Окултният ученик: Правила и напътствия от Учителя (част 13)

Аз наричам младежки окултен клас на вечната младост, на божествената нежност и бих желал да останете завинаги деца, не по ум, но душите ви да бъдат де

Аз наричам младежки окултен клас на вечната младост, на божествената нежност и бих желал да останете завинаги деца, не по ум, но душите ви да бъдат детски, чисти, нежни.

Пазете се от огрубяване на чувствата и развивайте в себе си нежност и състрадание.

 

На ученика не се позволява да бъде намусен.

 

Мисля, че ще намерите по три-четири часа на ден такова празно време, което да посветите на новото учение.

Няма да мислите, че сте бедни, а ще изисквате условия, при които можете да се развивате. Срамно е ученикът да се обезсърчава.

 

Всички окултни школи препоръчват пеенето и свиренето като средства за тониране.

 

Проявите ли добри навици, вашият път е отворен. Благородство се иска от всички ви: в лицето, в поведението, в обноските – навсякъде и във всичко да се чете благородство. Всички можете да бъдете за пример.

За да учи добре, човек се нуждае от самота, от проста и скромна обстановка, която да не отвлича вниманието му. Стаята да е просто мебелирана, но красива: стол, маса, печка, шише с вода и книги.

 

Вие трябва да имате висок идеал, с прекрасни отношения помежду си, да се стремите към естествена етикеция.

 

Ученикът не се влияе от външните условия, съзнанието е будно, мисълта трезва; без съмнение и колебание върви към своята цел.

COMMENTS

WORDPRESS: 0