Учителя: Само силният обича

Учителя: Само силният обича

Откъс от беседата „С ключ и без ключ“, държана от Учителя на днешния ден преди 82 години:Кой трябва да обича: слабият или силният? – Слабият не мо

Откъс от беседата „С ключ и без ключ“, държана от Учителя на днешния ден преди 82 години:

Кой трябва да обича: слабият или силният? – Слабият не може да обича. Само силният обича.

Кой трябва да работи: слабият или силният? – Силният.

Кой трябва да прави благодеяние: богатият или бедният? – Богатият.

Кой трябва да се учи: невежата или ученият? – Невежата. Той трябва да намери учен, да го учи. Лошият е невежа, добрият е учен. Ако си невежа, т. е. лош, ще намериш един добър човек да те учи…

Женените ще влязат в Божественото училище, там да учат. Ще седнат един до друг и ще слушат какво им се преподава. Няма да се гледат в очите, но ще учат. Те ще гледат само Бога и Него ще следват. Рече ли жената да гледа мъжа в очите, и мъжът – жената, работата им остава назад. Грешката на всеки човек се заключава в това, че когото срещне на пътя си, все в очите го гледа. Бъди сляп за хората, а с отворени очи за Господа…

По какво се отличава човекът, в когото Любовта живее? Той гори, без да изгаря – такъв е огънят на Любовта. Който гори и изгаря, не живее в Любовта. Този огън се отличава от свещения огън на Любовта. Всички противоречия в живота се дължат на огъня, който всичко изгаря. Добрият живот, който търсите, ще дойде от огъня на Любовта. В него се крие истинският живот. В този огън хората се познават помежду си…

На онзи, който живее в Божествения свят, лицето никога не се изменя. И в него стават промени, но не в основните черти. Светлината на лицето му никога не се изменя. На любящия човек краката никога не отслабват. Той никога не обеднява, никога не се озлобява. Той не се страхува от нищо. Дето има страх, там е безлюбието. – „Как да се освободя от вътрешния страх?“ – Извади безверието, безнадеждието и безлюбието вън от себе си и внеси вярата, надеждата и Любовта в себе си…

Едно се иска от вас – да обичате Бога. В това се крие разрешаването на всички въпроси. Без Любов към Бога всички врати са затворени. Любовта към Бога е закон на Цялото. Като обичаш Бога, ти ще се справиш с недоволството и недоразуменията в своя живот. Дето минеш, пътят ти ще бъде отворен…

Светът ще се оправи само с една дума: люби! Възлюбете се един друг. Като възлюбиш ближния си, ще го поставиш на своя стол и ще започнеш да му служиш. После той ще те постави на своя стол и ще започне да ти служи. Той ще ти служи, и ти ще му служиш – взаимно ще си служите. Той ще ти дава предпочитание, и ти ще му отговаряш със същото. Надпреварвайте се в отдаване почит един на друг. Това прави Любовта. Ние не искаме да ни отдават предпочитание; искаме да отдаваме почит на другите. Ако очакваш да ти отдават почит, ти вървиш по законите на света, отдето идат всички противоречия.

Без Любов нищо не става. Без Любовта ти си вън от Бога. За да предпочиташ другия, ти трябва да живееш в Бога, да бъдеш богат човек. И тогава, каквото и да даваш, ще се благослови. Направете опит, да проверите истинността на моите думи.

Апостол Павел казва: „Ако дам живота си на изгаряне, а Любов нямам, нищо не съм.“ Всичко, което правиш без Любов, нищо не струва…

Да обичам някого, това значи, да не го подозирам в нищо, да съм готов на всички жертви за него. – Обичаш ли ме? – Първо обичам Бога с всичкото си сърце и, като изляза от тази любов, аз я отправям към всички живи същества. Да гледаме на всичко, както Бог гледа. Това значи, че съм излязъл от Бога…

Който не обича Бога, никого не може да обича. Това е мярка. Дойде някой и ми казва, че Бога не обича, но мене обича. Този човек да си върви, отдето е дошъл…

Разбирайте се като братя, защото всички сме излезли от Бога. Ние се различаваме само по съзнанието си. Който е излязъл по-рано от Бога, той е извървял по-дълъг път. Че някой извървял хиляда километра, а друг – по-малко, това нищо не значи. След време вие ще бъдете там, дето съм аз днес. Важно е да се извърви този път. Светът сега се изменя, и аз уча. Това, което науча, си остава за мене. Това, което вие научите, си остава за вас. Един ден, като се върнем при Бога, ще се съберем заедно и всеки ще донесе своята опитност. Тогава ще ни се дадат много блага. Аз не мога да имам вашата опитност, нито вие – моята. Всеки ще разбере Любовта по специфичен начин.

COMMENTS

WORDPRESS: 1
 • comment-avatar
  Кремена 3 години

  Всичко е ОПИТНОСТ!
  Явно целта е НЕ сбор от еднаква информация, а сбор от множество такива!
  За това сме различни и събираме различни опитности, с различно дълготраене и вибрации!

  Тези преди нас са знаели и можели повече!
  Имало е няколко пъти „рестарт“ като гледам, следващият няма да ни се размине, изглежда дори, че и той е в програмата, като вероятност.
  Ето, Дънов го е казал много точно:

  „Светът сега се изменя, и аз уча. Това, което науча, си остава за мене. Това, което вие научите, си остава за вас. Един ден, като се върнем при Бога, ще се съберем заедно и всеки ще донесе своята опитност. Тогава ще ни се дадат много блага. Аз не мога да имам вашата опитност, нито вие – моята. Всеки ще разбере Любовта по специфичен начин.“

  Точно така е!
  Всеки си има мисия и колкото и неприятен или приятен да ни е – всички сме скачени съдове и щом сме тук, значи има смисъл да е така.
  Да се отнасяме отговорно към този факт.