Паневритмия – Свещеният танц

Паневритмия – Свещеният танц

„В българските хора има по-голям смисъл, отколкото в европейските игри, дето играят двама по двама. Ако момата играе само с един момък, както играе по

„В българските хора има по-голям смисъл, отколкото в европейските игри, дето играят двама по двама. Ако момата играе само с един момък, както играе по баловете, нищо няма да придобие, особено ако момъкът е демагнетизиран. Същата мома на хорото ще спечели нещо. Тя ще се върне вкъщи разположена и ободрена, защото е приела от общия магнетизъм на участващите на хорото.”

Учителя

Въпреки битуващото мнение, още от древността танците не са израз на незадоволени страсти, а имат изцяло духовен произход. В миналото съчетанията на музика, слова и танци са образували древните евритмии, които са били могъщи средства за човешкото усъвършенстване.

Музиката и танците са свързани с космичните ритми и целят жизненото и духовното повдигане на човека. Посветените и Учителите в древността са оказали специално благоволение на българския народ чрез даряването му с метод за възприемане и ползване на тези космични енергии. Този древен метод е наречен „хоро”, и според някои съвременни мистици произлиза от египетския бог Хор – синът на Изида и Озирис, водещ в Пътя на Посвещението. Малцина разбират, че всъщност българското хоро крие дълбок езотеричен смисъл. Традиционното народно хоро дава добър модел за танцуване в група като едно. От дълги векове този подвижен кръг се хармонира с космичните течения към Земята и става толкова силен, че с ритмите си изгонва болестите от заловилите се на него, а после – от запелите наоколо и дори тези, които се намират наблизо.

При груповия танц енергията се движи през участниците и резултатът от това е, че не само всички са като едно, но и нещо повече. Цялото става по-силно от сумата на своите отделни части.

С времето обаче много неща са се изменили и изопачили. Старите песни и танци са имали силно облагородяващо въздействие върху участниците, докато модерните са тяхно извращение, в което духовният елемент вече липсва и е подменен с движения и ритми, които подсъзнателно стимулират низшата природа у човека. Само колективният балет напомня „играта” на невидимите същества, стоящи зад четирите природни стихии – огън, вода, въздух и земя.

Според мнозина изследователи на ранното християнство, много апокрифни документи описват ритуален танц в кръг, практикуван от Христос и апостолите. Това изобщо не би било учудващо с оглед на това, че множество окултни школи, ръководени от Велики Посветени, са имали такава традиция. Като имаме предвид, че Христос и учениците му са пели окултни песни (“И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската планина.”, Матей 26:30), не би било никак чудно да са имали и други духовни занимания, които не са описани в Новия Завет, или са умишлено заличени от там.

В книгата „Предтечи на Паневритмията” Христо Маджаров се позовава на Св. Августин от Хипон (354-430 сл. Хр), който описва подробно танц в кръг, изпълняван от Исус и неговите апостоли:

„Той (Исус – бел. авт.) ни събра всички и рече: „Преди да се издигна да изпеем един химн в чест на Отца и тогава да пристъпим към туй, що е пред нас.“ И ни нареди в пръстен, хванахме се за ръцете, а той застана в средата и каза: „Отвърнете ми с Амин.“ И запя един химн: „Слава Тебе, Отче наш!“, а ние, като обикаляхме в пръстена, отвърнахме „Амин.”

„После танцът се превръща в дълга размяна на мелодични мантри между Исус от средата и останалите от кръга. Св. Августин свидетелства за тази традиция при първите християни. Неслучайно във филма ‘Исус от Назарет’ и в други филми за християнския епос е показано, че Христос и апостолите му пеят и играят, въртейки се в кръг. Това евритмично хармонизиране се предава после и на другите християнски школи. Ранната църква използва танца като интегрална част от службата. Но понеже тази назорейска традиция се запазва и при общности, заклеймени през Средновековието като езични и еретични, канонизираната църква я забранява, преследва и изгубва. Но през X век богомилите я възстановяват.”

* * *

Според Езотеричната Традиция, в древните мистични школи песните са се пели, придружени с ритуални движения. Посветените са знаели какви мощни сили се събуждат чрез съчетанието на думите, музиката и движението, и затова произнасянето на известни възвишени изречения било съпътствано с песен и специални движения. Но тъй като тогавашните евритмии са били съобразени с тогавашната (инволюционна) степен на човечеството, те не са годни за повдигане на днешните хора. Затова Учителя трябваше да свали от Висшите светове Новото: Паневритмията, отговаряща на съвременната епоха в развитието на човечеството. Тя прави връзката с новите сили, които се събуждат в човека.

