Пътят на окултния ученик

Пътят на окултния ученик

Откъс от беседа на Учителя, публикувана в "Разговори при седемте рилски езера":Човек идва на Земята с известни способности. Те трябва да се развив

Откъс от беседа на Учителя, публикувана в „Разговори при седемте рилски езера“:

Човек идва на Земята с известни способности. Те трябва да се развиват чрез дейност, така както работим с инструменти – трион, чук, длето, свредел – и добиваме сръчност. Има положения в света, които приличат на положението на младата мома, която се готви за бал.

Тя маже лицето си с масло, изписва веждите и устните си. Но важното не седи във външната дреха и външните обикновени разговори, които води, но в ума, във вътрешното, което носи…

По-добър живот от сегашния не сте имали. Ако някой път мислите, че сте голям грешник, то е вашето минало. Бог за миналото не мисли. Това е човешкият свят. Хората могат да разправят за миналото.

Някои казват: „Когато тръгнахме в този път, колко усърдни бяхме, колко се молехме!“ Казвам: „Те са в човешкия свят.“

Трябва да кажете така: „Едно време, когато влязохме в духовния път, много малко се молехме, но сега много се молим. Тогава по-малко учихме, а сега учим много.“

Ще ходите като обикновени, а ще мислите като необикновени.

Ще ходите скромно облечени, а вътрешно ще бъдете богати…

Не излагайте скъпоценностите си, не ги показвайте. Това разположение, което имате в душата си, нека седи за вас. Не отваряйте целия ваш извор. Нека видят водата през чучура. Нека има нещо тайно в душата ви – да не знаят всичко. Само Бог да знае всичко…

Недоволството е един спътник в живота. Само като влезеш в Царството Божие, ще бъдеш доволен.

Недоволството е последното, което ще те напусне. Вие благодарете, че то остава. Има нещо по-лошо от него. Недоволството е една голяма задача, която трябва да се разреши…

Всички сте пратени на Земята, за да научите един велик урок: да бъдете доволни при най-голямото нещастие, което ви се случи в живота. Но това не ще каже, че ще останете бездеен. Едновременно ще работите да отстраните мъчнотиите.

Обикновеният живот на хората е живот на щерните (щерна – съд за събиране на дъждовна вода). А Божественият живот е неизчерпаем. Там има Божествени извори, понеже там влизаме във връзка с мислите на по-напредналите наши братя. Можем да черпим от тяхната опитност.

Копринената буба, като дойде време, ще се откаже от шумата. Когато почне да дига глава нагоре и да я върти, тя трябва да прекъсне яденето на най-сладкото място. И след това, като стане пеперуда, ще продължава да се храни по новия начин. Също и човек трябва да прекъсне, когато яденето е най-сладко и да почне новия живот.

До когато си в училището, имаш безпокойство: да учиш добре. Като свършиш, имаш друго безпокойство: къде да приложиш знанието…

Когато дойдете до най-голямото изпитание, останете верни и ако издържите, ще влезете в новите условия! Вие още не сте в трудния път. Някой казва, че е много страдал. Кръв още не е излизала от порите ви. Малко не сте си дояли или дрехите ви не са толкова хубави, или къщата ви не е толкова хубава. Не сте дошли още до същинските изпитания.

Ученикът в Божествената школа трябва да бъде силен да издържи скръбта.

Ти казваш: „Много съм радостен днес.“ Но тази радост можеш ли да я задържиш? Ако утре я изгубиш, ти нямаш никаква наука!

Божествената наука може да се довери само на онзи, който е свободен от изкушения. Трябва да се изучи историята от древната Божествена наука, за да се види кои са били причините, поради които са падали някои древни адепти.

За езотеричната наука малцина са готови. Причината, поради която не се съобщават по-висши знания на мнозина, е тази, че някои биха злоупотребили с тях за лични цели. И затова трябва да се подберат такива изпитани души, които няма да злоупотребят с тези висши истини.

Организмът на ученика трябва да се нагоди към новите вибрации. Това може да стане чрез хармонизиране в мисли, чувства и постъпки с всички добри хора на Земята, чието съзнание е будно. Те помагат да стане хармонизиране с Бога, с небето, с всичко живо. Това нагодява организма за по-висшите трептения и преживявания. Тогава има условия Напредналите Същества да помагат.

Имайте здрава мисъл. Имайте чистота в мисли, думи и действия. Да няма никакъв фалш.

Искам да станете така чисти, както тези езера. Да станете така хубави, както тези места. И всеки един от вас да си направи вътре такава красива чешма както тази, която направихме. И на края на живота си да останете млади! И като се приближите вече до крайния предел за земния си живот, пак да имате желание да се учите. И даже като умираш, пак да имаш желание да дигнеш ръка, за да помогнеш на някого, а не да му кажеш:„Отивам при Господа. С тези работи не се занимавам.“

Сега сте по-близо до Царството Божие, отколкото едно време. Вие сте още без крила, не сте ангели, но при вратата сте вече…

Когато човек влиза в духовния свят, всички негови мисли и чувства се реализират. Те са много силни. Затова човек трябва да бъде много внимателен.

Духовните школи в света са много, но повечето от тях вървят по старому.

Новото тепърва трябва да се организира.

Планът на сегашния ваш живот е предвиден преди милиони години. И всички ваши съвременни нещастия, несполуки, неразбирания, се дължат на това, че вие си правите все нови и нови планове за живота. Престанете да правите това. Схемата на сегашния ви план на живота седи в добродетелта, която ще се прояви чрез вашия физически живот.

