Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 7)

Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 7)

„Най-важното за ученика е да има непреодолимо желание да се учи. Учението е преди всичко за ученика!Всичко друго е второстепенно за него. Ученикът п

„Най-важното за ученика е да има непреодолимо желание да се учи. Учението е преди всичко за ученика!

Всичко друго е второстепенно за него. Ученикът почва от семето, а светът търси градина с плодове. Там е разликата. А такива градини никъде ги няма.

Ученикът учи, за да изпълни Волята Божия!“

 

„За Доброто трябва воля!

За да вървиш нагоре, изисква се воля. А само при доброто се отива нагоре. За злото няма нужда от воля; ти само стъпи в течението и то ще те повлече надолу.

Воля трябва за Доброто!“

 

„Да се концентрира – това е нещо естествено за ученика. Когато в съзнанието му влезнат два или няколко обекта от материалния и духовния свят и се преплетат – той се разсейва. Това той не трябва да допуска. Ученикът трябва да се концентрира само в тая посока, в която седи духовното напредване на всички души и на своята – над всички лични амбиции!“

„Има ученици, които работят с малки мотики, а после искат голямата паница.

Затова Учителят понякога ще заведе ученика при мотиките, сам да си избере една мотика, и според мотиката и паницата.“

 

„Ученикът трябва да бъде силен, че да може да каже Да и Не по принцип. Когато нещо по принцип не бива да се приложи, да каже: Не! А когато трябва да се приложи, да каже: Да!“

 

„Казването на Истината е една операция без упойка. Ученикът трябва да е готов да издържи Истината! Тогава той е силен.

Той знае, че в своята вътрешна същина Истината е винаги блага!“

 

„Има въпроси, на които ученикът трябва прямо да отговори. Ако ученикът отговаря на тези въпроси със заобикалки, той не говори Истината.

Учителят знае Истината.

Изпитва се само ученикът.“

 

„Обектът на ученика е вътре – Бог.

И за туй няма спънки за постигането му; той е всякога доволен, защото всичко е вътре в него.

Светът търси своя обект от вън; затова техният живот е пълен с недоволство.“

„Ученикът трябва да се пази от изкуствени желания, те съсипват. Естествените желания на душата, те са здравословни за ученика и служат за неговото повдигане.

Естествено желание е само това, което е съгласно в Волята Божия – което иде от Бога!

Естествено желание е това, което води към изобилен живот.“

 

„Страданието на Земята е най-великото нещо за ученика.

Защото чрез него той научава най-добрите уроци.

В страданието ученикът се повдига.

В страданието се пробужда съзнанието.“

COMMENTS

WORDPRESS: 0