Рудолф Щайнер за важността на нашата епоха и предстоящите световни събития

Рудолф Щайнер за важността на нашата епоха и предстоящите световни събития

„Едно особено събитие се прояви на астралното поле в края на 1879 година през месец ноември. От този момент езотеричният живот пое съвсем друга посока

„Едно особено събитие се прояви на астралното поле в края на 1879 година през месец ноември. От този момент езотеричният живот пое съвсем друга посока, много различна от предишните епохи. Езотеричното течение, което живееше в човечеството от 14 столетие до ноември 1879 г. протичаше съвсем различно от това в наше време. Тогава целият окултен живот протичаше в голяма тишина и скритост от външния свят и зрееше в пълна изолираност насреща на 1879 година под водачеството на едно висше духовно същество – архангел Гавраил.

Гавраил означава предвещание, предизвестие. Затова в Евангелията архангел Гавраил изпълнява ролята на предвестител. Под негово предводителство духовният живот зрееше в пълна тишина, закрилян и пазен както детето в тялото на майката.

През ноември 1879 г. на астралния план се извърши нещо напълно подобно на раждане. Това, което бавно беше узрявало от 14 столетие насам, можеше да се изнесе навън в света, макар и само пред малък брой хора. Защото господството на Гавраил беше сменено с това на един друг архангел, под чието предводителство се намираме сега – архангел Михаил. Той е лъчистото слънце, което остави да светне навън езотеричната мъдрост всред една малка група от хора. При господството на Гавраил тази мъдрост беше скрита и във външния живот се развиваше материализмът. Ние не бива да смятаме материализма за нещо зло, защото той е предвиден в божествения план на Сътворението и има своя смисъл и предназначение в целостта на света. Но дошло е времето, в което под Михаиловото лъчисто предводителство езотеричното слънце следва по-ярко да засвети. Защото мрачните сили на материализма днес имат преимущество.

Лъчистата мощ на Михаил отново ще бъде сменена с една мрачна, ужасна епоха, която ще започне около 2400 година. И днес едновременно с Михаил вече започна да упражнява своята власт един мрачен бог – бог Мамон. За окултизма Мамон не е само бог на парите. Той повече е водач на всички низши, черни сили. И неговите армии нападат не само човешките души, но също и физическите тела на хората, за да ги проядат и разрушат. Днес не се говори толкова много за бацили, понеже повече се знае за тях, а защото те наистина приеха съвсем особена форма. В бъдеще те ще преобладават по ужасен начин. Когато наближи онази черна епоха, тогава по ужасен начин ще се развихрят братски раздори и братски войни, а бедните човешки тела ще вехнат, нападнати по ужасен начин от болести и епидемии. Печатът на греха, видим за всекиго, ще бъде отпечатан върху човешките тела. Тогава ще поеме властта един друг архангел – Орифиил.

Той трябва да дойде, за да разтърси хората, да ги разтърси за тяхното истинско предопределение чрез ужасни мъки. И за да може това да стане по правилния начин, трябва още днес да бъдат подготвени хора, за да могат след 400 до 600 години да разпространяват езотеричния живот и да ръководят хората през черната епоха.

Който днес, в епохата на Михаиловата власт почувства в себе си подтика да вземе участие в духовния живот, той е призван да служи на архангел Михаил и под негово ръководство да се учи, за да бъде някога узрял, по правилен начин да служи също и на ужасния (строг, но справедлив) архангел Орифиил. Изисква се жертва от онези, които искат да се посветят на по-висш живот. Човек трябва да получи духовния живот и да иска да изживее събуждането само при условие, че по-късно той иска да посвети себе си, своята воля, всичко само в служба на човечеството.

След 400 до 600 години, малката групичка от хора, която днес се подготвя, ще служи на бог Орифиил, за да бъде спасено човечеството.

Когато в онова време ще поискат да поемат духовното ръководство такива хора, които не са били подготвени да издържат на всички бури и да са в състояние да оказват съпротива на пълчищата на Мамон, те не биха могли да служат по правилния начин на архангел Орифиил и човечеството не би могло да се издигне нагоре от своята мизерия. Но за да може това да се случи, днес трябва да работим с всичката си сериозност, за да можем тогава по правилен начин да изпълняваме нашите задачи.

Когато тъмните сили бушуват най-ужасно, свети също и най-ясната светлина. Веднъж Орифиил упражняваше също своята власт. Това беше по времето, когато Христос се появи на Земята. Тогава навсякъде по Земята царуваха злите сили на разпада и на упадъка. И човешкият род можеше да бъде разтърсен само с ужасни средства. Орифиил се нарича Ангел на гнева, който със здрава ръка пречиства човечеството.

Има дълбок смисъл в разказа на Библията, че Христос е размахал камшик, за да прочисти храма от търговците. Някога, когато беше най-тъмно на Земята, Христос се появи като спасител на човечеството.
109 години след появата на Христос, приключи господството на Орифиил и той беше сменен от Анаил. Следваше Захариил, след това Рафаил. По времето на Ренесанса господстваше Самаил, от 16 столетие до Ноември 1897 Гавраил. След това на власт дойде Михаил и около 2400 година властта отново ще поеме Орифиил, ужасният Ангел на гнева. И както някога, и тогава духовната светлина ще свети ярко и лъчисто в мрака: Христос отново ще се появи на Земята, макар и в друг образ (етерен), различен от някога. Ние сме призвани да го посрещнем и да му служим.

Ако вие, мои сестри и братя, оживите във вас това, което като духовен живот протича в душите ви, така че той да прозвучи във вашите медитации, тогава ще имате правилния плод. Оставете полученото да продължава да действа и да звучи във вашите медитации. Докато вие вършите това, във вас протичат духовните мирови сили. Светът винаги е пронизван от духовни течения, които произлизат от големите учители на мъдростта и на съзвучието на усещанията. Учителите непрестанно изливат потоци от любов и мъдрост над човечеството.“

Рудолф Щайнер (Събрани съчинения 266а)

COMMENTS

WORDPRESS: 0