Окултният ученик: Правила и напътствия от Учителя (част 12)

Окултният ученик: Правила и напътствия от Учителя (част 12)

Бъдете внимателни да използвате знанието, което ви се дава. Това знание е необходимо да решавате правилно задачите си и мъчнотиите на своя живот. Така

Бъдете внимателни да използвате знанието, което ви се дава. Това знание е необходимо да решавате правилно задачите си и мъчнотиите на своя живот. Така трябва да решавате задачите, че да бъдете пример на окръжаващите. Хората от света трябва да видят в лицето на всеки едного от вас образец на човек без лицемерие и лъжа, човек на дела, не на думи. Веднъж влезли в Школата, задачата ви е да се справите правилно с кармата си.

 

Задачата на Школата не е да ви направи изведнъж умни и добри. Знанието може да увеличи тревогите ви. Имате мозък от килограм и половина, ограничен ум, а искате да обхванете цялата вселена. Мозъкът на един ангел по интензивност на своите вибрации и по качество представлява съвкупност от мозъците на цялото човечество.

Невъзможно е ученик да бъде поставен на място, което не заслужава. Мястото на всеки ученик е строго определено.

 

На ученика не се позволява да лъже. Ако си послужи с най-малката лъжа, въпросът с него е свършен. Който не е ученик, не е отговорен дали е казал някоя лъжа или не, ученикът обаче в никакъв случай не бива да си служи нито с бяла, нито с черна лъжа.

 

Ученикът трябва да бъде винаги буден и изправен в своите прояви, да не изпуща и най-малките моменти за правене на добро – това значи да прояви Божественото съзнание в себе си. Тогава той придобива благ израз на очите си, лицето му става светло.

Послушанието е първото качество на окултния ученик, то е условие за уякване, то усилва вярата му във великите закони на природата, чрез които Бог работи.

 

Ученикът престава да бъде ученик щом изгуби връзката си с Учителя.

 

Досега в аналите на окултната история няма нито едно изключение, когато ученикът се е усъмнил в Учителя си и да не е пострадал. Законът е строг към ученика, но още по-строг към Учителя. Ако Учителят престъпи и най-малкия божествен закон, и с него е свършено.

 

Ученикът благодари за всяко изпитание и съзнателно го използва.

Окултният ученик сега работи, не отлага за бъдеще, защото знае, че бъдещето е сега, днес.

COMMENTS

WORDPRESS: 0