Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 3)

Подбрани мисли от „Свещени думи на Учителя“ (част 3)

„Чистият диамант по съвършен начин отразява Светлината.Чистотата е условие за всички постижения.Само чистият прекрачва портите на Висшето Знание!

„Чистият диамант по съвършен начин отразява Светлината.

Чистотата е условие за всички постижения.

Само чистият прекрачва портите на Висшето Знание! Ученикът трябва да бъде чист. – Чист всякога! Няма по-велико нещо за ученика от чистотата в света!“

 

„Младата фиданка се излага на бурите, за да се кали и заякне в мощен дъб!

Ученикът трябва да преживее известни терзания, за да стане по-силен, да се издигне над тях и да разбира нещата правилно.“

 

„Физическият свят за ученика е място само за учение, а не и за забава.

То прави живота му пълен, красив и радостен.

Само учението дава съдържание на живота му.

И само служението осмисля живота му.

Ученикът минава само през физическия свят; той не се спира там.“

 

„Ученикът трябва да се вслушва в своята интуиция и да пази първата мисъл, която му идва. Тя ще го заведе в пътя, където няма разбойници.“

 

„Ученикът не трябва да боледува. Той трябва да гледа на болестите като на възпитателно средство, с които природата уравновесява силите на организма.

Любовта изключва всяка болест. Тя е носителка на изобилния Живот.

Болният, потопен в Божията Любов, може да оздравее моментално!“

 

„Ученикът трябва да разбира от природна медицина. Лечебни фактори са: храната, водата, въздухът и светлината. Слънчевите лъчи, възприети с Любов, са най-лечебния сок за тялото. Те действуват успокоително на душата, ободрително на Духа.

Ученикът се лекува и чрез повдигане на мислите и чувствата си.

Той се лекува и чрез молитва, а в някои случаи с пост и молитва.“

„Ученикът не е длъжен да дава отчет на хората. Той, преди да постъпи тъй или иначе, трябва да се съобразява с Божиите закони и наредби.“

 

„Ученикът почва работата от там: как седи работата му пред Бога, а не пред хората и общественото мнение. Това е истинският морал в живота на ученика.“

 

„В отношенията си учениците трябва да спазват следното: услуга за услуга, а не за пари.

Парите могат да развалят човека. Те носят друг образ, а чрез услугата ученикът ще предаде и приеме образа на Любовта.

Бъдещата разменна монета ще бъде приятелството!

Бъдещата разменна монета ще бъде Любовта!“

COMMENTS

WORDPRESS: 0