Цяла книга: Откровения на Истината

Цяла книга: Откровения на Истината

Книгата се разпространява безплатно, както и всички други, над които работих усилено през изминалите години.

📚 Може да заявите безплатен книжен екземпляр от тук: Формуляр за заявки

* * *

Цялата книга в електронен формат можете да свалите безплатно от тук в PDF формат:

PDF – Откровения на Истината (част 1)

MOBI – за четене с Kindle (част 1)

EPUB – за четене с таблети, смартфони и четци за е-книги (част 1)

PDF – Откровения на Истината (част 2)

MOBI – за четене с Kindle (част 2)

EPUB – за четене с таблети, смартфони и четци за е-книги (част 2)

🎧 А в YouTube канала ни Истина БГ може да слушате книгата и в аудио формат от тук: Плейлист с Аудио книгата

* * *

„И който е жаден, да дойде, и който желае, нека взема от водата на живота даром.”

Откровение на Йоан 22:17

За кого е предназначена тази книга?

Тя е за тези, които не знаят. Но търсят. Също като мен.

За хората, които са уморени да ги лъжат и баламосват от всички страни – правителство, медии, училища, религии, ню ейдж гурута и прочее „вълци, облечени в овчи кожи”. И преди всичко за тези, които са дошли на Земята да се учат, да се усъвършенстват и да си помагат.

Подтик да напиша тези редове ми даде горчивото прозрение, че докато в миналото знанието е било изключително трудно достижимо и достъпно само за малки кръгове от хора, в наши дни вече то може да бъде намерено дори от малките деца. За сметка на това обаче сред изобилието от духовни сайтове, книги, семинари, и стоящите зад тях „учители” (често претендиращи да дават единствената и най-неподправена Истина), се е появила една сериозна опасност – знанието е толкова сериозно примесено с най-различни заблуди и лъжи, че малцина са тези, които могат да се ориентират сред целия този хаос от противоречиви идеи, и да отделят „житото” от „плевелите”.

Живеем в епоха, в която от човечеството се очаква да развие интелекта до една висша степен, която ще му позволи да обхване духовните истини и смело да разграничи илюзиите от действителността. Имаме перфектните условия за този урок, след като Бог е допуснал в обществото ни да се ширят всевъзможни лъжеучения, които да ни подтикнат към мисъл и развиване на умението по логичен път да разпознаваме Истината. Навсякъде ни заливат с истории за извънземни, рептили, слънцеяди и всякакви други митични същества, които изместват фокуса от истински важните задачи пред нас. Свидетели сме как цялата мъдрост, която човечеството е натрупало през вековете, е така хаотично примесена с ню-ейдж фантазии, че само онзи, който положи огромни усилия, би могъл да достигне до чистото знание.

Достатъчно е да погледнем към многобройните църкви, всяка от които претендира да е единствената истинска и правоверна, като обвинява другите в лъжа и често е готова да пролива реки от кръв, за да „докаже” своята правота. Очевидно е не само, че някои от тях лъжат, ами и е твърде вероятно те всички да го правят. Вече 2000 години така и не можаха да си поделят Христос и да разберат, че Божият Син не е там, където някой рецитира молитви и кръщава в Негово име (разбира се срещу съответното заплащане), а както Той Сам ни каза: „дето са двама или трима събрани в Мое Име, там Съм и Аз посред тях.” (Мат 18:20)

Защото Бог не живее в човешки църквички, а в сърцата на хората. А непосредствената връзка с Него се случва не във външния свят, а в човешката душа. Истинската вяра не се изразява в това да знаем кога се пости, кога се ходи на църква, и на коя икона за какво да се молим – тя означава да сме добри, да обичаме, и да постъпваме с другите с ясното съзнание, че Бог живее в тях. Това е казано в прав текст и в Деяния на Апостолите: „Той, бидейки Господ на Небето и Земята, не живее в ръкотворни храмове, нито приема служение от човешки ръце, като да се нуждае от нещо, но Сам дава на всички живот и дихание и всичко.” (17:24,25)

