Разговор с Учителя

Разговор с Учителя

Разговорът се е провел на днешния ден преди 82 години и e записан от брат Боян Боев:Човек е пратен на земята да учи Любовта! И Христос казва: „Аз

Разговорът се е провел на днешния ден преди 82 години и e записан от брат Боян Боев:

Човек е пратен на земята да учи Любовта! И Христос казва: „Аз затова се родих, за да покажа Любовта!“

В Любовта влизат и трите: Любов, Мъдрост, Истина…

Един брат попита: „вие тази сутрин в разговор казахте, че ако мине през човека в пълнота Божията Любов, човешката нервна система не би издържала и би се стопила от тези бързи, силни вибрации. Но как може да се направи нервната система издръжлива на вибрациите на Божията Любов?“

Учителя каза:

Любовта изпъжда навън всеки страх. Там, дето има страх, няма Любов.

Човек да мисли, че всичко, което се случва, е за добро. Нали е казано: „Всичко, каквото се случи с онези, които любят Бога, е за добро.“ Така като мисли човек, нагодява се тялото му за тези трептения на Любовта и може да ги издържа.

Любовта повдига трептенията на тялото, а страхът ги понижава. Затова при страха няма да възприемаш вярно впечатленията отвън и затова впечатленията и разбиранията ти няма да бъдат пълни.

В беседите се изучават законите на Любовта – как да се служи на Бога. Нужно е учене и служене. В беседите се посочва по кой път трябва да вървим.

Във всичко това, което съм говорил в беседите, ние нищо не отричаме. Всички вярвания, които има, са добри. Но не трябва да се спира човек там, а да върви по-нагоре. Да не се спира човек на едно място и да не казва: „Това, което аз имам, е по-добро.“

Всяка година допринася нещо на детето. Но старият човек да не съжалява, че е остарял. Той не е остарял. Това е една илюзия за него, че е остарял. Ние остаряваме от нашия егоизъм и се подмладяваме от Божията Любов. Защо е остарял някой? От егоизъм. Защо се е подмладил? Защото е влязъл в Божията Любов.

Като отива човек в онзи свят, да отива с Любов.

Всеки, каквото учи, да го учи с любов и с любов да го предава на другите после. Някой иска да просвети с Любов някого. А сам той не е просветен в Любовта. Трябва да почнат хората да прилагат Любовта, защото сега се говори за Любовта, без да се прилага…

Сега трябват хора, които да бъдат проводници, през които да се изявява Божията Любов.

Един брат попита: „Кой е начинът, по който човек може да стане проводник на Любовта?“

Учителя каза:

Да мисли човек за Бога, да се моли тайно. Това е средство, за да се прояви Любовта.

Молитвата е един вътрешен личен метод на душата.

Трябва да се изучават беседите. Не е в четенето само. Но човек, каквото чете, да го прилага. Да прави опити, защото без опити нищо не може да се постигне. Иначе ще има суха схоластика.

Някой казва: „Така казва Христос.“ Но Христос каквото казва и го прави.

Човек трябва да си казва: „Аз трябва да любя. И като любя Бога, трябва да обичам и другите хора независимо от това дали са ми приятели или не.“

Но подбудителната причина да бъде любовта към Бога и от Бога да се върви към ближния.

Двата велики закона са: Любов към Бога и Любов към ближния. Тази идея трябва да се развие. Да се покаже по какъв начин от Любовта към Бога отиваме до Любовта към ближния. При Любовта към Бога ние отиваме от периферията към Бога. А Любовта към ближния е от Бога към периферията. Ще обичаш ближния си, но си излязъл вече от Бога и правиш това. Това е цяла философия. Любовта към Бога и към ближния са две различни посоки.

Човек греши, ако туря Бога извън себе си. И той трябва да се научи, че Бог е вътре в него.

Ближният е отражение на Бога! В ближния ще видим Бога!

Човек да схване, че и той, и ближният – и двамата живеят в Бога.

COMMENTS

WORDPRESS: 0