Рудолф Щайнер за влиянието на алкохола

Рудолф Щайнер за влиянието на алкохола

„Имало е епохи в историята на човека, когато виното не е било познато. В дните на Ведите то бе практически непознато. В епохите, когато не се пиеше ал

„Имало е епохи в историята на човека, когато виното не е било познато. В дните на Ведите то бе практически непознато. В епохите, когато не се пиеше алкохол, идеята за предишно съществуване и за много животи се изповядваше всеобщо; никой не се съмняваше в нейната истинност. След като човекът започна да пие вино обаче, познанието за прераждането бързо западна; накрая то напълно изчезна от съзнанието на човека. То съществуваше само сред Посветените, които не пиеха алкохол. Алкохолът има особено силен ефект върху човешкия организъм, особено върху етерното тяло, което е седалището на паметта. Алкохолът помрачава интимните дълбини на паметта. „Виното предизвиква забрава” – така казва поговорката. Забравата не е само повърхностна или краткотрайна, а дълбока и постоянна и се получава умъртвяване на силата на паметта в етерното тяло. Ето защо, малко по-малко, хората загубиха своето инстинктивно знание за прераждането, когато започнаха да пият вино.

Вярата в прераждането и в закона на Кармата имаше огромно влияние не само върху индивида, но и върху неговото социално чувство. Това му помагаше да търпи неравенството в човешкия живот. Когато нещастният египетски работник работеше върху пирамидите, или най-низшата каста индуси строяха гигантските индийски храмове в сърцето на планините, те си казваха, че едно друго съществуване ще ги възнагради за търпеливо понесените мъки, че техният господар, ако беше добър, е вече преминал подобни изпитания, или че ще трябва да ги премине в бъдеще, ако беше несправедлив и жесток.

Когато наближи ерата на Християнството, за човека бе предопределено да навлезе в епоха на концентриране върху земните усилия; той щеше да работи в посока подобряване на земното съществуване, за развитието на интелекта, на логическото и научно разбиране на Природата. Познанието за прераждането, следователно, щеше да бъде загубено за две хиляди години и виното бе средството за тази цел.

Такъв е дълбокият фон на култа към Бакхус, Бога на виното и опиянението. Такова е също и символичното значение на сватбата в Кана. Водата служеше за нуждите на древното жертвоприношение; виното щеше да служи за целите на новото. Думите на Христос „Щастливи са онези, които не са видели и въпреки това са повярвали”, се отнасят към новата епоха, когато човекът – изцяло отдаден на земните си задачи – щеше да живее без спомен за своите прераждания и без пряко виждане на божествения свят.”

(Събр. съч. 92)

„Алкохолът би трябвало да оказва точно определено действие на човешкия организъм. Той е имал определена мисия в хода на човешкото развитие; той е имал задача – как удивително звучи това – да препарира човешкото тяло по такъв начин, че то да се откъсне от връзката с Божественото и така би могло да излезе напред личното „аз съм“…. Подобно действие оказва алкохола и сега…. алкохолът е имал задачата така силно да вмъкне човека в материята, че да стане той егоистичен, че неговият Аз да се съобразява само със себе си. Сега човек трябва отново да намери връзката с духа и алкохола става недопустим.“

(из „Антропософска енциклопедия“, съст. Г. Бондарев)

 

„Действието на алкохола е, че това, което иначе става по свободното решение на Аза, сега става чрез алкохола. В известно отношение е вярно, че човек, който употребява алкохол, се нуждае от по-малко храна. Той оставя кръвта си да се проникне от силите на алкохола; на чуждото възлага това, което самият той трябва да извърши. Може да се каже в известен смисъл, че алкохолът чувства и усеща в такъв човек. Като предоставя на алкохола това, което трябва да е подчинено на неговия Аз, човекът се поставя под властта на един външен фактор. Той си доставя един материален Аз и може да каже: „Точно по този път чувствам съживяване на Аза.“ Но, разбира се, това не е самият той, а нещо друго, на което е подчинил своя Аз.”

(Събр. съч. 347)

„Медитацията извежда духа от тялото, алкохолът го вмъква в тялото. Месната храна дава възможност на тялото да увисне на духа.“

(из „Антропософска енциклопедия“, Г. Бондарев)

„Определено, упражненията за медитация и концентрация са главно нещо, но не е маловажно как се храни един стремящ се човек, когато започва преобразуването на астралното тяло. Преди всичко е важно да се избягва алкохол във всякаква форма; дори сладките бонбони, пълни с алкохол, имат много разрушителен ефект. Алкохолът и духовните упражнения водят до най-лошите пътища. От гледна точка на науката разрушителното влияние на алкохола върху функционирането на мозъка вече беше видяно. Още повече трябва хората, чийто цялостен стремеж е насочен към духа, да се въздържат от удоволствията, които напълно изключват познанието за Духа.Приемането на месо и риба не е препоръчително. В месото ние приемаме също и цялата страст на животното, а с рибата и цялата световна Карма.”