За съжаление обаче намирането на правдива информация става все по-трудно, но и все по-важно. Затова се опитах на едно място да синтезирам всичко най-значимо по духовните въпроси, а също и за Земната мисия на душите, които в тази важна епоха са въплътени на Земята. Ако съм успял да свърша тази задача, в края на тази книга читателят ще разполага със солидна основа в своите познания за духовните светове и неговото място сред тях, и така ще може да продължи смело напред, като вече ще познава много от капаните, които злото е поставило в пътя на съвременните хора. Защото няма друга област от живота, в която едно неволно заблуждение и залитане в крив път да се оказва по-пагубно за душата…

Например много от популярните учения твърдят: „Исус Христос е бил просто един мъдрец, един Учител, нищо повече.” Ако е така, добре. Обаче ако не е? Ако се окажат истина думите Му: „Аз съм Пътят, и Истината, и Животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.” (Йоан 14:6), то всички тези души сами са затръшнали вратата си към Бога, и оттам насетне се излагат на ред опасности. Затова ще обърна внимание в тази книга на множеството общоприети заблуди, но този път не както повечето проповедници (със сляпа вяра), а със знания и с факти. Защото разумното съмнение във всяка нова за нас идея е винаги по-добро от сляпата вяра.

Не желая никой да приема каквото и да било само защото Христос, Учителя Петър Дънов (с духовно име Беинса Дуно) или друг авторитет го е казал. Има право на това само онзи, на когото Природата не е дала мозък. За него е сляпата вяра. А който има уши да слуша и разум да разбира, сам ще чуе гласа на Истината. Който пък не желае – и той най-вероятно някога ще стигне до нея, ала след хиляди страдания и разочарования. Защото малка е ползата от очите, ако умът е сляп. И никакви доводи не могат да покажат на човека пътя, който той сам не желае да види.

Сериозен проблем при книгите на духовна тематика е следният: По-голямата част от тях са толкова пълни със заблуди и откровени лъжи, че човек трябва да има много сериозни духовни познания, за да може да открои Истината от примесите. Защото една лъжа лесно се изобличава, но когато имаме 10% лъжи, смесени с чистото знание, те стават изключително трудно уловими. А последиците от тях, както в горния пример с Христос, могат да се окажат фатални за нечие развитие. За разлика от тези книги със съмнително съдържание, има и други, за които може да се приеме, че са чистото „Слово Божие”. Те обаче се оказват твърде сложни за тепърва навлизащите в духовното познание и в резултат на това лесно водят до объркване и извода: „Това е много трудно, не е за мен.” Казвам това от личен опит, когато съм си позволявал да препоръчвам книги на мои братя и сестри.

И понеже обикновено лъжливите книги са по-лесни за четене и не напрягат много мозъка, популярността им е огромна. Затова усетих силен импулс да събера на тези страници най-важното духовно познание по възможно най-разбираем начин и в най-достъпен вид, за да може всеки, който има стремеж към един по-осъзнат, благословен и изпълнен със смисъл живот, да получи една стабилна и сигурна основа, и въз основа на нея да развие у себе си най-важното умение в наши дни – различаването. Тогава вече ще може смело и разумно да продължи в своето безкрайно пътуване към Бога.

Аз сам, преди своето пробуждане, дълги години се лутах в мрака на многобройните съвременни суеверия и лъжеучения, докато след много молитви, размишления и живот в планинско уединение Бог прояви Своята Милост към мен и ми даде Светлина върху ред въпроси, чиито отговори е мой дълг да споделя тук с вас. Добре знам каква отговорност нося, ако волно или неволно заблудя нечия душа, затова съм положил огромни усилия всичко описано да отговаря на най-чистата Истина.

До голяма степен днешното неразбиране по духовните въпроси се дължи на това, че съвременните хора имат много повърхностно схващане за мистицизма. Под тази дума те разбират нещо мъгляво и тайнствено, и често го свързват с шарлатанство, суеверие или черна магия. Те смятат мистиците за смахнати фантазьори, откъснати от реалния живот. Това е съвършено погрешно схващане и произтича от факта, че с тази дума незрящите се опитват да опишат зрящите, основавайки се на собствените си суеверия.

Мистикът е човек, който е свързан с Великата Реалност и затова той не е празен мечтател, а съработник на Бога, защото Творецът живее и се проявява чрез него. Мистикът е човек със светъл ум и чисто сърце. Неговото съзнание е чисто и тихо, подготвено да възприема Божествените Истини.