Христос казва: „Моите овце слушат Моя глас.“ (Йоан 10:27)

В това слушане и разбиране на Любовта Христова седи силата за реализиране задачите на човешката душа – да може тя да развие необходимите качества, които са потребни за следващия по-обширен живот, който ви предстои.

Не можеш да бъдеш ученик, докато не отвориш торбата си и раздаваш. Торбата е сърцето.

Великите Божествени Истини трябва да се приложат и опитат. Необходим е опит, за да се разберат. Трябва да се стремим към опит.

Една школа има три класа. Вие сте в единия клас – във физическия свят.

Има още един клас в астралния свят и още един в умствения свят.

За да получиш шестица като ученик, две неща са нужни:

Учителят да те обича и ти да го обичаш. После, той да е много учен и ти да си много способен.

Връзката, която съединява Учителя и ученика е Любовта!

Когато има това съчетание, ще имаш бележка шест.

Учителят като тури на някой ученик бележка шест, приятно му е, радва се. Ти не можеш да туриш хубава бележка, без да се радваш.

Един способен ученик не можеш да не го обичаш. Той те разполага да го обичаш…

Най-първо трябва да се научи езикът на Божествения свят. Ето как се подготвя човек за това: първо да няма противоречия в ума, в сърцето, в постъпките, във волята.

Като отстраним тези противоречия, тогава ще му се открият нещата от реалния свят. Как ще се открият, то е друг въпрос. Божествената наука е наука, опитност, до която са дошли Напредналите Същества в течение на дълги периоди. Слизането на Светия дух е помощта, която човек получава от Божествения свят. Защото, за да може човек да работи добре, трябва да има съдействие отгоре.

Когато човек е готов, една напреднало Същество идва при него, работи и се проявява чрез него. Това е красивото. Тогава дейността му е плодотворна.

Всеки трябва да се развива по пътя, който неговата душа показва. Най-първо гледайте да се освободите от користолюбието, което не е ваше, но е присадено. Ако останете верен на призванието си, ще се измените. И Духът ще дойде да се въплъти във вас. Ще видите, как Той ще проникне като слънчевите лъчи. Пазете следното правило: Когато Духът дойде, да сте готови. И нещо повече: трябва да сте няколко минути по-рано на мястото преди идването на Духа.

Сега имате всички условия за това.

Духът идва периодически. Христос е казал: „Търсете ме, докато съм близо.“ Защото отдалечи ли се, ще Го чакате дълго време.

Има нещо по-велико от дарбите. Това значат думите на Христа: „Какво от това, ако спечелите целия свят, а изгубите душата си?“

Като образувате вътрешната връзка, ще ви дадат пропуск за влизане в храма.

Като намерите душата си, ще почувствате неизказана радост. Били сте в рая, но сте забравили.

Момата може да е била недоволна, небрежна, но когато дойде нейният възлюблен, тя става мека, весела, доволна. Ти казваш: „Днес не съм доволен.“ Това е, защото Духът не е във вас. Неразположението ви произлиза от това, че вашият Възлюблен Го няма. Духът – това е този, който душата ви очаква. Той е вашият Възлюблен. Той е най-красивото, най-възвишеното, най-мощното нещо в света. Когато дойде Духът, на душата израстват криле и тя казва: „За мен всичко е възможно.“ И когато Духът си отиде, душата казва: „Вече не мога да направя нищо.“ 

Когато идва възлюбленият, момата урежда всичко вкъщи, всичко изчиства и го чака.

Същото разположение трябва да имате когато чакате Духа. У всички хора, които подготвят ума и сърцето си и искат да действат правилно и навременно Божият Дух ще дойде. Той слиза, за да повдигне душите, които са готови да станат Негови съработници. Той иде и скоро ще дойде!

Вашият Възлюблен иде. Трябва да Го чакате. Той не е на един километър от вас. Само на сто метра е от вас. Отворете душите и сърцата си за този Божествен Дух, за това, което Бог от хиляди години желае да направи.

Когато отворите душата, ума и сърцето си за вашия Възлюблен, тогава ще се проявят най-добрите плодове, скрити в Бога. Писанието казва: „Ще излея Духа си върху тях и те сънища ще сънуват, видения ще виждат и ще пророчествуват.“ Казано е, че в последните дни ще стане това. Кои са последните дни? Последните дни са когато старият свят си отива.

Когато Божественият Дух дойде, вие ще започнете Великата Божествена наука и на всички ви очите ще се отворят.

Бог ще отвори умовете ви, за да разбирате тази Божествена книга, и във всеки неин лист ще четете великите слова. Във всеки лист, във всяко клонче на дърветата, във всяка мушичка ще четете и ще ви се даде възможност да разбирате великите тайни, които сега не разбирате. Ще се молите на Бога да отвори очите ви, за да виждате всичката красота, която Той е създал.

Когато дойде Божественият Дух, ще станете красиви.

Тогава душите ви ще станат светли, радостни и ще растат в благодат, като едно плодно дърво. И ще принесете плодове, от които ще поднесете на вашите приятели.

Божественият Дух непременно трябва да дойде върху вас, защото Той е носител на Божествената Истина. Само Той може да озари вашите умове и сърца. Ако някой казва, че без присъствието на този Възлюблен може да придобиете някаква наука, някакво значение, той не говори истината.

Вие трябва да бъдете образец на чистота, светли мисли, възвишени чувства и благородни постъпки. От Школата трябва да излязат хора на новото, които виждат ясно нещата и знаят как да подпомагат.

Образци във всичко! Образци не на думи, а на дела!

COMMENTS

WORDPRESS: 0