(Събр. съч. 266/1)

„От прекалената употреба на алкохол човешкото потомство би могло да стане толкова слабо, че телата просто да се окажат негодни за въплъщение на душите.“

(из „Антропософска енциклопедия“, Г. Бондарев)

„С алкохола нещата стоят така, че неговото първо действие ние виждаме напълно непосредствено, съвсем очевидно, именно чрез това, че той действува направо върху това в човека, което ние винаги сме описвали: на цялото душевно състояние. Първото нещо е това, че чрез алкохола настъпва по определен начин духовно смущение, което така силно действува, че преди всичко човекът е изложен на опасността на страстите, които иначе в него по-лесно могат да бъдат подтиснати чрез разсъдъка, така че, когато човек не е пил алкохол изглежда по-разумен, отколкото изглежда, когато е пил алкохол. След това алкохолът действува възпламеняващо върху неговата кръв и настъпва една повишена циркулация на същата. Това е първото: чрез него се възбужда живота на страстите. Човекът, например, изпада по-лесно в гняв, докато иначе гневът лесно може да бъде изтласкан на заден план…

Когато жената пие, тогава причинява една прекалена тежест в самата нея. Последицата от това, когато жената пие е, че детето, което трябва да се изгради, ще стане прекалено тежко, също и вътрешните негови органи няма правилно да се развиват. То ще се оформи вътрешно, но ще има своите вътрешни органи не в ред. И в тези вътрешни органи ще се прояви вредното действие на пиенето на алкохол при жената.

При мъжа става така, че при пиенето на алкохол по съответен начин се повлияват белите кръвни телца. И тогава, когато под влияние на алкохола настъпи оплождане, или когато оплождането е заразено от прекомерно количество алкохол, тогава семето на алкохолиците ще бъде развалено по такъв начин, че то ще стане извънредно подвижно… И без друго тези сперматозоиди са изключително подвижни, но чрез алкохола стават още по-подвижни. А последствието на това ще бъде, че, когато мъжът пие, се увреждат нервната и когнитивната система на детето му. Когато жената пие, ще бъдат повредени вътрешните му органи. Цялата деятелност на детето, когато израсне, ще бъде увредена, а иначе би трябвало да бъде наред.

Можем да обобщим: Чрез жената, която пие, се разрушава земното в човека, а чрез мъжа, който пие, се разрушава подвижното, въздушното, което е в околността на земята и което човек носи в себе си. С други думи — човек може да бъде разрушен и от две страни, ако двамата му родители пият. Естествено, в такъв случай съвсем нямаме обикновено оплождане; самото оплождане е напълно възможно, но не е възможно нормалното израстване на плода…

Не е ли истина, че когато едно дете се роди с „вода в мозъка” (хидроцефалия), по правило човек не прави проверка, дали оплождането е станало точно в нощта, в която майката е била на вечеря и е пила червено вино; защото истината ще бъде прекалено непоносима, ако детето се роди с хидроцефалия. А когато, от друга страна, детето се роди с тикове на лицевата мускулатура, отново по правило не се проверява, дали бащата е пил нещо силно през вечерта, когато е извършил оплождането. Нещата, които са малки, бих казал, са нещата, които човек не проверява. И заради това хората вярват, че пиенето не оказва никакво влияние. А влиянието е винаги там. Това са напълно вредните влияния, които стават при навика да се пие…

Виждате ли, когато например, мъжът пие, може да се изтъкне, че децата стават слаби някак си в нервната си система, и ние казваме например, че имат предразположение към белодробна туберкулоза. Съвсем няма нужда, това, което у децата се унаследява, да се свързва с пиенето на алкохол при мъжете. Те не се нуждаят от това да имат предразположение към мозъчни смущения, или белодробна туберкулоза, смущения в стомаха и такива подобни. Това именно е коварното, че това, което чрез алкохола се извършва, просто преминава върху съвсем различни органни системи.

При тези неща човек трябва да съблюдава винаги, как малки количества вещества имат огромно въздействие на човешкото развитие.“

(Лекция, държана на 8.01.1923 г.)

„За женския организъм особено значителна роля играят червените, а не белите кръвни телца. Ако жената пие вино, то оказва въздействие на червените кръвни телца. И доколкото те съдържат желязо, то в периода на бременността въздействието се изразява в това, че плодът изпитва усилено въздействие на силата на тежестта. Това води до анормално развитие на органите на тялото у детето, до тяхното заболяване. При мъжете по-голямо значение имат белите кръвни телца. Действието на алкохола при мъжете се изразява в нарастваща подвижност на семената. Женската яйцеклетка се опложда само от едно семе, след което нейната обвивка става по-твърда и не пропуска друго семе. Ако семената се направят доста по-подвижни, то това усилено въздейства на нея, което води до нервни заболявания у децата. По такъв начин алкохолът подкопава бъдещите поколение, в което се изразява неговото вредно действие, още по-лошо от алкохола действат наркотиците.

(из „Антропософска енциклопедия“, Г. Бондарев)

„Ако човек пие прекалено много алкохол, ако черният дроб се увлече от жаждата си за алкохол, тогава се разболява, той се изражда и уголемява. Но черният дроб трябва да бъде деен. Черният дроб нараства, малките жлези се подуват. И когато черният дроб трябва да работи и да произвежда жлъчен сок, той вече престава да произвежда нормална жлъчка. Хранителната каша в червата не се прониква правилно с жлъчка. Тя преминава необработена в лимфните и кръвоносните съдове. Това идва в сърцето и го изтощава.

Затова хората, които пият твърде много бира, имат болен черен дроб. Той изглежда съвсем различно от този на хората, които пият по-малко или се задоволяват със съвсем малкото алкохол в самите човешки черва, който всъщност е достатъчен. Изроденият черен дроб и изроденото сърце са резултат от прекалената употреба на алкохол. Оттук е и „биреното сърце“, което имат много от жителите на Мюнхен. Но черният дроб винаги също е засегнат.“

(Събр. съч. 352)

COMMENTS

WORDPRESS: 0