С подобна слава се ползват и определенията „окултен” и „езотеричен”. Те в буквален превод означават „таен” и „скрит”, тъй като в миналото Школите, ръководени от Велики Посветени, и работещи за благото на цялото човечество, са били разположени далеч от хорските погледи (често в планински местности), а в тях са се допускали само хора, които са се показали достойни, за да им бъде поверено тайното познание без опасност да злоупотребят с него и да го използват за лични цели.

Това Божествено Учение се е предавало през вековете, като в различните епохи е било представяно на хората във форма, съобразена с тяхното ниво на съзнание. Така то е било преподавано още в Мистерийните центрове на Атлантида, а по-късно от Ману, Заратустра, Хермес, Кришна, Орфей, Буда, Платон, Христос (Спасителят действително се явява като един от Ръководителите на човечеството, но по-точно бихме могли да го наречем Учител на Учителите), Боян Мага (основателят на богомилството), Християн Розенкройц, а в по-нови времена и един светъл дух, който през миналия век проповядваше Божественото Учение по нашите свети земи, за да запали пламъка на Любовта у мнозина. Тези мнозина и днес са тук сред нас с важната мисия, благословия и отговорност през идните години да покажат на света истинското Христово Учение, но този път не повтаряно по буквата, а приложено по дух.

Именно славянските народи, начело с българския, днес са призовани от Бога и им е възложена задачата да бъдат първите, които да покажат на света Християнството не като религия, разделяща хората на „наши и ваши”, „правоверни и езичници”, нито пък като култ към онзи Велик Учител, разпънат на кръста в началото на нашата ера, а като проява на Божията Любов, която обединява всички – както ни призова и ап. Павел: „Няма вече юдеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа.” (Гал. 3:28)

За разлика от тези общества, религиите винаги са се стремили да бъдат в центъра на общественото внимание и са се надпреварвали за повече последователи – в много случаи със съвсем егоистични цели. Всяка от тях се е позовавала на определен източник и е твърдяла, че всички други, освен нея, лъжат и заблуждават хората, а тя представя единствената Истина. Това просто няма как да бъде вярно.

Втората цел, която си поставих за тази книга, е тя да бъде полезна и за тези, които вече са пробудили в себе си едно по-висше съзнание, основано върху Любов към ближните и приближаване към Истината – макар тя да е толкова всеобхватна, че никой никога не може да каже, че вече я е опознал докрай. След „проглеждането”, у всеки Христов ученик се поражда почти непреодолим стремеж да помогне и на другите да видят това, което сам е видял. Най-голямото благо, което можем да направим за една душа, е да ѝ помогнем да се обърне към Бога, но само ако е готова да прогледне.

И тъй като вярата у човека е най-интимната и съкровена част от него, изисква се много нежен и мъдър подход, за да бъдем правилно разбрани, и да изтъкнем подходящите доводи срещу всяко суеверие, основано на предразсъдъци, внушавани от векове. Затова в книгата ще бъдат описани множество идеи и факти, които биха могли да помогнат на различните събеседници – представители на различните църкви, религии, атеисти и т.н. Всички те са еднакво ценни за Бога и ако можем да помогнем дори на един от тях, наш дълг е да го сторим.

Също така, в книгата ще бъдат описани и опровергани множество заблуди и митове, които все по-често циркулират дори из „братските” среди и, ако не бъдат правилно разбрани, в крайна сметка биха довели до това, което се случи с Христовото учение, след като Той си замина от физическия свят.

Като най-достоверни източници по духовните въпроси съм използвал предимно следните: Библията, беседите на Учителя Петър Дънов и лекциите на Рудолф Щайнер. Причината за това не е, че искам да „издигам паметници” на една или друга личност, нито пък смятам, че те са единствените, които представят Божествената Истина и са имали достъп до духовните светове. Ще се позовавам предимно на тях, защото имам основания да смятам, че Истината, която изнасят пред света, е най-пълна и неподправена за сегашния етап от еволюцията на човечеството, и особено за европейските народи – с нашето физическо устройство и духовна нагласа. Основанията да смятам така ще опиша в самата книга, за да може всеки да прецени за себе си и да не вярва сляпо на никого, включително и на мен.