Паневритмията е израз на новата култура, която иде. Идеите на шестата раса са интегрирани в нейната музика и в нейните движения. И когато те се правят, събуждат в човека силите и идеите на новата култура. Участващите в живия кръг на Паневритмията събуждат тези нови сили в себе си и освен това стават и център, който ги разпраща по света. Така новите идеи достигат до всички души и намират отзвук в тях, макар и несъзнателно за спящите съзнания. Чрез тези движения, живият кръг на Паневритмията изпраща мощен зов в света за обнова, подем и възход!

* * *

Паневритмията, като музика и движения, е създадена (или по-точно свалена от Висшите Светове и приспособена към нашия) от Учителя Беинса Дуно, със светско име Петър Дънов. Първите песни от нея са дадени още през далечните 1922, 1923 и 1925 г. Първоначално те са били самостоятелни песни, предназначени да трансформират негативните психологически състояния в позитивни. По-късно, в периода от 1927 до 1937 година, тези песни влизат в музиката на създавания тогава първи дял на комплекса от Паневритмични упражнения. Останалите два дяла, наречени „Слънчеви лъчи” и „Пентаграм”, са добавени от Учителя през следващите години.

До 1957 г. хиляди българи се запознават с учението на Учителя и практикуват Паневритмия в градове, села и на Рила планина през месец август. След това комунистическата власт, ръководена от духовете на мрака, забранява и започва да преследва четенето на книгите на Учителя, забранява и преследва практикуването на Паневритмия. Въпреки това малки групи от най-верни ученици на Учителя намират начин да я практикуват тайно от властта.

След промените в България през 1989 г. тези ограничения отпадат, а постепенно нарастващият интерес на гражданите налага организиране на курсове по Паневритмия за начинаещи, каквито днес редовно се провеждат безплатно в някои от големите градове, както и изготвяне на видео уроци, които са на разположение в интернет. А от 22 март до 22 септември Паневритмия се играе ежедневно от стотици българи из цяла България, а също и от множество братски групи в чужбина.

 

Същност на Паневритмията

Думата „Паневритмия” е съставена от три корена: „пан”, „ев” или „еу” и „ритъм”. „Пан” oзначaва всеобщ; „Ев” или „еу” е това, от което произлиза всичко – то означава висшето, същината, реалното, същественото в света. А „ритъм” значи правилност в движението или във всеки външен израз на нещата.

Смисълът на думата „Паневритмия” най-често се предава чрез израза: Висш Космичен Ритъм.

Това е същият този Космичен Ритъм, който лежи в основата на Живота. Той олицетворява Божието Слово, което е създало и организира всичко. Под действието на това Космично Движение и Ритъм са изградени хилядите форми около нас. Те са вечно действащите принципи в Космоса. Изразени са както в движението на небесните тела, така и във вълнообразното движение на светлината, в силовите линии на електромагнитното действие, в движенията на атома и електрона и пр.

Кръгът на Паневритмията описва символично движението на планетите около Слънцето, а пред погледа на ясновидеца тя създава ярка, сияеща аура: мощно енергийно поле, което се разраства постепенно в големи мащаби и влияе благотворно върху цялото човечество. Това въздействие е особено силно в близост до мястото на свещенодействието.

Всемирното хармонично движение на целия Всемир е Паневритмия. Движенията на Паневритмията са взети от Природата, от целия Всемир и са в хармония с Космичния Ритъм. Ако движенията, които прави човек са в хармония с Космичния Ритъм, човек се свързва със силите на живата Природа и ги приема. Именно това се постига чрез паневритмичните упражнения. Те действат благотворно, защото тогава влизаме във връзка с космичния живот.

Паневритмията се играе сутрин, понеже тогава има най-благоприятни условия – тогава притокът на благотворни енергии към Земята е най-силен. По същата причина това свещенодействие се изпълнява само от 22 март до 22 септември, тъй като есенните и зимните месеци предразполагат повече към уединение, размишление, молитва и друга вътрешна работа. Тогава именно се провеждат и споменатите курсове по Паневритмия, които сърдечно препоръчвам, чрез които всеки желаещ може да получи отлична подготовка от квалифицирани преподаватели.

Този свещен танц представлява метод, който регулира физическите, духовните и умствените функции на човека. Тя е съчетание на човешките мисли, чувства и действия. Движенията не са сложни, но са изключително прецизно подбрани така, че с най-малко усилие да се постига най-голям резултат. Те са от такъв характер, че човек при тях става способен да черпи изобилно от неизчерпаемия резервоар на сили в Природата и с това да внесе нови жизнени струи във всичките си органи и системи, както и нови подтици, нови свежи сили в своите мисли, чувства и постъпки. Затова ако правим упражненията съзнателно, веднага чувстваме прииждане на енергия и душевна радост.

