Митове и факти за Паневритмията – Важна лекция от Георги Христов

Митове и факти за Паневритмията – Важна лекция от Георги Христов

През изминалите месеци разговарях с много братя и сестри относно проблемите с Паневритмията и наложените изменения от определени ляво-ориентирани сред

През изминалите месеци разговарях с много братя и сестри относно проблемите с Паневритмията и наложените изменения от определени ляво-ориентирани среди, и останах впечатлен от начина, по който Георги Христов е проучил този въпрос и по чисто логичен път, основавайки се на дълбоки езотерични познания и проучване на всички достоверни източници, е извлякъл заключения, зад които заставам и аз – не по силата на авторитета, а единствено по силата на здравия разум и на фактите.

Факти като този, че единственият цялостен учебник по Паневритмия, издаден по времето на Учителя (1938г.) от името на Беинса Дуно, днес се пренебрегва за сметка на някакви помагала, издавани дълго след неговото заминаване.

Факти като този, че Ярмила Менцлова, на която Учителя приживе лично поставя поръчение да оправи Паневритмията, броени месеци преди края на своя земен път издава учебник, който има пряка връзка с Паневритмията от 1938г., и също така се пренебрегва от онези, на които Истината не им изнася и с всички сили се стремят с това Учение да се случи същото, каквото се случи с Християнството през последните 2000 години.

Факти като този, че упражнения, за които в прав текст четем в учебника от 1938., че започват на десен крак (източник), днес ни учат, че няма значение какво е казал Учителя, а ние ще си започваме с левия крак. За всеки, запознат с основните принципи в Школата на Бялото Братство, е ясно какви сили се намесват тук. Учителя също загатва това:

„Желанията на вълка са желания на Черната ложа, а желанията на овцата са желания на Бялата ложа. Значи, съществуват Бяла и Черна ложа. Всички хора са в съдружие и с едната, и с другата ложа. С левия крак те са в съдружие с Черната ложа, а с десния – с Бялата. Когато Черната ложа е на власт, левият крак излиза напред, а при Бялата ложа – десният крак е напред. Същото се отнася и до ръцете: лявата ръка е свързана с черните, а дясната – с белите. Затова Христос казва: „Каквото прави дясната ръка, лявата да не знае.“ Това означава: каквото прави Бялата ложа, Черната да не знае. – Защо да не знае? – Защото ще развали работата на Бялата ложа. Черните не трябва да знаят пътя, по който белите вървят.”

(„Първата песен”, 14.11.1937г.)

Време е за Истината. Само Истината ще ви направи свободни.

Лекцията на Георги Христов от Семинара по Панемвритмия във Варна можете да изгледате тук:

Приемственост между Паневритмията от 1938г. и изданието на Я. Менцлова от 1983г.

През идните дни на фейсбук страничката ми ще споделя и други ценни материали по темата, с ясното съзнание, че го правя за малцината, които са готови да гледат критично на всичко, което чуват, и не го приемат за чиста монета само защото някой авторитет им го е казал. Всички имаме глави на раменете, и носим отговорност за изборите, които правим. И то огромна отговорност. Както казва самият Учител:

„Внимавайте! Оръжието ви е дадено. Зависи от вас къде ще го насочите – дали против низшите души (прояви), или против оная Велика Огромна Божествена Сила, която само с мисълта си може да ви заличи от лицето на Земята. Велико оръжие е Паневритмията, която ви дадох. От вас зависи къде и към кого ще го насочите и от това зависи мира и хармонията не само между вас, но и в света.

Ако правилно изпълнявате упражненията на паневритмията, положителните сили в Природата ще текат през вас и Божествената Любов ще ви свърже един за друг в безкрайния кръг на Всемира. Обаче правите ли грешки в паневритмичните упражнения, вие насочвате оръжието си против Великото, към Бога, и съответно спъвате собственото си развитие. И казвате после, че този или онзи е крив за сегашното ви положение в света. Никой не ви е крив, а само вие самите, защото погрешното изпълнение на паневритмичните упражнения предизвиква отрицателно отношение на силите в Природата и те именно разбъркват кашата в света. А виновни за нея сте вие!”

(из „Вътрешен смисъл на Паневритмията – Беинсá Dунó“)

COMMENTS

WORDPRESS: 0