Тези три източника са само поточета от един Извор – Чистото Слово Божие, което се проявява също и в Розенкройцерството, в Богомилството, и в много други учения от миналото, които са в пълен синхрон помежду си. Тези Школи се ръководят от Мъдреци и Посветени – напреднали души, отвъд пределите на земното човечество, изпращани от Бога да служат за напредъка на човечеството. Още Христос пророчески ни обяви необходимостта от тях: „Имам още много да ви говоря; ала сега не можете го понесе.” (Йоан 16:12)

В тази книга няма да подмина и онези, за които още преди 2000 години сме официално предупредени да се пазим – „ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните.” (Матей 24:24)

Чрез тях определени среди се опитват да вкарат цялото човечество в крив път, но ако си изиграем разумно картите, този път няма да им се получи. Все пак бих искал да отбележа, че нямам нищо против проводниците на тези лъжи и лъжеучения – те са тук, за да ни научат да мислим и да различаваме доброто от злото и Истината от лъжата, за да можем да вземем съзнателен избор на чия страна желаем да застанем. Важно е обаче да правим разлика между даден човек и неговите дела и проявления. Глупаво е да се критикуват самите хора като човешки същества, тъй като никой от нас не е съвършен и застрахован, че той не прави (или не е правил) още по-големи грешки в живота си. Съвсем друго е да се изобличават лъжите им и богохулните им действия, с цел да бъдат предпазени наши братя и сестри, без да съдим тези, които често разпространяват лъжи от добри намерения и незнание.

На тях мога да припомня само, че докато вредят само на себе си, никой смъртен няма право да им се бърка, но опитат ли да повлекат към бездната и други, ние нямаме право да си затваряме очите за техните действия, а трябва да бъдем смели и да изобличаваме неистината.

На това ни е учил и Христос в храма. Ап. Павел също: „Заради това, като отхвърлите лъжата, казвайте истината всеки на ближния си…” (Ефесяни 4:25)

И Учителя казваше: „Желая всички да бъдете смели, решителни и умни. И там – дето трябва да защитавате Истината – ще я защитавате по всички правила. Не заради мене, а заради Любовта, Мъдростта и Истината. За Истината трябва да имате само едно мнение. Дойдете ли до Истината, трябва да бъдете твърди като диамант и готови на всичко!“ („Ей, ей; не, не“, НБ, 14.01.1923)

Тази книга е за всички, които поне веднъж сериозно са си задали трите най-важни въпроса в живота: „Откъде идвам? Защо съм тук? Накъде отивам?” И макар че по всеки от тях са изписани милиони страници и са изнесени хиляди беседи, съвременното човечество в своята представа за Бога и за смисъла на живота е затънало в много по-дълбоки суеверия в сравнение със своите предшественици дори и от „тъмните векове”. И точно в наши дни най-опасно от всичко за бъднините на човешките души е пълното неразбиране за важните събития на Земята, в които сме били призовани да вземем участие.

Както човекът на Земята има своето раждане, детство, юношество, младост, зрелост и т.н., така и човечеството като колектив преминава през сходни периоди, като във всяка отделна епоха му се дават условия за развиване на определени добродетели, способности и дарби. В своето досегашно развитие човечеството първо е преминало през своята детска възраст, в която е било водено „за ръчичка” от духовни водачи и небесни пратеници. По-късно, то е навлязло в своето юношество и са му били дадени правила и закони във вид на „Божи заповеди”, които да спазва задължително, без да е нужно да разсъждава върху тях и върху дълбоките житейски въпроси. Когато Христос дойде на Земята, Той отбеляза края на тази епоха и прекрати задълженията, като чрез Словото и Делата Си вля сили в нас да се научим да правим добро и да живеем добре по собствено желание, а не по чужда воля. Затова ни каза: „Ако Ме обичате, опазете Моите заповеди.” (Йоан 14:15)

Той именно дойде, за да ни научи, че всъщност всички хора сме като клетки от цялостен организъм, и както едно здраво тяло се състои от живи клетки, а те на свой ред образуват тъкани и органи, аналогично и цялото човечество представлява хора, обединени в общности и народи, всеки от които е от неизменима важност за общото развитие. И обратното – когато една голяма група клетки заболее или не изпълнява възложените им задачи, а живее само за себе си, зараждат се болести и цялото тяло страда. Затова Посветените знаят, че благополучието на отделния човек е пряко свързано с мъките или радостите на всички останали.