Участието на съзнанието е задължително условие за целесъобразна обмяна между човека и околната Природа. Защото енергиите, които човек изпраща и приема, зависят от будността на съзнанието, от идеята, която занимава човека при движението. Ако той просто извършва физически едно движение, но си мисли за странични въпроси, ефектът ще е нищожен.

Действието на тези движения се усилва още повече, понеже се придружават и с музика. Мисълта, съпроводена с музика, прониква дълбоко. Този факт се използва много успешно и от тъмната ложа, която чрез приятни за слушане мелодии ни предава грозни послания – тази тема съм разгледал подробно в публикацията „Музиката като средство за контрол над съзнанието“.

Музиката при Паневритмията не е произволна, но строго съответствува на движенията от една страна и от друга страна на идеята, вложена в тях. И затова тези движения имат мощно, магично въздействие. Чрез Паневритмията се постига не само духовен подем, развитие на възвишени мисли, чувства и облагородяване на характера, но се влива и живот, здраве, сила във всички органи на тялото. Ето защо Паневритмията буквално подмладява.

За важността на окултните физически упражнения Учителя казва:

„Едно упражнение трябва да се прави едновременно от всички, като че го прави един човек. Хармоничност трябва да има, а пък аз виждам, че един мисли едно, а друг мисли друго. Някой ще каже: „И без упражнения може.” Не, упражненията са необходими. Умрелите никак не се упражняват. Шестте упражнения, ако ги правите добре, пак е хубаво. Ако ги направите с чиста мисъл, вие ще се подмладите. Едно упражнение ако правите на ден, вие ще се подмладите с една година. Ако правите десет дни – с десет години ще се подмладите. Някой ще каже: „Дали е вярно?” Ако аз правя упражненията както трябва, ще се подмладя. А пък щом не ги правя както трябва, то аз остарявам. И вие, ако не ги правите, както трябва, ще остареете преждевременно.”

Въздействието върху телесното и душевното здраве на практикуващите Паневритмия е доказано и по научен (експериментален) път: http://www.panevritmia.info/researches/

В заключение споделям няколко мисли и ценни съвети от Учителя за Паневритмията:

„Като играете музикалните упражнения, избирайте си за другар този, с който си хармонирате. Ако не си хармонирате, или се смущавате, не трябва да играете заедно.”

 

„Трябва да се запознаете с научната страна на Паневритмията. Природата обича с най-малки усилия да добие големи постижения. В Паневритмията са впрегнати силите на ума, сърцето и волята да работят в хармония. Чрез Паневритмията ще се покаже на хората как могат да приемат силите на природата. Ние правим тия упражнения сутрин, понеже тогава има най-благоприятни условия. Те трябва да се правят от 22 март до 22 септември.

Според закона за еволюцията ние започваме с тялото. Движенията на Паневритмията са едновременно механични, органични и психични. На всеки човек, който може да възприеме тия движения, можем вече да му говорим. Защото те имат голямо влияние върху човешкото съзнание. Тези движения се превръщат във вътрешни, психични процеси. Ако държите ръцете си хлабаво във време на упражненията, тогава няма никакъв контакт със силите на природата. Ръцете трябва да се държат обтегнати. Тогава чрез упражненията влизате в досег със силите на природата. После, когато правите упражненията, вие мислите за обикновените си работи: за къща, за сметки и пр. Когато правите упражненията, мисълта ви да бъде концентрирана. Движението е живот. Без движение животът не може да се прояви. Движението трябва да бъде разумно. И един сантиметър да се подвижиш, трябва да имаш някаква цел, някакво постижение. Сила има в движенията. Защото чрез тях вие ще дойдете в хармония с всички разумни същества, които се движат. В тази хармония седи силата. Ако не влезете във връзка с тези същества, вие сте неорганизирани и тогава ще живеете в света на стълкновенията.

Като играете Паневритмията, движенията трябва да бъдат нито много бързи, нито много бавни. Прекарвайте мисълта си в предната ръка, която е насочена нагоре, и в задната лява ръка, която е насочена надолу. И като снемате ръцете си надолу, прекарайте мисълта си към ръцете, тогава енергията ще мине през центъра на земята. А когато ръцете са насочени нагоре, тя ще мине през центъра на слънцето.

Аз ви казвам само общите принципи. Във време на упражненията ще ви оставим свободни, сами да се научите и да свикнете. Прекарайте мисълта си през ръцете и през краката си. Трябва да знаете, че вселената се проявява чрез вас.

В движенията вие бързате – изведнъж искате да свършите упражненията. Може някой път да направим само три упражнения, но внимателно. Ако гимнастическите упражнения се правят бързо, няма полза. Те трябва да се правят бавно и с участието на ума. Съзнанието привлича енергиите.

