. Специално съм разгледал тази тема тук.

Който и подобен материал да хванете, както аз ще направя в следващите редове, ако го четете с будно съзнание ще видите много бързо как между общоприетите истини се прокарват лъжи, които за съжаление повечето хора не могат да видят… Нека ние не бъдем едни от тях.

За да не говоря с абстракции, а да онагледя написаното дотук с конкретни примери, ще разгледам съвсем накратко няколко цитата от една прехвалена нашенска авторка и проводник на ченълинги, чието име в случая е без значение. Нямам нищо конкретно против въпросната дама и просто тя попадна пред очите ми, но думите ми се отнасят и за всеки друг избран от вас „каналджия“. Честно казано не съм чел книгите ѝ, затова не мога да се изказвам за цялото ѝ творчество, но и не мисля, че е необходимо – нито за мен, нито за читателите на този сайт, които вярвам са достатъчно будни и интелигентни хора.

Тук само ще посоча няколко цитата, които намерих в интернет, представени като „послания, дадени от Твореца“, и за които няма сила, която може да ме убеди, че са дело на светли братя. Ако греша, нека Бог ме съди.

„Вашата страна ще бъде една просперираща държава със силно развито производство на различни суровини от небето, въздуха и водата. Тоест вие ще внедрявате първи тези постижения на съвременните технологии, които ще спасят Земята и ще покажат на другите страни как може да излязат от задънената улица на своята икономика, така че да са в съзвучие с нашите замисли за тях. Във вашите учени има неподозиран капацитет, защото във вашата страна много по-лесно се осъществява тази небесна връзка между нас и вас. А нали знаете, че вашите човешки научни открития винаги се нуждаят и от нашата намеса, когато сте в задънена улица или ви лисва свързващото звено или основната идея-мисъл, която сглобява пъзела. Няма унищожение за вас, а просперитет и признание от всички нации.“

Моето мнение: Истинските Учители като Петър Дънов и Рудолф Щайнер са единодушни, че от славянските народи (и особено от българите) се очаква духовен подем, че нашия народ трябва не да бъде най-богат и най-технологичен, а да приложи идеята за Братството и да даде пример на останалите с настъпването на Новата културна епоха. А г-жа Мечкова ни убеждава в точно обратното – как имаме огромен потенциал за всичко останало и ни вдъхновява да се фокусираме върху техническия прогрес.

„Благодари преди всичко на Дева Мария, която първа се свърза с теб. И ето че след няколко години израстване и допълнително изчистване стана възможно и Аз (в този ченълинг се визира Самият Господ Бог – бел. авт.) да посетя човешкия ти храм. Но Девата стои до мен и пропуска до теб толкова от моята мощна изгаряща изначална Светлина, колкото можеш да понесеш и издържиш.“

Тук просто останах без думи и дори не знам какво да кажа. Тези думи представят Бог като някакво ограничено същество, за което има невъзможни неща, и е зависимо от определено Свое дете. Тотален абсурд.

„Въпрос от авторката: Мили Творецо, а какво ще се случи с глобалното затопляне? Можеш ли да го спреш и да ни помогнеш? Молим те сърдечно!
Отговор от „Бог“: Та аз вече го правя и това ще се почувства до няколко години, когато отново ще се възстановят старите параметри на изместените водни течения и разместените въздушни коридори над някои от областите на Земята.“

Чудно ми е как това се вписва с идеята за Свободната воля, ако за нещата, които човечеството само си причинява, Бог „търчи след нас“ и оправя поразиите, без да си изправяме погрешките? Ще ви кажа как: За мен горния цитат казва само едно – „Правете каквото искате, унищожавайте Майката природата, убивайте се един друг, а Аз ще оправям всеки път нещата, за да можете вие да сте спокойни и да си продължавате смело напред, все по-уверено, че сте в правия път.“

Да не говорим, че цялата идея за глобалното затопляне е една доказано голяма лъжа, за която съм писал тук, и ако нейният „Бог“ не го знае, това никак не говори добре за него.