Според Езотеричната Традиция възможността да можем да продължим напред стана възможна само благодарение на намесата на Онзи възвишен Дух, който избра да пострада заради нашето бъдеще и да ни даде пример как да живеем, за да можем един ден и ние като Него да бъдем достойни Божи Синове.

И едва от около един век напредналите същества, предвождащи човечеството, са сметнали, че сме дорасли да навлезем съзнателно във фазата на пълнолетието и много от тайните на Битието да ни бъдат разкрити. Този преход обаче е свързан и с една своеобразна „матура”, при която ще се изпълнят Христовите думи: „И ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си страна, а козите – от лявата. Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира.” (Матей 25:32-34)

За нашите времена Учителя казва: „Като дойде Господ във вас, вие приличате на благонравните, възпитани моми. Като дойде нейният възлюблен, тя казва: „Чакай да питам баща си и майка си, какво ще кажат.” И като ги пита, те казват: „Остави го, той не е за тебе.” Тя се разколебава. И Той се оттегля. И като дойде Господ във вас сега, вие питате другите: „Да тръгна ли с Него или не?” И вие се разколебавате. Най-първо вие Го обиквате и после казвате: „Баща ми, майка ми, не ми позволяват. Не мога да тръгна с Тебе.” И досега колкото пъти е идвал Господ, вие сте се отказвали. Казвате: „Да си поживеем още малко в този свят, да поизраснем.” И ако и този път не тръгнете, ще се намерите извън училището!

Казва Писанието: „Господ казва: „Търсете Ме, докато съм близо.” Дошъл е влакът. Вие трябва да бъдете навреме. Преди да е ударил последният звънец, вие трябва да се качите на влака и ще седнете. Ако чакате да ви вземат и да ви турят във влака вътре, влакът ще си замине и вие ще останете на гарата.

Та казвам: Последният влак сега е, който иде! И ако вие не се качите на него, ще останете на гарата. Аз имам желание, моето желание е да не останете на гарата.” („Запалена свещ“, ООК, 23.09.1936)

На друго място той допълва: „Време е вече хората да приемат Любовта и да влязат в новия живот. Земята излиза от тринадесетата сфера, в която е била досега – сфера на изпитания и страдания, на нещастия и мъчнотии. В бъдеще няма да дохождат лоши хора на Земята, няма условия за тях. Те ще изчезнат така, както са изчезнали големите допотопни животни. Казано е в Писанието: „Кротките ще наследят Земята.” Колко от сегашните хора са кандидати за това наследство?” („Вечното благо“, СБ, 15.08.1943)

Малко хора действително осъзнават, че имаме щастието да живеем в една от най-вълнуващите и значими епохи в цялата човешка история – епохата на ликвидация на кармата на човечеството и на второто пришествие на Христа, когато човечеството постепенно ще се раздели на два лагера – добри и зли. Затова усилията на Небесните ни Ръководители (наричани в Езотеричното Християнство още „Бялото Братство”, „Бялата Ложа”, и под общото название „Ангелските йерархии”) са насочени към това все повече хора да приемат духовните идеи за братство между всички хора и народи, както и за Любовта, и да ги приложат в живота, за да могат да влязат в Новата култура, в Царството Божие на Земята.

Досега, като на деца, Истината ни е предавана под формата на приказки, митове и притчи, тъй като хората не бяха готови да я съзерцават лице в лице и можеха да я приемат най-добре в алегорична форма. Дори Самият Христос представи Божественото учение в прав текст само на своите ученици, а на народа говореше с притчи: „понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не чуват, нито разбират.” (Матей 13:13)

Вселенски закон е, че на всеки се дава толкова Истина и Мъдрост, колкото е готов да приеме и разбере, без да злоупотреби с нея. Дошло е време, обаче, когато Учителите на човечеството са преценили, че голяма част от нас сме развили достатъчно своя ум и своята душевност, за да бъде повдигната завесата, скриващата много от тайните на Живота. По тази причина вече не само имаме право, но е и наш дълг пред Господа, Който ръководи човечеството чрез ангелските йерархии, да поемем импулса за духовно пробуждане и просвещение, и да го приложим в живота си. Защото няма никаква полза нито от знание, нито от вяра, ако те не са подкрепени с дела.

