Окултният ученик: Правила и напътствия от Учителя (част 6)

Хората за вас да кажат: учениците на Бялото Братство са честни, каквото започват го свършват отлично. Ученикът във всеки един момент тряб

Хората за вас да кажат: учениците на Бялото Братство са честни, каквото започват го свършват отлично.

 

Ученикът във всеки един момент трябва да знае: Волята Божия ли изпълнява или своята воля.

 

Ученикът трябва да има абсолютна вяра в Учителя си.

 

„Тези работи са за бъдещето.“ Тази мисъл е от черната ложа. Вие ще прилагате нещата сега.

Смирение, пълен мир на душата ще имате тогава, когато сте свързани с Бога.

 

Заради Любовта към Бога всичко мога да направя.

 

Ученикът трябва да знае поне едно изкуство или поне един занаят.

 

Ученикът е добър, честен, досетлив, доблестен, благороден, в постоянна връзка с Бога.

 

Ученикът, обещае ли нещо, трябва да го изпълни.

 

Станеш ли министър или друг висок пост заемаш, ученик не можеш да бъдеш. Окултният ученик заема скромни длъжности. От завидни длъжности ще се пазите като от огън.

COMMENTS

WORDPRESS: 0