И все пак, със или без глобално затопляне, неведнъж съм изказвал мнението, че ако човечеството продължава да замърсява и разрушава, е въпрос на (малко) време да бъде пометено от Природата…

* * *

Бих искал тук да споделя и още един красноречив пример, илюстриращ какви безумния се разпространяват чрез хората, извършващи ченълинг.

В диктовка на Татяна Микушина от 6 март 2005г., за която тя твърди, че чрез нея говори не кой да е, а „Присъствието на Единния”, Самият Бог ни казва:

„Точно както на вас ви е трудно да разберете съществуването на висшите планове на Битието на това мироздание, точно така и на Мен ми е трудно да осъзная проблемите на вашия плътен свят.”

И се питам: Що за Творец е творецът, който не може да разбере творението си?

Какво бихте помислили за часовникар, който може да направи един часовник от най-обикновени парчета желязо (или дори от нищото), а после ви каже: „Трудно ми е да разбера как работи той.”?

* * *

В заключение  споделям едно писмо от Учителя, което чудесно обобщава всичко казано дотук:

Любезни г-н Ватев,

Получих вашето писмо. Аз ви питам: Имате ли дълбоко желание да намерите Истината и да служите на Господа, както Той иска? Имайте предвид, че Господ не е човек. Той се от злато не изкушава. Мислите ли вие, че всичко, каквото се говори и каквото се пише на спиритическите сеанси, е от Духа на чистата Истина. Трябва ли вие да слушате всеки дух и да ставате проводници на чужди лъжи. Светът е пълен с лъжливи духове, и ако някой отвори ума си за гостоприемството тяхно, те ще му кажат много чужди неща, за да го удивят, да оглупеят, но не и да го повдигнат и просветят. Ти сам знаеш, че много от нещата, които са ти казани, са лъжливи и неверни. Твоята душа усеща това, но твоят ум, който обича тщеславието, иска да те заблуди. Ти искаш да си образ и подобие на Господа. Това е право, дадено на всеки човек, който слуша Истината. Но преди да добиеш това, ти трябва да станеш носител на Истината, изпълнител на Правдата и образ на Любовта и да търсиш не своята слава, но Славата Божия. Човек може да излъже себе си, може да излъже хората, но никога Бога. Сега вие се надхитряте. На едното говори Майката Господня, на други – Христос. Е, моля ви, как ще оправдаете факта, когато двата тези духове се карат помежду си? Дали в светлото чисто небе пречистите духове са се опълчили един срещу друг? Плодът показва дървото и делата на човека.

Предупреждавам ви всинца, да пазите свято името Божие. Бог не е Бог на немирствата, на завист, на крамоли. Той е Бог на Вечна Благост и Милост. На лъжата каквото име да й се тури, тя е все лъжа. Не е важна само формата, важно е и съдържанието. Божието благословение, Господните дарби не се купуват… Ти трябва да се заемеш повече да четеш и да размишляваш, а не да чакаш на духовете да те учат. И когато дойдеш до едно положително, вътрешно знание, тогава да изказваш това, което знаеш. Знайте, че Небето сега всинца ви претегля и когато се определи тежестта ви и изпита сърцето ви, тогаз ще ви се дадат нужните упътвания, по които може да добиете истинското знание и Мъдрост. Сега вие сте деца и трябва да пораснете по ум и мярката Христова, защото само Отец е, Който учи и дава знание.

Сега Неговият Дух е носител на всяка Мъдрост и знание. Само Отец знае пътищата на всичко и когато Той благославя, Той знае как да предава знанието, да не заблуждава никой. Отец е виделина и в Него няма тъмнина. Очистете сърцата си. Свети бъдете, защото Отец е свят.

Ваш П. К. Дънов

София, 25. IV. 1906 г.

Поредицата за съвременните лъжеучения продължава в следващата публикация, където са изобличени още много от лъжите, с които падналите ангели искат да ни оплетат чрез съвременните гурута и „Учители“ >>

COMMENTS

WORDPRESS: 0