Намираме се на прага на историческа промяна, която е несравнима дори с откриването на огъня или електричеството. Предстои ни да се сблъскаме лице в лице с трудности, които ще позволят всеки от нас да покаже какво е научил дотук, а и да избере посоката, в която ще върви оттук насетне. Изпитанията, на които малко по малко ставаме свидетели, и които най-вероятно ще достигнат своята кулминация през идните две-три десетилетия, са родилните мъки на една нова култура и един свят на любов, братство и хармония между човешките души. „Не бой се, малко стадо! Понеже вашият Отец благоволи да ви даде царство.” (Лука 12:32)

Не бива обаче да се заблуждаваме, както много ню-ейдж мечтатели, че това ново, справедливо и утопично бъдеще в общество, изградено само от духовно осъзнати индивиди, ще се случи от само себе си без нашето активно участие. Глупаво е да вярваме, че един ден ще се събудим и вече ще сме в Царството Божие на Земята, където ще заживеем в блажено безделие, докато ангелите ни прислужват – точно както мнозина духовници си представят Рая. Напротив – Бог ще се погрижи за нас само след като покажем, че сме достойни за това и няма да Го поругаем, както вече се е случвало – при грехопадението.

И за да ни пробуди от хилядолетния сън, Бог е допуснал човечеството да премине през определени трудности. За тях са ни предупреждавали пророци и ясновидци от хилядолетия. Но на нас е дадена и свободна воля, от която зависи дали оттук насетне ще поемем по Пътя към Бога, или ще продължим да викаме както преди 2000 години „Ние нямаме друг Цар, освен Кесаря!” (Йоан 19:15) Да си го знаем – предупредени сме. Къде, кога и за какво – ще стане ясно много скоро.

По-будните души отдавна усещат признаците на диктатурата, подготвяна за цялото човечество, пред която бледнее дори въображението на Оруел от антиутопията „1984”. Нов световен ред, чипове, глобално правителство, Трета световна война, контрол над храната и семената, ГМО, ваксини, флуорид в питейната вода, и като цяло поддържане на едно болно, кротко и подчинено човечество, което само си е наместило примката около шията. Властниците знаят добре, че в едно болно тяло душата много по-трудно може да се проявява и да действа адекватно, и с всички сили работят за нашето физическо и духовно „осакатяване”. В същото време чрез древния принцип „Разделяй и владей” човечеството бива хвърляно в братоубийствени конфликти и разединявано всячески – по религия, народност, цвят, пол, партия и т.н. Чрез образователната система и медиите пък усилено се налагат демонични идеи като тази, че човекът е просто едно еволюирало животно и са му присъщи същите идеали и цели – оцеляване и размножаване. Същите инстанции ежедневно ни затрупват с информационен боклук, само и само да не започнем да си задаваме важните въпроси и да търсим техните отговори. И най-тъжното е, че се справят блестящо.

Нашите времена неслучайно са наричани „Последни дни” и действително представляват края на тъмната епоха, известна още като „Кали Юга”. Идва време „Князът на този свят”, който досега е властвал, да напусне нашия свят. Такава е Божията Воля. Освен ако ние доброволно не го задържим – по същия начин, по който в далечни времена ние отказахме да се подчиним на Божията Воля и вкусихме забранения плод (от което непослушание още носим последиците си). Така и днес от нас Бог иска съзнателно да последваме Христа, защото ако не след Него, има само един друг път – да отидем по дяволите. Буквално.

За тези важни времена сме били подготвяни в продължение на хилядолетия от служители на Бялото Братство – както чрез въплъщаване или вселяване сред човечеството, така и чрез невидими влияния, като ни изпращат импулси, сили и вдъхновение за работа в определено направление. Те са посявали духовните семена на Любовта и Братството в човешките души и са ни изпращали своите пратеници през всички векове. Затова днес една огромна част от човечеството носи несъзнателно в себе си стремежа към духовното, към проявяването на Бога в себе си.

