Рудолф Щайнер за подсъзнателното въздействие на ароматите

„През очите, ушите, през цялата кожа се прокрадват в човека тези духове, по времето когато той има своите възприятия. За окултното наблюдение, наприме

„През очите, ушите, през цялата кожа се прокрадват в човека тези духове, по времето когато той има своите възприятия. За окултното наблюдение, например, е ясно, какви невероятни разрушителни духове влизат чрез вдишването на някои парфюми когато се намират в близост до напарфюмираните с тези парфюми лица, да не говорим за самите тези лица. Тънко и интимно трябва да се наблюдават от духовна гледна точка дори най-ежедневните неща, ако искаме да разберем живота.

Вие може би сте слушали разкази за хора, които повече или по-малко съзнателно са умеели да владеят тези духове, които действат на човека и проникват в него именно чрез ароматите. Ако научите някои по-интимни подробности от историята на една или друга епоха, например, от историята на Франция при Людвик ХІІІ, ХІV, ХV, когато действително ароматите са играели наистина важна роля в създаването на различни интриги, то бихте имали представа за тези възможности, с които разполагат хората, можещи съзнателно или не да се разпореждат с такива духовни същества, които се смесват с чувственото впечатление и чрез парфюм и аромати проникват в хората.” (Събр. съч. 102)

„Видите ли красива, благородно представена картина, към вас протича не само това, което е видимо, но с това, което виждате, във вас навлизат духовни същества. Слушате ли чувствена музика, към вас се насочват също духовните сили от сатурновите същества. Особено силно е въздействието на сетивните впечатления, които определяме като мирис. С ароматите човекът всмуква невероятно много действия на духовни същества. Можете съзнателно да въздействате върху някой човек чрез това, че го обгръщате с аромати, които са посредници на действията на ужасни същества. Някои парфюми не биха се използвали, ако се знаеше какви въздействия се упражняват върху хората. […]

Най-лоши, или при определени обстоятелства най-добри, понеже са най-силни, са въздействията на сатурновите същества, доколкото се проявяват в обонянието. С миризмите, с ароматите непрекъснато поемаме техните влияния. Има миризми, чрез които в нас навлизат направо адски влияния от тези същества. Когато човекът знае нещата, си изгражда представа какво прави на ближния си, когато го принуждава да вдишва всевъзможни отвратителни парфюми. Например чрез пачули той дава възможност да навлязат в него сатурнови духове от най-лош вид. Да се въздейства на ближните чрез миризми, принадлежи към най-лошия вид черна магия.

Мога да ви посоча продължителни епохи от историята, когато интригите в определени дворцови кръгове са се опирали на познанията за тези въздействия на миризмите и те са се използвали, за да се спечели влияние и власт. Дълго време е имало интриганти, които повече или по-малко съзнателно са господствали по този начин. Такива магични средства често са играли важна роля в историята. Интересен е един случай от най-новата история: Един министър в малък европейски двор написва книга със спомените си за своето министерско време.

Той не е знаел нищо за тези неща, но по наивен начин много хубаво разказва как са се разигравали те във въпросния малък двор, където става сензационна катастрофа. Там имало една жена, която разбирала как да въздейства чрез аромати върху хората. И когато министърът отивал при въпросната царица, насреща му се носили всевъзможни парфюми и той знаел, че трябва да се махне, понеже разбирал нещо относно миризмите. Чрез тези изживявания му ставало ясно, че там нещо се разиграва. За окултизъм не знаел нищо. Който като окултист чете такива глави, ясно разбира какви влияния са упражнявани върху хората.

От тези случаи можете да разберете как окултизмът е свързан с истинското познание за истината. Хората все повече ще трябва да разглеждат непосредствения човешки живот от окултна гледна точка. Ще е лошо за човечеството, ако още дълго време вярва на такава псевдонаука, в която се изопачава истината. […] Със сетивните впечатления непрекъснато получаваме духовни влияния, чрез тоновете – духовни потоци, както през кръвта. С миризмата през нашите сетива бурно навлизат влиянията на духовни същества. Те пребивават в горния девакан.

От историята може да се докаже каква важна роля играе обонянието, какви интриги са изплитани чрез миризмите. Мохус и пачули например са вредни миризми за човека. […] Изобщо не е безразлично с кои миризми сме обкръжени и кои обичаме. Към областта на черната магия се отнася това, което се предизвиква чрез вредните миризми. Трябва да употребяваме добрите миризми. Човекът е изложен на влиянията на много сили и е сляп като къртица за тях. Той винаги възприема само една част от действителността, но тази действителност ни засяга и ние трябва да имаме силни импулси да се махнем от областта на вредните демони. ” (Събр. съч. 98)

* * *

Интересно е още, че Щайнер неведнъж свързва пряко една категория от споменатите демонични сатурнови същества със страстите и сексуалността – например тук:

„… Редом с тези същества, които живеят на Сатурн, имаме и други, които се проявяват като тяхното отрицание. Те са диви ужасяващи същества, които притежават в далеч по-висока и по-ужасна степен всичко това, което например живее в човека като диви сетивни нагони и страсти.“ (Събр. съч. 102)

И тук неизбежно изниква въпросът: Какви ли въздействия имат масово-използваните парфюми и аромати в наши дни, и на коя част от човешкото естество въздействат те?

С оглед на това, че към момента човечеството се управлява от шепа хора, черни окултисти, които знаят прекрасно какво правят и се възползват от недостатъчната осведоменост и ниво на съзнание на хората, е доста трудно да приемем, че всъщност ни мислят доброто…

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar
    Роман 6 години

    Здравей, Теодоре!

    Знаеш ли какво точно е Мохус? Зачудих се още преди години, когато четох лекциите, от които си взел цитатите. Сега ми хрумна, че може да е мускус (moschus). Най-вероятно, както често се случва в българските преводи на антропософски лекции, и това име е преведено неправилно.