Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 8)

Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 8)

„Щом ученикът разбере правилно страданията, той ще научи Истината.“ „Ученикът трябва да мине през големи страдания, за да добие известна дълб

„Щом ученикът разбере правилно страданията, той ще научи Истината.“

 

„Ученикът трябва да мине през големи страдания, за да добие известна дълбочина в характера си.

Без нея той не може да устоява. Тя е необходима за характера му; тя носи свежест.“

„Ученикът не трябва да желае в живота си повече страдания и повече радости, отколкото трябва. Те са излишни.

Страданията внасят повече влага, а радостите повече светлина и топлина.“

 

„Когато обичаш някого, обичаш всичко, което той обича.

Ученикът, който обича Учителя си, обича и всичките Негови нареждания!“

 

„Търпение, ученико, ти, който се учиш при мен!

Търпението е едно от великите качества на Бога.

Търпение, ученико, търпение!“

„В душата си ученикът трябва да бъде всякога чист.

В Новото учение ученикът преди всичко трябва да пази чистотата си и тая на другите.“

 

„Ученикът трябва да живее чист девствен живот! Само тогава той може да се чувства като жива душа – душа девствена.“

 

„Ученикът трябва да бъде девствен. Девствеността е качество на душата; тя не е нещо външно.“

 

„Първа стъпка на ученика:

Ти трябва да схващаш себе си като жива душа, която се стреми в три посоки: да чувствува, да мисли и да действува по Бога.

Второто нещо: И всички други хора ще схващаш като души, които трябва да любят Бога.

Учениците на Всемирното Братство са души, а не мъже и жени.“

 

„Душата на ученика трябва да бъде изпълнена само с една благородна мисъл:

Делото Божие!“

COMMENTS

WORDPRESS: 0