Все по-силно нови импулси и нови познания се вливат в човешката култура, а нашата задача като духовни ученици е да помогнем за тяхното приемане сред човечеството и прилагането им в живота на Земята. Защото от това зависи бъдещето на цялото земно развитие. Живеем в епохата, през която човешката цивилизация ще трябва да вземе решението дали да продължи по пътя на материализма, или отново да се издигне към познанието на духовните светове. Затова и Учителя казва следното:

„Ще дойдат всички светии, адепти и Учители от памтивека. Те ще впрегнат с мощния си Дух всички пробудени души от четирите краища на Земята и всички заедно ще въведат истински ред и порядък в света. След свършване на своята работа те ще се оттеглят и ще оставят човеците да живеят и да работят при новите условия. Така ще се възстанови съобщението между видимия и невидимия свят.” (из „Учителят говори“)

“Ние ще победим! Господ е с нас. Няма сила в света, която да се противопостави на тези велики принципи, на които служим. Всички добри, честни, справедливи и умни хора – мъже, жени и деца, са с нас. Всички онези, които поддържат трите велики принципа, от каквато и църква или партия да са те, са с нас.” („Ей – ей, не – не“, НБ, 14.01.1923)

Ако човечеството избере да тръгне по този Светъл път, пред него ще се открие свят, в който благата се използват за творчество, технологиите освобождават хората, вместо да ги убиват, а природата се смята за ценна като човешкото тяло. Свят, в който царуват състраданието и братството, а всичко нечисто бива изкоренено още в зародиш.

Какво Бог очаква от нас през тази толкова важна епоха?

Единственият начин да спасим света е като спасим първо себе си. Можем да спасим Земята от отровите чрез личния си избор и личния си пример – да престанем да правим неща, които рано или късно ще донесат горчиви плодове за всички нас.

Единственият начин да спасим човечеството е чрез нашето лично израстване и просвещаване. Защото без да познаваме Истината, Вселенските Закони и Божията Воля, ние можем само да спънем както нашето лично развитие, така и общото.

А когато веднъж сме се пробудили, остава да се заемем за работа – да просвещаваме нашите спящи, хипнотизирани братя и сестри и да помагаме на тези, които са готови да осъзнаят, че сегашния ред на нещата неизбежно води към катастрофа. Корабът на човечеството очевидно потъва и е жизненоважно час по-скоро хората да се измъкнат от потъващия кораб и – ако могат – да призоват и други след себе си. Спасителни лодки Бог е осигурил за всички, но насила няма да вкара никого в тях.

В този свят има място за всеки, а животът ни може да бъде свободен и красив, ако не се отклоняваме от Пътя, предначертан от нашия любящ Баща.

Ако не позволяваме на алчността да трови душите ни и да изпълва света с омраза. Ако не бъдем омагьосани от голямото изобилие от безполезни играчки и забавления, което ни оставя вечно незадоволени и искащи все повече. Защото се нуждаем не от повече блага, а единствено от човечност и доброта, за да бъдем щастливи. Без тези качества животът ще става все по-жесток, а ние — все по-изгубени.

Свидетели сме на това как всички стари форми се рушат. Безсилието на политиката, религията и икономиката (в техните опити за постигане на всеобщо благоденствие) е видимо вече и с просто око. Комуникацията между хората никога не е била толкова лесна, достъпна, бърза, интерактивна, лишена от пространствени или времеви ограничения, и в същото време нашите души никога не са били толкова отдалечени една от друга – толкова самотни, отчаяни и обезверени.

Всички днес се опитват да променят социалния строй и да направят света добър, без да осъзнават, че една нова, по-възвишена култура е невъзможна без пробуждането на един нов, по-добър човек. И докато не бъде просветен отделният човек, всеки опит за подобряване на обществения порядък е осъден на неуспех. Хора, които имат едно егоистично и безбожно разбиране за живота, и в Райската градина да ги пусне Той, и нея ще опорочат. И няма да им е за пръв път.

