Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 4)

Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 4)

„Ученикът трябва да дружи с ония, които са по-напред от него, за да се учи от тях. Да дружи и с равните на себе си, за да се насърчава в по-голяма рев

„Ученикът трябва да дружи с ония, които са по-напред от него, за да се учи от тях. Да дружи и с равните на себе си, за да се насърчава в по-голяма ревност на учение. И да слиза при по-долните, за да им помага.

Подкрепи ли по-долните, по-горните него ще подкрепят.“

 

„Нищо материално не трябва да свързва ученика.

Колкото по-мъчно се отделя ученика от материалните неща, толкова през по-големи страдания ще мине.

Той само се учи на земята, а живее на друго място.“

 

„Човек не може да успее в каквато и да е работа, ако няма съдействието на невидимия свят.

Ученикът мъчно може да живее на Земята без духовна закрила.

Затуй трябва да бъде свързан с Бога.“

„Всичко, каквото става, е допуснато от Небето.

Каквото и да ти се случи, ще се превърне за Добро от разумните сили, които ръководят развитието.

Това изпълва ученика с радост и при най-големите противоречия в живота.“

 

„Прощавай винаги заради Бога!

Прощаването не произтича от човека. То иде от Бога! Можеш да се бориш със себе си, дали да простиш, но ти трябва да победиш в тая борба.

Първата стъпка, с която ученикът влиза в Духовния живот, е прощаването.

Прощавай заради Бога.“

 

„Когато небето се заоблачи и загърми, малките цветенца се радват – влага им трябва. А хората ги е страх, защото нямат вярата на цветята.

Ученикът не трябва да се плаши от бурята, защото и тя е необходима, но да гледа да я използва добре.“

 

„Ученикът не може да направи една крачка в Божествената школа, докато в него има користолюбие.

Всички души ще преминат през Божествения Огън, за да се изчистят от всяко користолюбие!

Тогава те ще просветнат!“

„Да бъдеш невинен и да свършиш живота си като виновен пред другите, без да се оправдаеш, то е характер.

Ученикът не трябва да се оправдава, а да остави Учителят му да го оправдае, ако намери за добре.“

 

„Най-строгият съдия е вътре в самия човек.

Най-голямото страдание, което съществува за един ученик, е когато той съзнава, че не е направил това, което Бог му е казал.“

 

„Ученикът трябва добре да разпознава хората. Първите впечатления, които той получава за тях, са най-верни – тях да държи. Вторите и третите са коментарии.“

 

Продължава >>

COMMENTS

WORDPRESS: 0