Окултният ученик: Правила и напътствия от Учителя (част 9)

Окултният ученик: Правила и напътствия от Учителя (част 9)

Дрехите на ученика са много прости. Не са дрехи като за бал. Ученикът трябва да бъде готов да се жертва за Учителя си, и Учителят също да

Дрехите на ученика са много прости. Не са дрехи като за бал.

 

Ученикът трябва да бъде готов да се жертва за Учителя си, и Учителят също да бъде готов да се жертва за ученика си.

 

Учителят е възможност за повдигане на учениците си, учениците са възможност и условие за повдигането на Учителя. Само при такива ученици Учителят може да внесе своето знание и да се повдигне. Внася се тогава една вътрешна хармония между тях.  Няма по-хубаво състояние от това да бъдеш ученик.

 

В новото учение всеки трябва да служи на другите.

Ако ти всеки ден се тревожиш за какво ли не, какъв ученик си?

Бог не те е пратил на Земята да се тревожиш. Пратил те е да се учиш.

 

Ако мислите, че може така да минете, да не се учите, много се лъжете. Като мечка ще ви разиграват и пак ще учите.

 

Пътят на ученика е път на зазоряване, път на вечна светлина.

На някой от вас като не му върви, казва: аз ще напусна Школата.

В която  Школа и да влезете, законите на природата са едни и същи.

Не мислете, че има лесен път. И в света да влезете, пак ще учите. По-дълго време тогава ще учите. Във всичките школи крайните резултати са едни и същи. Не мислете, че това познание може да го добиете така лесно. По някой път говоря за някой елемент, който ви е даден, да го превърнете в злато. Докато дойдете до положението да превърнете желязото или среброто в злато, изискват се време и познания.

 

Всеки ученик трябва да бъде на един метър разстояние от другите, да няма друг близо до него. Той да бъде свободен, да няма кому да се сърди. Не трябва да влизаш, нито да ти влизат в мислите и чувствата. Не позволявай да ти се месят, нито ти се мешай в работите на другите. Себе си остави свободен и на другите давай свобода.

 

Ученици сте на една Божествена школа, а мислите само за обикновени работи, за това, което не може да донесе щастие.

COMMENTS

WORDPRESS: 0