Затова смятам за най-голям приоритет в нашата епоха именно разбирането, прилагането, и разпространението на Истината за духовното естество на човека и Вселената. Защото само Истината може да освободи човешките души от дълбокия сън, в който са попаднали. Както Учителя казва: „Господ е при вашите сърца, вие Го познавате. Или искате аз да ви Го покажа какъв е? Вие Го познавате, били сте много пъти при Него и сте се връщали. Понякога сте усещали Божествената тояга на познанието върху себе си. Колко пъти тя се е стоварвала върху вас! Колко пъти Той ви е учил и питал: „Познаваш ли ме?“ Познавате Го, но се намирате в едно хипнотично състояние. Дяволът ви е хипнотизирал и затова не познавате Господа. Моята цел сега е да ви разхипнотизирам“ („Четирите съвета“, СБ, 21.08.1921)

А след като освободим себе си, през идните години ще можем да бъдем полезни и за другите, тъй като повече от всякога ще имат нужда от Вяра, от Надежда, и от Любов. И само ние можем да им помогнем да не изпаднат в отчаяние и да достигнат спасителния бряг. Защото каква полза ако човек, докато върви устремено в своя Път нагоре, изостави всички след себе си и стигне Царството Божие съвсем сам?

Вярвам, че малцината, които четат тези редове, вече отдавна са осъзнали колко по-дълбок смисъл има животът от това, което ни се втълпява от най-ранна възраст, като дори и „единствено-спасяващата Църква“ е успяла да изопачи и изкриви до безобразие Христовото Учение и да го превърне в бизнес и метод за управление на обърканото стадо. Няколко бързи примера:

  • Куп откровени лъжи като: „Няма прераждане!”, въпреки че Христос ясно ни каза: „Ако искате да го приемете, тоя (Йоан Кръстител) е Илия, който имаше да дойде.” (Матей 11:14)
  • Пропаганда: „Купувайте си икони, целувайте ги и им се покланяйте!”, въпреки Божията Заповед „Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята; не им се кланяй и не им служи.” (Второзаконие 5:8,9)
  • Освещаване и благославяне на армии, калашници и танкове, въпреки Божията заповед „Не убивай!” (Второзаконие 5:17)
  • Ценоразпис за кръщене, изповед, опело и т.н., без които „душата ни е обречена на вечни мъки в ада”, потъпквайки Христовото учение: „И като влезе в храма, почна да пъди ония, които продаваха и купуваха в него, и им казваше: писано е: „домът Ми е дом за молитва”, а вие го направихте разбойнишки вертеп.” (Лука 19:45,46)
  • … и още много, много примери, за които ще стане дума съвсем скоро.

Вече 2000 години ни обясняват как Христос е спасил човечеството. А като се огледаме – хората ни най-малко не живеят в мир, хармония и братство. Очевидно е, че само с четене и приказки не става. И ап. Яков учеше на същото: „Както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва.” (2:26)

Но за какви дела става въпрос? Христос никъде не е строил църкви и манастири. Той ни даде Живота, а от нас поиска само две неща – да възлюбим Онзи, Който ни е създал и възлюбил още в Началото на Времената; и да се обичаме един друг – да живеем като братя и сестри. И все по-често виждаме как хората се отдръпват от всяка разединяваща религия и се връщат при Бога.

Кой може да гарантира, че е вярно това, което казвам?

Има само един начин – като го проверите сами. Бог ни е дал разум, дал ни е интуиция, дал ни е и подходящите условия да се учим и да прилагаме наученото, за да ставаме все по-съвършени и богоподобни. В тази книга аз споделям това, което лично съм научил от Великите Учители и съм проверил в живота си. И го правя безплатно. Гаранция дават само за развалената флашка в магазина. Тук „флашката” работи и е подарък. Използвайте я разумно. А ако сте доволни от нея – споделете я с приятели.

Нямам нищо против тази книга или части от нея да бъдат свободно разпространявани с некомерсиална цел, нито пък претендирам за авторство. Изворът е един, а благата му са за всички жадни.

* * *

Цялата книга в електронен формат можете да свалите безплатно от тук в PDF формат:

Откровения на Истината (част 1)

Откровения на Истината (част 2)

Версията за електронни четци е налична тук в EPUB формат.

📚 Може да заявите безплатен книжен екземпляр от тук: Формуляр за заявки

🎧 А в YouTube канала ни Истина БГ може да слушате книгата и в аудио формат от тук: Плейлист с Аудио книгата

Благодаря на всички, с които си подадохме ръка в това наше колективно начинание, целящо пробуждането на българския народ. Обединени около Христа, няма сила на света която може да ни спре.

Амин и Слава Богу.

COMMENTS