Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 6)

„Ученикът не трябва да пожелава нещата преждевременно. Не трябва да пожелае да помирише силната есенция. Той не може да я издържи. Есенцията може да е

„Ученикът не трябва да пожелава нещата преждевременно. Не трябва да пожелае да помирише силната есенция. Той не може да я издържи. Есенцията може да е толкова силна, че да произведе претъпяване на чувствата му.

Учителят знае от какво има нужда ученикът.

Последният знае, че всяко нещо ще дойде на времето си.“

„Ученикът трябва да знае определено програмата на своя живот и да я изпълни правилно.

Това може да му разкрие само неговото свръхсъзнание. Всеки ден той се вслушва отвътре да чуе какво ще му каже Бог да направи. Това е програмата му за деня.“

 

„Ученикът трябва да бъде благодарен на това, което Учителят му дава, и да върви напред.

Учителят никога няма да остави ученика да се спре. Ученикът чувствува подкрепата, която иде от Учителя, от цялото Небе. Това го изпълва всеки момент с благодарност и благоговение.“

 

„Ученикът трябва да прекара живота си тъй, както Господ го е определил.

Затуй му трябват знание и духовен живот.“

 

„Ученикът трябва да бъде по-силен от нещастието си и трябва да знае, че то иде и си отива.

Той трябва да издържа. Това е геройство!

Смел бъди и напред върви!

Качества на ученика са: безстрашие и решителност.

Без тях той не може да издържи.“

„За ученика послушанието е по-добро от искането. Защото в послушанието се извършва волята на Учителя, а в искането се извършва волята на ученика.“

 

„Ученикът като люби, придобива чистота. Любовта е сила, която се развива само при чистотата.“

 

„Ученикът, който много е приел и не го използува, ще бъде много бит.“

 

„Най-добрите ученици са тия, които вървят естествено; нито се забавят, нито прескачат; нито се спират, нито тичат. Всичко у тях върви естествено.

В живота им е отразен космическият ритъм.“

COMMENTS

WORDPRESS: 0