Когато човек изнесе напред десния крак или дясната ръка, извиква в действие известни сили в природата. А когато изнесе левия крак или лявата ръка, извиква в действие други нейни сили. Като вдигнете ръката си нагоре, тя да образува 45 градуса ъгъл. Този ъгъл не трябва да бъде по-малък или по-голям. При този ъгъл положението е най-хармонично. Също така и ръката, когато е назад, наклонът трябва да бъде 45 градуса. Когато ъгълът на ръцете е 45 градуса напред и назад, имаме правилно движение, има кръгообразно движение на електромагнитните енергии: Този кръг обхваща цялото тяло – отпред, отзад, отгоре и отдолу. Когато той се образува добре, човек има хубаво разположение.

Ритъмът трябва да е правилен. Ще стъпвате на пръсти, а не на петите. Най-първо на пръсти и после на петите. Ако стъпвате на петите си, става сътресение на гръбначния мозък. Когато изправяте ръката си нагоре, най-първо движението на ръката да бъде напред хоризонтално и после ще я вдигнете нагоре.

Предната част на ръката означава Божествения свят, средната – духовния, а основната – материалния.

Когато правите движения с ръката си, проектирайте ума си в ръката. Ние правим тези упражнения, както ги правят в другия свят. Те не са измислени, те са снети отгоре. Може да се правят и други упражнения, но ще видите разликата. Защото в тези упражнения са свързани физическият, духовният и Божественият свят. Има преливане от един свят в друг. Във физическо отношение светът е виртуоз, а в духовно отношение – не. Трябва да се уравновесят физическите движения с движенията на чувствата и мислите. Те трябва да се хармонизират. Тогава тези противоречия, които сега съществуват, ще се изгладят. Например, двама души са в дисхармония. Те може да се хармонизират, като запеят и двамата.

Всяко упражнение е един психо-физиологически акт. Всяка мисъл, всяка енергия трябва да се въплъти, за да има израз. Ако вие може да владеете вашата ръка във всички направления, това показва, че вашата воля е нормална. Иначе имате дефект умствен, сърдечен или волев. Затова ще правите упражненията ден след ден, за да изправите дефектите.

С тези упражнения ще коригирате вашите мисли и чувства. Щом урегулираш енергиите на краката си, ще се възстанови съотношението между земята и тебе, защото енергиите на краката са свързани с центъра на земята. Преди това не е имало правилно съотношение между твоите енергии и тези на земята. Има съотношение между земята и слънцето. И това съотношение е разумно. Ти трябва да възстановиш правилното отношение между тебе и земята. При движение на краката си ще съсредоточите ума си върху тях и ще ви стане приятно.

Нашата нервна система и сега е в развитие. Ние не сме завършили още развитието на нервната си система. Във всеки един живот се отделят нови нервни разклонения, нови нервни елементи и се образуват органи за новите идеи. Тъй че трябва да пазим мозъчната система. Някои считат за тягост да се упражняват. Това е неразбиране.

Каквито и да са упражненията, щом те могат да координират в човека енергиите на земята и слънцето, те са добри. А упражненията, които не могат да направят това, са ненужни. Когато срещнете човек, който е координиран със слънчевите и земни енергии, той прилича на цъфнал цвят, на узрял плод. Религията е имала най-първо за цел да координира човека със земните и небесни енергии. А сега като са изгубили първоначалното й значение, искат да направят човека добър. Ако не можеш да го координираш, как ще го направиш добър? Ако не нагласиш цигулката, как ще свириш нещо хубаво? Най-първо ще я координираш и след това иде вторият процес – свиренето. Сега ще се учите на първия процес – координирането. То е най-лесното. Всеки може да го направи. Сутрин най-първо ще направиш упражненията с ръцете и краката. И тогава през целия ден ще ти върви добре. Бог и всички добри хора ще бъдат с тебе. Всемирното хармонично движение на цялото Битие е Паневритмия.

Когато човек прави тези движения, той е в хармония с цялото Битие. Тогава възприема Божието благословение, понеже всичко е Божие. Когато при Паневритмичните движения стъпваме на единия или другия крак, това стимулира чакрите, става смяна на положителните и отрицателни течения, на творческите и съграждащи течения.

При Паневритмията мисълта се свързва с музиката и с движението. Трябва да играете, за да се подмладите. С Паневритмията човек постепенно придобива мекота. Тези движения на Паневритмията са разумни. Те са подготвителни движения. Те имат магическа мощ и влияят върху целия свят, а не само върху нас.

Тези движения са взети от Природата, от целия Всемир и са в хармония Космичния Ритъм.”

Научете повече за Паневритмията тук

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0